© Getty Images/iStockphoto

1 op 3 werknemers niet klaar voor digitalisering

Plusmagazine.be Onlineredactie

StepStone en de KU Leuven wilden weten of Belgische werknemers denken dat hun huidige beroepsvaardigheden hen zullen helpen het hoofd te bieden aan toekomstige technologische ontwikkelingen. 1 op de 3 vreest dat hun huidige vaardigheden niet voldoende ontwikkeld zijn en 58% verklaart extra opleiding en begeleiding nodig te hebben om in hun huidige beroep te kunnen blijven presteren.

Op de vraag hoe hun kennis en professionele vaardigheden zich verhouden tot de huidige technische en digitale vooruitgang, maakt 1 op 3 van alle respondenten (36%) zich zorgen dat hun huidige vaardigheidsniveau niet goed genoeg is. Bijna de helft (49%) verklaarde dat zij in de toekomst in hun beroep taken zullen moeten uitvoeren waarvoor zij nu niet goed opgeleid zijn.

Meer dan 1 op de 4 ondervraagden (26%) zegt ronduit dat hun nu bekende vaardigheden binnenkort achterhaald zullen zijn als gevolg van nieuwe technologie. 13% is zelfs bang dat zij hun beroep in de toekomst niet meer aankunnen omdat het sterk zal veranderen als gevolg van nieuwe technologie.

Bijna 6 op de 10 heeft extra opleiding en steun nodig

De covid-gezondheidscrisis heeft de technologische ontwikkelingen en automatiseringsprocessen bij werkgevers in een stroomversnelling gebracht, mede door het realiseren van een meer ‘contactloze’ economie. In de zomer van 2020 zei 57% van de Belgische werkgevers dat ze in de komende maanden zouden investeren in de uitbreiding van digitale en technische infrastructuur.

Dit is een van de waarschijnlijke redenen waarom meer dan de helft van de respondenten (58%) van de huidige studie van mening is dat zij een aanvullende opleiding in technologie nodig hebben om in hun beroep te kunnen blijven werken.

Steven Van Dalem, Training en Development Manager bij StepStone: ‘Kijk bijvoorbeeld naar het sterk toegenomen gebruik van samenwerkingssoftware zoals MS Teams of Slack. Vóór covid gebruikten veel kantoormedewerkers deze platformen slechts één of twee keer per week. Nu spenderen ze er elke dag meerdere uren aan. Mensen willen zich vertrouwd voelen met de software die ze gebruiken. De vraag naar training is explosief gestegen.’

Minder werkbetrokkenheid

Geen verrassing dat de ondervraagde werknemers in de leeftijdsgroep 50-65 jaar het hoogst op onzekerheid over hun beroepsvaardigheden. Deze werknemers leken zich meer zorgen te maken over het feit dat hun huidige beroepskennis verouderd zou zijn en niet meer zou aansluiten bij de voortdurende technologische ontwikkelingen. Ook arbeiders gaven aan onzekerder te zijn.

De gevolgen van deze onzekerheid over de beroepsbekwaamheid zijn duidelijk: het heeft een aanzienlijk negatief effect op de werkbetrokkenheid, het leven en de arbeidstevredenheid van de werknemer.

Concreet verklaarde 27% van de respondenten – die hoog scoorden op onzekerheid over hun vaardigheden – een lagere werkbetrokkenheid te hebben, vergeleken met slechts 15% van de werknemers die lager scoorden op onzekerheid over hun beroepsvaardigheden. De resultaten waren vergelijkbaar voor werktevredenheid (23% voor degenen die hoger scoorden op onzekerheid over hun beroepsvaardigheden versus 11% voor degenen die dat niet deden) en levenstevredenheid (8% versus 4%).

Hoewel er geen direct effect op de werkprestaties was, kan een vermindering van het welzijn en van de tevredenheid met werk en leven op zijn beurt de prestaties negatief beïnvloeden. Het effect op de prestaties kan dus indirect zijn, via het welzijn, en kan op die manier ook de organisatie beïnvloeden.

Steven Van Dalem besluit: ‘Het is in het belang van elke werkgever om te investeren in de opleiding en ontwikkeling van zijn personeel. Natuurlijk is ontwikkeling niet gratis, maar die kost staat in schril contrast met de kosten van het niet investeren in je mensen. Gelukkige, goed opgeleide medewerkers hebben, betaalt zichzelf altijd terug.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content