© iStock

Thuiswonende senioren zijn angstiger over de toekomst

Veel thuiswonende senioren zijn bang om ziek te worden, en een opname in een rusthuis zien ze veel minder zitten. Dat blijkt woensdag uit een rondvraag van de Socialistische Mutualiteiten. De mutualiteiten vragen om in de toekomst veel meer met de bewoners van woonzorgcentra en serviceflats te overleggen over maatregelen.

De Socialistische Mutualiteiten ondervroegen tussen september en oktober 2020, nog voor de tweede golf, 1.575 thuiswonende ouderen tussen 65 en 90 jaar. Het onderzoek beperkte zich tot thuiswonende, omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk was om ouderen in woonzorgcentra te bevragen.

Uit de resultaten blijkt dat thuiswonende ouderen bang zijn om ziek te worden, negatiever staan tegenover rusthuizen en meer nadenken over hun levenseinde. “Je kan niet anders dan concluderen dat de coronacrisis een impact heeft gehad op het doen, het laten en het denken van ouderen”, besluit Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

Heel wat respondenten vonden de maatregelen die in woonzorgcentra werden genomen, te strikt. Velen zijn bereid tot zelfopoffering en vinden regels en beperkingen in volle crisis noodzakelijk, maar acht op de tien geven aan dat een woonzorgcentrum of serviceflat geen bezoek mag verbieden, maar net de plicht heeft om ervoor te zorgen dat bezoek op een veilige manier mogelijk is. Ongeveer zeven op de tien vinden dat bezoek krijgen een recht is dat slechts zeer tijdelijk en onder strikte voorwaarden mag worden opgeheven.

Meer dan 80 procent van de respondenten is van mening dat een woonzorgcentrum of serviceflat over de coronamaatregelen moet overleggen met de bewoners en de mantelzorgers. Daarom doen de Socialistische Mutualiteiten een oproep: “Woonzorgcentra zullen zowel de veiligheid als de vrijheden van niet-besmette bewoners zo veel mogelijk moeten garanderen. In de toekomst moet er een plan zijn, dat vooraf goed overlegd is met de bewoners, om het welzijn van onze ouderen te garanderen.”

Partner Content