© Getty Images

Bezoek aan woonzorgcentra: een knuffel kan opnieuw

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De Taskforce Covid-19 Zorg versoepelt de richtlijnen voor het bezoek aan woon-zorgcentra. Fysiek contact kan weer en bewoners mogen weer naar buiten, zolang ze de beschermingsmaatregelen respecteren. De nieuwe maatregel gaat in vanaf 7 september.

De afgelopen dagen lieten bewoners van woonzorgcentra herhaald een noodkreet weerklinken in de media. “Bewoners en familie snakken echt naar een versoepeling van de bezoekersregeling. Met meerdere mensen langskomen, elkaar eens vastpakken, op de kamer zitten, het zal weer kunnen, als bezoekers zich aan de afspraken houden en voorzorgsmaatregelen strikt volgen”, klinkt het bij minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke.

Spanningsveld

“De bezoekregeling bevindt zich onvermijdelijk in het spanningsveld tussen ‘kwaliteit van leven’ enerzijds en ‘veiligheid en gezondheid’ anderzijds. Het virus moet nog steeds geweerd worden uit de woonzorgcentra, maar niet ten koste van de levenskwaliteit van de bewoners”, zo stelt de Vlaamse Ouderenraad. “In de nieuwe richtlijnen is meer aandacht voor denoden en behoeften van de bewoners. De nieuwe richtlijnen gaan dus veel meer in een menselijke richting. Er wordt tegemoet gekomen aan de verzuchtingen van de bewoners. Het is nu aan de woonzorgcentra om de nieuwe richtlijnen in werking te doen gaan, met blijvende aandacht voor veiligheid. De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze belangrijke stap, maar blijft afwachtend.”

Fysiek contact mag opnieuw

De nieuwe kaderrichtlijn laat fysiek contact tussen bewoners onderling en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren weer toe. Het bezoek kan ook op verschillende manieren plaatsvinden: op de kamer, in een speciale ruimte of in open lucht, zolang de maatregelen worden nageleefd. Bezoek kan, als er geen besmettingen zijn, in principe ook altijd plaatsvinden, dus ook in het weekend. In het geval er toch besmettingen zijn in het woonzorgcentrum zijn tijdelijke bezoekbeperkingen mogelijk. Die moeten duidelijk toegelicht worden aan de bewoners en hun familie.

Hygiëneregels blijven

De hygiëneregels blijven uiteraard nog steeds van tel. Bezoekers moeten zich registreren bij aankomst, hun handen ontsmetten met alcoholgel en een mondneusmasker dragen. Ook externen moeten toegang blijven krijgen tot de centra, zeker als ze zorg verlenen zoals pedicure of kine.

De nieuwe richtlijn gaat in vanaf maandag 7 september.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content