© Getty Images/iStockphoto

Aantal klachten bij Woonzorglijn gestabiliseerd in 2018

De Woonzorglijn heeft in 2018 220 klachten ontvangen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn, het contactpunt van de Vlaamse overheid voor vragen en klachten over ouderenvoorzieningen.

Na de stijging van het aantal klachten tussen 2016 en 2017, van 172 naar 227, is het aantal klachten bij de Woonzorglijn in 2018 gestabiliseerd op 220. Die 220 klachten kunnen opgedeeld worden in 643 deelklachten. In 2017 waren er nog 793 deelklachten. Iets minder dan de helft (46 procent) van die deelklachten is gegrond, wat betekent dat er een inbreuk kon worden vastgesteld op een van de erkenningsvoorwaarden en -normen.

Net als de voorgaande jaren heeft meer dan de helft van de deelklachten betrekking op de zorg en de kwaliteit van zorg. Zo waren er 58 deelklachten over de dagelijkse lichaamsverzorging (bv. het wassen van een bewoner). Ook over de maaltijden zijn er geregeld klachten. Zo gingen vorig jaar 42 klachten over voedsel, de smaak, bereiding, enz.

Een andere ‘klassieker’ is het aantal klachten over de personeelsomkadering. Ongeveer een op de vijf deelklachten (130 in totaal) gaan over die omkadering.

Dat het aantal klachten in 2018 is gestabiliseerd, kan volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid te maken hebben met het feit dat woonzorgcentra er misschien beter in slagen om de klachten van hun bewoners op te lossen via de eigen klachtenprocedure. Bovendien speelde in de cijfers van 2017 mee dat er toen in de media een verhoogde aandacht was voor kwaliteit en klachten over kwaliteit. “Dergelijke berichten hebben een aantoonbaar verhoogd aantal vragen en klachten bij de Woonzorglijn tot gevolg”, luidt het.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wacht af of de stabilisatie van het aantal klachten tijdelijk is of niet. Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met een aantal factoren, zoals de toenemende vergrijzing en het toenemende aantal bewoners in ouderenvoorzieningen.

Lees ook: Verscherpt toezicht bij woonzorgcentra met aanhoudende en ernstige kwaliteitsproblemen

Partner Content