© Getty Images/iStockphoto

1 op 3 mantelzorgers heeft het financieel moeilijk

Mantelzorgers ondervinden vaak financiële problemen. Dat blijkt uit een Europese studie van COFACE. Ze krijgen weinig vergoedingen voor hun zorgtaak en bouwen bovendien weinig sociale rechten op.

COFACE, de Europese koepelorganisatie van gezinsverenigingen, ondervroeg 1.160 mantelzorgers uit 17 Europese landen. Meer dan een vijfde kwam uit België. Dankzij de studie kan men een profiel opmaken van de Europese en Belgische mantelzorger.

Voornamelijk vrouwen

De meeste Europese mantelzorgers (85%) zijn vrouwen tussen 35 en 64 jaar oud. Bij de mantelzorgers boven 64 is de helft een man. Er wordt vooral gezorgd voor volwassenen (29%) en kinderen (20%) met een beperking en voor ouderen met zorgbehoeften (22%). De meeste mantelzorgers zorgen voor een kind, ouder of partner. Liefst 30% helpt verschillende personen tegelijkertijd.

Amper vergoeding

Mantelzorgers steken heel wat tijd in hun zorgtaken. 1 op 3 levert meer dan 56 uur intensieve zorgarbeid. Toch werkt 34% van de mantelzorgers nog voltijds, 22% werkt deeltijds en 43% is niet actief op de arbeidsmarkt. In België is dat 46%. Daarbij komt dat meer dan 70% geen enkele financiële vergoeding krijgt voor zijn werk als mantelzorger. In België scoren we op dat vlak iets beter, toch zouden ook meer dan 60% van de Belgische mantelzorgers geen vergoeding krijgen. Twee derde bouwt ook geen enkele sociale rechten (zoals pensioenrechten) op en een terugkeer naar de arbeidsmarkt na een aantal jaren mantelzorg verlenen, blijkt niet zo eenvoudig. 1 op 3 geeft dan ook aan het financieel moeilijk te hebben.

Europees probleem

Opvallend in de studie is dat geen enkel land significant beter scoort. Enkel wat betreft de zorgverloven zijn de Belgische mantelzorgers ietwat bevoordeeld t.o.v. hun Europese lotgenoten. Toch blijken ook die te beperkt in tijd (de gemiddelde duurtijd van mantelzorg bedraagt 7 jaar) en vergoeding. Volgens het Europese COFACE en de Gezinsbond moet er meer erkenning, ondersteuning en begeleiding komen voor de mantelzorgers.

Bron: Gezinsbond

Partner Content