© Getty Images/iStockphoto

Niet enkel milieubewust, ook actief begaan

50-plussers hebben een niet mis te verstane belangstelling voor het milieu en duurzaamheid. En een bewuste keuze om daar iets aan te doen. Dat blijkt duidelijk uit de grote 50+-barometer van Plus Magazine.

De eerste ‘bewuste’ generatie

Goed nieuws voor de planeet en de toekomst van de mensheid: 90% van jullie zegt zich bewust te zijn van de milieuproblematiek. Slechts 10% vindt dat de gevolgen van de klimaatopwarming zwaar overschat worden.

Zo denken jullie over de klimaatopwarming

Op lange termijn zal ze nefast zijn voor het leven op aarde (52%)

Op korte termijn zal ze nefast zijn voor het leven op aarde (28%)

Het is een onomkeerbaar proces (26%)

De gevolgen zijn fel overroepen (10%)

De gevolgen zijn niet onze zorg, maar die van de volgende generaties (4%)

Duidelijke standpunten die niet verrassen, vindt Benoît Derenne, directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties, een pluralistisch platform dat zich toelegt op de transitie naar een duurzaam én leefbaar ontwikkelingsmodel. “Deze generatie is de eerste die met ecologische uitdagingen werd geconfronteerd: de vijftigplusser, en de 60-plussers nog meer, groeiden op in een maatschappij die gericht was op groei, waarin vooruitgang enthousiast werd onthaald. Die ongebreidelde groei zorgde voor veel vooruitgang, maar putte ook de rijkdommen van Moeder Aarde uit. De bewustwording daarrond dateert al uit die periode, met de eerste pogingen om elk probleem afzonderlijk aan te pakken. Dat was niet altijd doeltreffend: één probleem tegelijk aanpakken zorgde in een wereld waar alles samenhangt vaak voor meer en andere problemen. Men redeneerde nog niet op een systemische manier.” Dat verklaart bijvoorbeeld de opkomst van de diesel, die minder verbruikt, maar die wel meer fijn stof uitstoot. Maar het heeft geen zin die keuzes nu te veroordelen. “Het is erg moeilijk tot de juiste beslissing te komen voor zaken die op dat moment nog niet zichtbaar zijn!”

Duurzaamheid en ecologie, zijn begrippen...

die ik zo goed mogelijk probeer in te passen in mijn leven, maar het kan beter (80%)

die ik volledig hebt ingepast in mijn leven (10%)

die me doen denken aan geitenwollensokkenmensen en dat is niet mijn ding (7%)

waar ik niet aan meedoe (3%)

Dat 80% van de respondenten de principes van duurzaamheid en milieubewustzijn, waar mogelijk, in hun leven probeert in te passen en 10% zegt die helemaal in hun leven te hebben geïntegreerd, noemt Benoît Derenne bemoedigende cijfers: “De vragen die mensen zich rond deze problematiek stellen, zijn erg diepgaand. Ze denken na over hun gedrag en de impact ervan. Vandaag dringen de problemen zich aan hen op, terwijl dit enkele jaren geleden vaak nog niet het geval was.” Dat een meerderheid van jullie (87%) plastic zakken voor eenmalig gebruik wil bannen is hiervan het beste bewijs!

Van sensibiliseren naar mobiliseren

Sinds jullie zich bewust zijn van de ecologische uitdagingen, kozen jullie voor een meer duurzaam gedrag, via grotere en kleinere ingrepen in jullie dagelijkse leven. Energie besparen is ingeburgerd, maar het valt de generatie van ‘Mijn auto, mijn vrijheid’ moeilijk om die auto af te zweren.

Top 3 van de best ingeburgerde milieuvriendelijke acties

Ik sorteer mijn afval plichtbewust en grondig (97%)

Ik gebruik spaarlampen (95%)

Ik bespaar energie (93%)

Toch zullen niet de kleine individuele initiatieven de echte motor van de verandering zijn, meent de directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties. “Die kleine ingrepen zijn uiteraard geen slechte zaak, maar in je eentje de strijd aanbinden met problemen als verspilling, ecologie, vervuiling... zorgt er alleen maar voor dat je ontmoedigd raakt en je je gaat afvragen: wat doet het er toe? De oplossing voor de uitdagingen van morgen ligt in een andere manier van samenleven, in de collectieve dynamiek. Het kleine positieve gebaar bestaat er niet enkel in de kraan dicht te draaien terwijl je je tanden poetst, het is ook de tijd nemen om de banden met je buurt te versterken of samen met anderen een betekenisvol project op poten te zetten. Niet iedereen wil op de barricaden staan, maar je kan altijd aansluiten bij reeds bestaande initiatieven, op je eigen ritme, volgens je eigen mogelijkheden en interesse.” Gepensioneerden of 50-plussers die op het werk al wat gas hebben teruggenomen, kunnen hier als echte gangmakers fungeren: ze hebben meer tijd en kunnen generaties samenbrengen. “Een voorbeeld? De vzw Grootouders voor het klimaat wil de kleinkinderen een positief verhaal brengen, door hen iets anders te laten zien dan een desastreuze toekomst!”

In welke mate ben je het eens met volgende stellingen?

Ik vind het belangrijk om als consument buurtwinkels te steunen 91% is het daarmee eens

Het is goed dat er een verbod komt op gratis eenmalige plastic zakken 87% is het daarmee eens

De milieuproblematiek is belangrijker dan de economische groei: 70% is het daarmee eens

Te druk om tijd te steken in specifieke acties? Jullie antwoorden op onze peiling tonen dat jullie voor een andere manier van ageren gaan: de meerderheid (70%) vindt de milieuproblematiek belangrijker dan de economische groei. Bovendien hechten jullie massaal veel belang aan de buurtwinkel (91%). We hoeven je vast niet te vertellen dat je ook voor verandering kan zorgen als consument – korte voedselketen, slow food, fairtrade, ambachtelijke producten – en als investeerder, door start-ups te financieren, duurzaam te beleggen.

Top 3 van de minst ingeburgerde milieuvriendelijke acties

Ik doe aan carpooling (8%)

Ik maak zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer (31%)

Ik maak gebruik van de kringloopwinkel (32%)

Ben jij bewust bezig met het milieu?

Milieubewust (66,1%)

Zeer milieubewust (23,9%)

Weinig milieubewust (8,6%)

Niet milieubewust (1,3%)

Partner Content