© Getty Images/Tetra images RF

Belgen voelen zich opnieuw gelukkiger, maar corona liet sporen na

Belgen zijn zich voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis opnieuw gelukkiger gaan voelen. Dat blijkt uit de laatste editie van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek.

De laatste editie dateert van januari 2022 en stelde bij een steekproef van 1.602 Belgen een geluksscore samen. Die zakte bij de eerste corona-uitbraak van een gemiddelde 6,7 naar 6,2 in december 2020. De laatste meting toont een lichte – maar significante – stijging naar 6,4.

Toch is het herstel geen eenzijdig positief nieuws. De onderzoekers stellen vast dat de respondenten significant minder positieve emoties melden, zich minder energiek voelen en vaker bang zijn dan voorheen. De laatste meting is georganiseerd in januari en februari. En de negatieve trend zet zich door in alle leeftijdsgroepen.

Het stijgende geluksgevoel is dan weer vooral opgetekend bij jongeren, arbeiders en zelfstandigen. Groepen die zwaar te lijden hadden tijdens de crisis. Vooral jongeren (18-35 jaar) hebben de hoogste geluksstijging ondergaan. Zij stijgen van 5,8 op 10 in december 2020 naar 6,3 op 10 begin 2022. Bij andere leeftijdsgroepen blijft de stijging beperkt.

Geluk gelinkt aan financiële status

Hoe tevreden we zijn met onze financiële situatie, of we gemoedsrust ervaren en de mate waarin we autonomie ervaren, zijn de drie meest bepalende elementen voor het bekomen van een hoge geluksscore. Mensen die tevreden zijn met hun financiële situatie, hebben de helft meer kans om gelukkig te zijn. Mensen die een hoge gemoedsrust kennen, hebben 40 procent meer kans om gelukkig te zijn en mensen die veel autonomie ervaren, hebben een kwart meer kans om gelukkig te zijn.

De onderzoekers merken ook op dat Vlamingen beter scoren. Ze hebben een hogere geluksscore en scoren vaak ook beter op de onderliggende factoren. Hoogleraar gezondheidseconomie Lieven Annemans verwijst naar de natuurramp die zich vorige zomer heeft voorgedaan. Toen vielen ruim 40 doden, maar de economische schade liep op tot in de miljarden.

“De gevolgen daarvan, en zeker de financiële, zijn vandaag nog steeds voelbaar”, zegt Annemans. “Dat zijn elementen die je op het eerste gezicht niet kan controleren, en buiten de macht van ieder van ons gebeuren. Geluk is voor een deel maakbaar, maar sommige factoren of gebeurtenissen heb je niet in de hand.”

Angst

Ook de grote groep van 22 procent mensen die zeggen vaak tot altijd bang te zijn, valt op. “We kunnen ons afvragen of de Belgen nog steeds bang zijn voor het virus of voor de toekomst van de samenleving.” Annemans roept mensen op zich te wapenen tegen de negatieve druk op het welzijn.

Dat kan door op positieve ervaringen terug te blikken, mislukkingen te zien als een leerproces en uitdagingen niet uit de weg te gaan. Onderlinge steun, vriendelijkheid en aanmoedigingen dragen bij aan een beter geluksgevoel. De overheid kan op haar beurt administratieve belasting verminderen, buurtwerking stimuleren en het verenigingsleven versterken.

Partner Content