5 lezers stellen hun vraag

1 Wat doen al die artsen ?

Als je langer dan een maand ziek bent – voor arbeiders is dit korter -, krijg je te maken met verschillende artsen.

Je behandelende arts: huisarts of specialist.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds beoordeelt je medische ongeschiktheid en je recht op een ziekte-uitkering. Hij is degene die bepaalt of je al dan niet 66% arbeidsongeschikt bent.

De arbeidsgeneesheer van het bedrijf waar je werkt bekijkt mogelijk samen met jou je re-integratie. Hij is aangesteld door je werkgever, maar moet onafhankelijk van werkgever en werknemer optreden en voorstellen doen om te zorgen dat je als zieke terug aan de slag kan.

De controlearts wordt door je werkgever aangesteld om, als je ziek bent, bij je thuis te komen controleren of je werkelijk ongeschikt bent om te werken. Dit gebeurt meestal bij het begin van de ziekte. Dit kan niet dezelfde persoon zijn als de arbeidsgeneesheer.

De geneesheer Toezicht Welzijn op het Werk oordeelt, als je in beroep gaat tegen een beslissing van de arbeidsgeneesheer, over je definitieve arbeidsongeschiktheid.

2 Wat is aangepast werk?

Aangepast werk kan betekenen dat je een ander of aangepast takenpakket krijgt, andere uren, een andere werkplek, afdeling of team, een collega die met je meewerkt, aangepast meubilair of werkmateriaal.

3 Wat als je deels het werk hervat?

Sinds 1 juli 2017 werd ook het systeem van toegelaten arbeid hervormd. Dat laat je toe om – binnen bepaalde voorwaarden – een ziekte-uitkering te combineren met een loon als je het werk gedeeltelijk hervat. Voortaan wordt er gekeken naar het aantal uren dat je werkt en niet meer naar je loon, om de hoogte van je uitkering te bepalen. Daardoor hou je nu altijd meer over.

Werk je 20%, dan behoud je je uitkering volledig. Daarna daalt je uitkering per extra uur dat je werkt. Werk je bijvoorbeeld 40%, dan daalt je uitkering naar 80%; werk je 60%, dan daalt ze naar 60%.

Dit systeem van progressieve tewerkstelling kan worden opgenomen in je re-integratieplan, mits goedkeuring door de adviserend geneesheer.

4 Kan er worden gesanctioneerd?

De regering voorziet sancties als je als werknemer, maar ook als werkgever, niet meewerkt aan een re-integratie. Die sancties zijn nog niet in wetgeving gegoten, maar dit zijn de maatregelen die vandaag op stapel staan.

Een bedrijf dat te weinig moeite doet om de terugkeer van een werknemer mogelijk te maken, zal wellicht een boete van € 800 moeten betalen. Kan de werkgever evenwel motiveren waarom hij geen aangepast werk kan aanbieden, dan volgt er geen sanctie. kmo’s met minder dan 50 werknemers vallen niet onder deze regeling.

Kom je als werknemer je administratieve plicht niet na – je vult bijvoorbeeld de vragenlijst niet in – dan wordt je uitkering gedurende één maand met 5% verlaagd. Geef je geen gehoor aan de oproep van de arbeidsgeneesheer, dan kan je gedurende één maand 10% van je uitkering verliezen.

5 Behoud je je vroegere arbeidsvoorwaarden ?

Als er tijdelijk aangepast of ander werk voor jou wordt gevonden, dan behoud je je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en dus ook al je verworven voordelen: anciënniteit, aanvullende voordelen,...

Wordt je arbeidsovereenkomst in het aangepast werk toch verbroken, dan wordt je opzeggingsvergoeding berekend op basis van het loon dat je kreeg in je oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Stel dat je opnieuw ziek wordt, dan moet je werkgever niet weer een gewaarborgd loon betalen, maar krijg je onmiddellijk een ziekte-uitkering. Deze nieuwe wetgeving geldt niet bij een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content