© Getty Images/iStockphoto

Slechts 1 op 4 werkende Belgen is bereid om te werken tot 67 jaar

Een onderzoek van Tempo-Team stelt echter vast dat onze bedrijven nog te weinig investeren in een actief beleid om oudere werknemers aan de slag te houden. Een mogelijke succesformule zou erin bestaan te focussen op jobinhoud en op het valoriseren van de ervaring van oudere werknemers.

De helft* van de Belgische werknemers werkt omdat het móet, maar niet met volle goesting. En wie niet graag werkt, houdt het niet lang vol: amper 1 op 4 werkende Belgen is bereid om te werken tot 67 jaar. Dit in tegenstelling tot de Scandinavische landen die er wel in slagen om hun werknemers langer gemotiveerd aan het werk te houden.

De succesfactoren van de aanpak in de Scandinavische landen zijn gekend: werkplezier stimuleren vanuit de jobinhoud, opleiding en begeleiding op maat en het actief gebruiken van kennis en ervaring van oudere werknemers.

Het onderzoek van Tempo-Team stelt echter vast dat onze bedrijven nog te weinig investeren in een actief beleid om oudere werknemers aan de slag te houden. Minder dan 1 op 3 bedrijven past volgens haar werknemers de werkomgeving, -inhoud en eisen aan de leeftijd van de werknemers aan. Minder dan de helft organiseert jaarlijks een loopbaangesprek.

Goesting is alles

Om langer te werken vragen de werknemers vooral een betere afstemming van het werkritme op hun privéleven (2 op 3) en meer aandacht voor opleiding en begeleiding. Het inleveren van loon voor een minder veeleisende of zware job is vooralsnog taboe (12%), en ook een functie opnemen met minder verantwoordelijkheid is uit den boze (30%).

De focus van werknemers gaat in ons land erg naar de kwaliteit van het privéleven en te weinig naar het werkplezier. Laat nu net dat laatste een van de belangrijke succesfactoren voor het langer werken in de Scandinavische landen zijn. We stellen in de studie echter wel een mentaliteitsverbetering vast. De millennials tonen een grotere bereidheid om concreet stappen te zetten om langer te werken in vergelijking met de 45-plussers,” aldus Valérie Denis van Tempo Team.

Meer teamwerk

Ouderen langer laten werken vergt extra inspanningen. Werknemers en werkgevers zijn het erover eens dat het nodig is om extra aandacht te besteden aan een betere samenwerking tussen jong en oud op de werkvloer. Dit door ouderen meer in te zetten als coach van jongeren.

Slechts een op drie bedrijven besteedt volgens haar werknemers echter voldoende aandacht aan een goede kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring tussen jong en oud. Bovendien zegt slechts de helft van de werkgevers dat hun organisatie het beste uit teams haalt.

De intussen 300 ouderen die wij vandaag begeleiden als coach voor werkzoekenden tonen aan dat het valoriseren van de ervaring van ouderen loont. Zij blijven actief, zelfs na 67 jaar, en voelen zich sterk betrokken bij hun job als coach. Er zijn vandaag nog veel te weinig initiatieven die de ervaring en expertise van oudere werknemers valoriseren. Meer informatie hierover en het aanreiken vanuit bedrijven van initiatieven die ouderen motiveren en hun werk zin geven zijn broodnodig om onze te lage tewerkstellingsgraad te verbeteren,” aldus Frédéric Simonart van de vzw Duo For A Job.

* Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Tempo-Team bij een representatieve steekproef bij 405 werkgevers en 1210 werknemers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content