© iStock

VUB-wetenschappers monitoren drie jaar lang Brussels woonproject

De dienst Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde het Calico-woonproject voor. Calico staat voor Care and Living in Community. Het project in de Brusselse gemeente Vorst omvat de bouw van 33 woningen die volgens de principes van Community Land Trust ingevuld worden. Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel zullen het project gedurende drie jaar monitoren en evalueren.

De woningen zullen worden ingevuld volgens de principes van de Community Land Trust (CLT), een vereniging die in Brussel gronden of woningen koopt en beschikbaar stelt aan inwoners met een laag inkomen. De vereniging blijft eigenaar van de grond, terwijl de bewoners eigenaar zijn van het huis dat ze aan een vooraf afgesproken maximumprijs kunnen verkopen. Hierdoor zullen de woningen betaalbaar blijven voor lage inkomensgroepen.

Het Calico-project is één van de laureaten van het Europese “Urban Innovative Action” programma, dat initiatieven voor duurzame stedelijk ontwikkelingsbeleid ondersteunt, en kan zo rekenen op 5 miljoen euro subsidies.

De focus in het Calico-project ligt op de specifieke woonproblemen van vrouwen en ouderen. Er komen daarom ook specifieke faciliteiten zoals een geboortehuis en een sterftehuis.

Voor dit project slaan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Huisvesting en perspective.brussels), de vzw’s CLTB, Logement pour Tous, AngelaD, EVA BXL (Emancipatie via Arbeid), Pass-Ages, de gemeente Vorst samen met het OCMW Vorst en de Vrije Universiteit Brussel de handen in elkaar. Het project legt de nadruk op een inclusief huisvestingsbeleid, gebaseerd op de huidige intergenerationele en interculturele behoeften van het Brussels Gewest.

Wetenschappelijke evaluatie

Het woonproject moet een oplossing bieden aan veelvoorkomende stedelijke problemen, zoals het gebrek aan sociale woningen, de torenhoge vastgoedprijzen en de vergrijzing.

Gedurende drie jaar zorgen VUB-wetenschappers van de onderzoeksgroepen Cosmopolis en Belgian Ageing Studies voor een wetenschappelijke evaluatie en monitoring van het project. Ze onderzoeken onder meer de maatschappelijke impact van het project op de bewoners, de buurt en op de partners. Er wordt ook geëvalueerd hoe beslissingen worden genomen en hoe de buurt wordt betrokken in het “solidair zorg dragen”. Het project loopt af in 2021.

Partner Content