© Belga

Vennootschap oprichten wordt interessanter

In het Zomerakkoord staan maatregelen die werken met een vennootschap bevorderen. Die moeten nog in wetgeving worden gegoten, maar de trend is gezet.

“Werken via een vennootschap is nog nooit zo interessant geweest”, kopt De Tijd. Veel zelfstandigen richten nu al een vennootschap op. Zeker als ze samen werken met anderen, maar ook als ze dat alleen doen (eenmanszaak). Via de oprichting van een vennootschap kan je je privévermogen veilig stellen. De meesten doen het ook om fiscale redenen. Heb je geen vennootschap, dan betaal je als zelfstandige de progressieve tarieven van de personenbelasting en ook nog eens gemeentebelasting. Heb je een vennootschap, dan betaal je vennootschapsbelasting plus een belasting op het loon dat je jezelf uitkeert en hou je in totaal meer over dan via de personenbelasting.

Akkoord over de vennootschapsbelasting

Vandaag is er een akkoord om de vennootschapsbelasting te verlagen. De hervorming van de vennootschapsbelasting zal in 2 fasen verlopen: in 2018 zal het algemene tarief van 33% zakken naar 29% (plus crisisbijdrage), in 2020 zakt het naar 25% en wordt de crisisbijdrage afgeschaft. KMO’s genieten een verlaagd tarief op de eerste € 100.000 winst.

Voor KMO’s en eenmanszaken wordt het zeker interessanter om een vennootschap op te richten. Maar om te vermijden dat er al te veel eenmanszaken dat zullen doen, zijn er een paar voorwaarden aan verbonden. Er zal een groter deel van de winst als bezoldiging moeten worden uitgekeerd. Jaarlijks zal elke vennootschap aan minstens 1 zaakvoerder of bedrijfsleider een bezoldiging moeten uitkeren van minstens € 45.000, of een bedrag gelijk aan de winst vóór belastingen als die lager is dan € 45.000, zo niet komt er een bijzondere aanslag van 10% op de ‘gemiste’ bezoldiging. Deze maatregel zal niet gelden voor starters (de eerste vier jaar na de oprichting).

Anderzijds zijn er ook maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het minder nadelig wordt om geen vennootschap op te richten: eenmanszaken zullen autokosten kunnen aftrekken net als vennootschappen, ze zullen minder belasting betalen op de meerwaarde als ze stoppen en zelfstandigen die geen vennootschap oprichten zullen kunnen werken met een kostenforfait zoals loontrekkenden.

Welke vennootschapsvorm kies je?

Op dat vlak laat je je best goed adviseren. Alles hangt van je doel af. Voor sommige vennootschapsvormen heb je een minimumkapitaal nodig (bv. 18.550 euros voor een bvba), voor andere niet. Werk je alleen of samen met anderen? Een goede vennootschapsvorm kiezen begint hoe dan ook met het opstellen van een goed onderbouwd ondernemings- en financieel plan. Als starter kan je je laten begeleiden door verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld Unizo in Vlaanderen (www.unizo.be) of UCM in Wallonië (www.ucm.be), Febecoop Adviesbureau (www.febecoopadvies.be).

Partner Content