© Getty Images/Westend61

Informatie achterhouden en roddelen, dat is wat mensen neerhaalt op het werk

‘L’enfer, c’est les autres’, zei de Franse filosoof Sartre. En voor een aanzienlijk aantal Belgische werknemers zijn die ‘anderen’ hun collega’s. De oplossing ? Een duidelijk charter opstellen waarin ongewenst gedrag niet past en een gezonde sociale controle door collega’s. Een woordje uitleg.

In België zegt 6,4% van de werknemers het slachtoffer te zijn van pestgedrag. Dat blijkt uit een enquête van de groep Idewe (dienst voor preventie en bescherming op het werk). Het panel van ondervraagde werknemers is aanzienlijk: bijna 40.000 Belgische werknemers werden over dit onderwerp ondervraagd.

Het meest verrassende punt van het onderzoek? 6,4% (meer dan 2.500 mensen op 40.000) zegt het afgelopen half jaar het slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag en het is niet de werkgever die het vaakst de schuld krijgt, maar wel de collega’s. De belangrijkste vormen van pestgedrag zijn informatie achterhouden, roddelen en herhaaldelijke opmerkingen over een vergissing.

Roddelen tijdens de middagpauze is verhuisd naar WhatsApp

Heeft telewerken veel veranderd? Nee! “De cijfers bevestigen dat de telewerkgolf het pesten zeker geen halt heeft toegeroepen”, zegt CEO Lode Godderis. “Vorig jaar zagen we al geen daling in het aantal effectieve dossiers hierrond, onder andere omdat een aantal soorten pestgedrag zich naar de digitale sfeer verplaatsten.” De middagroddels verhuisden naar WhatsApp- of Teams-groepen.

“Met het hybride werken – dat een aantal troeven en uitdagingen rond groepsdynamiek meebrengt – in het vooruitzicht doe ik een warme oproep naar werkgevers om een goed welzijnsbeleid, met voldoende aandacht voor pesten, op te stellen en toe te passen”, gaat Lode Godderis verder. “Erg belangrijk daarbij is dat er voldoende opgeleide vertrouwenspersonen zijn die op een laagdrempelige manier te contacteren zijn én gekend zijn binnen de organisatie.”

Waar wringt het schoentje?

  • informatie achterhouden die het werk bemoeilijkt: 42,7% heeft er minstens af en toe last van;
  • roddelen: 42,1%;
  • herhaaldelijke opmerkingen maken over een vergissing: 28,1 %;
  • uitsluiting uit een groep (Whatsapp, Teams), een vorm van pesten met vaak zware rechtstreekse psychosociale impact: 17,2 %.

Bestaat er een oplossing?

Godderis: “Ja. Gelukkig zijn collega’s eerder de oplossing voor pestgedrag dan de bron. Geroddel, beledigingen en uitsluiting zijn gedragingen waar je ook als niet-betrokken werknemer doorgaans signalen van opvangt. En dan kan je daar op verschillende manieren mee omgaan: steun bieden aan het slachtoffer, de pesters op hun gedrag aanspreken of zelfs het topic bespreekbaar maken met de werkgever. Uiteraard is de juiste keuze afhankelijk van je eigen karakter en de aard en ernst van de situatie, en de wensen en het welzijn van het slachtoffer.”

Een charter

“Werkgevers die een positieve bedrijfscultuur en teamgeest smeden, met een duidelijk charter waarin ongewenst gedrag niet past, hebben hierbij een voorsprong. In zo’n kader vinden werknemers een gezonde sociale controle veel vanzelfsprekender.” Dankzij een duidelijk charter binnen het bedrijf (of welk initiatief dan ook), die een vorm van sociale controle tussen werknemers mogelijk en aanvaardbaar zou maken, kunnen gevallen van pestgedrag voorkomen of teruggeschroefd worden.

Vooral mannen en jongeren

En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn mannen vaker het slachtoffer van pestgedrag en specifiek wat het achterhouden van informatie betreft (46,8% mannen tegenover 38,2% vrouwen).

Op leeftijdsvlak zijn er minder grote verschillen, al blijken mensen jonger dan 45 wel meer pestgedrag te ervaren (7,4%) dan 45-plussers (5,3%). Qua types pestgedrag is het enige noemenswaardige verschil dat jongere collega’s vaker vervelende opmerkingen krijgen over vergissingen dan oudere (30,7% tegenover 24,9%).

Partner Content