Nadine Lucas

Op weg naar een dierproefvrije wereld

Nadine Lucas
Nadine Lucas Voorzitter Animal Rights

In de huidige samenleving klinken de protesten tegen dierproeven steeds luider. Vanuit de proefdiersector wordt slechts gereageerd met dooddoeners. Onderzoekers juichen alternatieven toe voor andermans dierproeven, maar beweren steevast dat de alternatieven tekort schieten voor hun eigen studiedoel. Elk voorstel om het gebruik van proefdieren wettelijk in te perken wordt afgeweerd.

Verhuizen naar China

“Als de wetten bij ons strenger worden, zullen de dierproeven verhuizen naar China waar het allemaal nog veel erger is!” Een veelgehoorde klassieker die door de proefdiersector verspreid wordt om haar positie in onze streken te vrijwaren.

Aan universiteiten in België en de rest van Europa worden proefdieren geïnjecteerd met dodelijke virussen. Ze worden blind of doof gemaakt. Hun gewrichten worden beschadigd of hun botten worden gebroken. Organen worden verwijderd om ze te transplanteren in andere dieren. In gedragstesten krijgen dieren elektrische schokken toegediend of worden ze herhaaldelijk in waterbakken gegooid. Ze worden verslaafd gemaakt aan drugs en alcohol, op hongerdiëten gezet of urenlang uit hun slaap gehouden.

Hoeveel erger kan het zijn in China of waar dan ook?

Wereldwijde bewustwording

Het proefdierenleed bij ons in stand houden omdat de proeven anders zouden doorgaan in ‘landen waar het misschien nog erger is’, is een vreemde gedachtekronkel. Zullen we dan ook maar pleiten om kinderarbeid, vrouwenbesnijdenis en prostitutie van minderjarigen te gedogen opdat het bij ons ‘in betere omstandigheden’ kan plaatsvinden? Los daarvan wordt voorbij gegaan aan het feit dat ook de rest van de wereld evolueert. Als in Europa de wetten verstrengen, is het een kwestie van tijd vooraleer China en andere delen van de wereld het voorbeeld volgen. Maatschappelijke bewustwording rond proefdierenleed is immers een proces dat wereldwijd in opmars is.

Niet verhuizen maar vervangen

Nederlandse studies tonen aan dat het afbouwen van dierproeven geen kwestie van verhuizen is, maar van aanpakken en investeren. Mits een grondige mentaliteitsverandering bij de onderzoekers en mits de nodige financiering kan op relatief korte tijd een groot deel van het huidige proefdierkundig onderzoek vervangen worden door alternatieven.

Animal Rights pleit voor een doelgericht overheidsbeleid dat leidt naar een reële afbouw van dierproeven. Reserveer binnen de miljoenensubsidies die jaarlijks toegewezen worden aan de biomedische industrie degelijke budgetten voor de ontwikkeling van alternatieve testmethoden. Regel dat alternatieven voor dierproeven sneller worden geaccepteerd binnen de wetgeving. Op deze wijze kan ons land daadwerkelijk bijdragen om de weg te banen naar een dierproefvrije wereld.

Partner Content