Actief ouder worden is zo véél meer dan langer werken

Het moet nu eens gedaan zijn actief ouder worden te verengen tot langer betaald werken, zegt de Vlaamse Ouderenraad. De raad opent de discussie met het boek “Levens lopen anders”.

“Langer werken is een mantra geworden”, zei Jul Geeroms, de voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad op de voorstelling van het boek. “Wie het niet doet, moet zich blijkbaar beschaamd voelen. Terwijl actief ouder worden zo veel méér inhoudt dan betaald werken tot 65 of 70 jaar. Wat doe je met mensen die rond hun zestigste niet meer kunnen werken? Of met 80-plussers die nog heel dynamisch zijn? Ook zij kunnen actief ouder worden zonder daarom betaald te moeten werken”.

Met het pas verschenen boek “Levens lopen anders: over actief ouder worden” (*) wil de Vlaamse Ouderenraad tegenwerk bieden. Twee sociologen, een geriater, een groep onderzoekers van de VUB en twee psychologen geven hierin hun visie op actief ouder worden in het licht van de meest recente cijfers en maatschappelijke ontwikkelingen. Tussen deze hoofdstukken lezen we persoonlijke getuigenissen van zestigers en zeventigers die vertellen hoe ze in hun dagelijks leven het begrip “actief ouder worden” in de praktijk brengen.

Een politieke carrière na zestig?

Vergrijzing is een goede zaak, meent de Vlaamse Ouderenraad. Als we actief ouder blijven tot op hoge leeftijd, kan de samenleving maximaal profiteren van onze competenties.

  • Actief ouder worden betekent echter niet alleen dat we met z’n allen langer werken en in onze vrije tijd de Mont Ventoux opfietsen. Alle ouderen moeten actief kunnen blijven, zowel zestigers als tachtigplussers. Op elke leeftijd hebben we specifieke competenties die we kunnen aanwenden.
  • We moeten een andere visie op een levensloop van de mens krijgen. Een mensenleven bestaat niet langer uit een periode van leren (jeugd), van werken en verzorgen (18-65 jaar) en van passief genieten van het leven (pensioen). Iedereen die dat wil, kan vandaag nog nieuwe dingen leren of nieuwe activiteiten ontwikkelen na zijn zestigste, terwijl we op jongere leeftijd het werk kunnen onderbreken.
  • Werken is niet alleen betaald werken. Actief ouder worden is ook: werken aan de eigen gezondheid, actief consumeren en nieuwe ervaringen uitproberen, actief burgerschap, sociale en culturele participatie en actief nieuwe kennis en vaardigheden leren. Waarom zouden we na ons 60ste niet starten met een politieke carrière? Het aantal 60-plussers in de politiek is vandaag veel te klein in verhouding tot hun aandeel in de bevolking. En computerles kunnen we ook nog na ons tachtigste volgen.
  • Ten slotte vereist actief ouder worden een inclusief en gecoördineerd ouderenbeleid. Jul Geeroms: “Nog maar kort geleden bleek dat België slechts op de 14de plaats staat in de active ageing index van de Europese Commissie. Er kan dus nog veel verbeteren!”

Vijf ontwikkelingstaken

Eén van de bijdragen in het boek werd geleverd door psycholoog Alfons Marcoen. Volgens hem betekent actief ouder worden dat we dag na dag en op een positieve manier een vijftal “ontwikkelingstaken” vervullen. Dat zijn:

  • Onszelf goed verzorgen en energie en tijd investeren in een gezonde levensstijl.
  • Onze woning aanpassen of een nieuwe thuis scheppen in de woongelegenheid waarin we gewild of ongewild terecht komen.
  • Werken aan de relatie met onze partner (of met een nieuwe partner) en goede contacten onderhouden met onze kinderen, kleinkinderen, zussen en broers.
  • Onze vrije tijd creatief invullen en onze activiteiten op tijd aanpassen aan onze veranderende fysieke mogelijkheden.
  • Ons engageren in de gemeenschap en banden onderhouden met vrienden, kennissen en buren.
Actief ouder worden is zo véél meer dan langer werken

Hoe we deze ontwikkelingstaken invullen, zal altijd afhangen van de omstandigheden en van onze aanleg, ons temperament en onze voorgeschiedenis. Tegelijk hoeven we ons niet schuldig of ongelukkig te voelen als we activiteiten moeten afbouwen of dingen moeten loslaten. “We moeten niet noodzakelijk tot onze laatste snik stenen willen verleggen in de rivier”, meent de psycholoog.

(*) Levens lopen anders: over actief ouder worden. Meerdere auteurs onder redactie van Mie Moerenhout, Lieve Demeester en Roos Sierens, uitgeverij Garant, ?24, isbn 978-90-441-3072-0.

Partner Content