Wat verandert er op 1 september 2015?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Bij het begin van een nieuwe maand treden regelmatig een aantal nieuwe regels in voege. Na een lange en rustige vakantieperiode is dat zeker niet anders. Een overzicht van wat er op 1 september wijzigt.

65-plussers rijden niet meer gratis met De Lijn

Vanaf 1 september rijden 65-plussers in het algemeen niet meer gratis met De Lijn. Senioren betalen voor een Omnipas 65+ voortaan 50 euro per jaar. Wel blijven er een aantal uitzonderingen bestaan. Zo blijft een gratis abonnement bestaan voor personen met een handicap, oorlogsinvaliden en oud-strijders. Zowel 65-plussers die voor hun 65ste door de Vlaamse overheid erkend zijn als persoon met een handicap kunnen daardoor gratis blijven rijden, als ouderen met de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) of de integratietegemoetkoming (IT).

Verder kunnen sommigen aanspraak maken op het vervoersgarantiestatuut, onder wie ouderen met een laag inkomen die recht hebben op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Zij betalen 40 euro per jaar.

Hogere boetes op zwartrijden bij De Lijn

De boetes voor zwartrijden met de bussen of trams van De Lijn stijgen gevoelig vanaf 1 september. Dat bevestigt de Vlaamse openbaarvoermaatschappij.

Een eerste overtreding kost voortaan 107 in plaats van 75 euro. Voor een tweede inbreuk binnen het jaar stijgt de sanctie van 200 naar 294 euro. Het was al 8 jaar geleden dat De Lijn nog eens haar boetes heeft aangepast. De Lijn stemt de prijzen af op die van haar abonnementen.

Btw op elektriciteit opnieuw op 21 procent

Op 1 september stijgt de btw op elektriciteit opnieuw van 6 naar 21 procent. De regering Michel heeft immers beslist de verlaging van de vorige regering niet te verlengen, zo bleek bij de voorstelling van de taxshift deze zomer. Of de btw-verhoging ook wordt meegenomen in de index, is nog niet duidelijk. Als de index blijft zoals hij is, zou de hogere energieprijs er voor zorgen dat de indexsprong op de lonen er sneller komt dan gedacht.

De btw-verlaging werd eind 2013 ingevoerd door de regering-Di Rupo, onder meer om de indexering van de lonen af te remmen.

Laagste uitkeringen en pensioenen stijgen twee procent

De laagste uitkeringen en pensioenen stijgen op 1 september met 2 procent. De stijging wordt gefinancierd via de welvaartsenveloppe, het geld om de sociale uitkeringen en vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. Doel is om de laagste uitkeringen en pensioenen dichter bij de Europese armoededrempel te brengen.

Volgens het kabinet-De Block gaan de minimumpensioenen met twee procent omhoog, zowel die van werknemers als die van zelfstandigen. Ook gebruikt de federale regering de welvaartsenveloppe om de pensioenen op te trekken van iedereen die al vijf jaar gepensioneerd is, tenzij ze een minimumpensioen hebben en dus van de voorgaande maatregel genieten. Voorts worden onder meer de laagste werkloosheidsuitkeringen en leeflonen opgetrokken, klinkt het.

Het M-decreet in werking

Vanaf dit schooljaar treedt het zogenaamde M-decreet in werking. Leerlingen met een beperking krijgen het recht om school te lopen in het gewoon onderwijs, zolang daarvoor ‘redelijke aanpassingen’ volstaan.

Het decreet – voluit: maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – heeft als doel om de inclusie te bevorderen van leerlingen met een beperking. De Vlaamse regering wil dat gewoon onderwijs de eerste optie wordt. Ouders hebben voortaan een verslag van het CLB nodig om hun leerlingen in te schrijven in het buitengewoon onderwijs.

Het M-decreet wordt geleidelijk ingevoerd. Zo kunnen leerlingen die vorig schooljaar al in het buitengewoon onderwijs zaten daar gewoon blijven. Omdat er vorig schooljaar al ruim 900 leerlingen minder waren in het buitengewoon basisonderwijs, zullen er dit jaar al 180 leerkrachten, kinesisten en ergotherapeuten verhuizen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs. In het secundair onderwijs zou die kwestie niet aan de orde zijn.

Geen verplicht doktersbriefje meer bij luxeverzuim

Vanaf dit schooljaar is een doktersbriefje niet langer verplicht voor afwezigheden in de week voor of na de schoolvakantie.

De vorige minister van Onderwijs, Pascal Smet, voerde het doktersbriefje in 2013 in om luxeverzuim tegen te gaan. Een doktersbriefje was verplicht, ongeacht de duur van de ziekte en ongeacht het feit of de ziekte aansloot op de schoolvakantie. Crevits twijfelde aan het nut daarvan. Zo steeg het luxeverzuim nog vorige kerstvakantie. Na evaluatie besliste ze de maatregel weer af te voeren.

Voortaan gelden opnieuw dezelfde regels als in de rest van het schooljaar. Crevits zegt het luxeverzuim terug te willen dringen via haar actieplan tegen vroegtijdige schooluitval. Een van de maatregelen uit dat plan is dat iemand geregistreerd staat als problematisch afwezig na vijftien in plaats van dertig halve dagen.

‘Ouders moeten goed beseffen dat elke dag of halve dag mee in rekening wordt gebracht. Bovendien is er een koppeling tussen luxeverzuim en later spijbelgedrag. Luxeverzuim is vaak de start in een keten van spijbelgedrag’, zei de minister in juni.


Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content