Philodendron monstera deliciosa (gatenplant) © ISTOCK

7 STELLINGEN OVER LUCHTZUIVERENDE KAMERPLANTEN

Almaar vaker lees je dat sommige planten kunnen helpen om de lucht in je huis te zuiveren. Deze bladgroene planten zouden via hun bladeren de vluchtige componenten absorberen, ze filteren en ze via hun wortels afbreken en omzetten in volkomen onschadelijke organische materialen.

1 KAMERPLANTEN VERBETEREN DE LUCHTKWALITEIT IN HUIS

Waar!

Het is bewezen dat planten de hoeveelheid verontreinigende stoffen in een afgesloten ruimte doen dalen. De vluchtige componenten worden geabsorbeerd door de bladeren, maar ook door de wortels. Bovendien transpireren planten: via hun bladeren geven ze water-damp af aan de lucht, waardoor de luchtkwaliteit in huis verbetert en het zuurstofgehalte toeneemt. Het is ook bewezen dat dit effect evenredig is met de grootte van de plant en met de oppervlakte van de bladeren die rondzwevend stof aantrekken.

2 KAMERPLANTEN HEBBEN EEN DOORSLAGGEVEND EFFECT OP DE BINNENLUCHT

Niet waar!

Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht over dit onderwerp en slechts een handvol wetenschappers zijn met deze materie bezig. De enige grote studie, waar iedereen altijd naar verwijst, is die van de NASA uit de jaren 70-80. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie was op zoek naar een manier om de lucht in de hermetisch afgesloten ruimtecapsules te zuiveren. Ook al gingen de planten nooit op missie met de spaceshuttle, dr. Wolverton slaagde er wel in aan te tonen ze in staat zijn om de lucht te zuiveren. De aanwezigheid van planten bleek het gehalte aan verontreinigende stoffen namelijk lichtjes te doen dalen. Maar de omstandig heden waarin de Amerikaanse wetenschapper zijn experimenten uitvoerde waren zo bijzonder – hoge concentratie aan verontreinigende stoffen, afzuigsysteem om deze verder te concentreren... – dat zijn bevindingen bewijskracht misten in een normale omgeving.

Franse vorsers hebben de bevindingen van dr. Wolverton afgetoetst in realistische omstandigheden. Hun conclusie? Planten filteren verontreinigende stoffen uit de lucht, maar onvoldoende om een doorslaggevende impact te hebben op de lucht die we inademen. Kamerplanten zijn dus prima, maar laat vooral niet na goed te ventileren en dagelijks te verluchten.

3 EEN TOP 10 VAN LUCHTZUIVERENDE PLANTEN IS WAARDEVOL

Niet waar!

Hitparades van luchtzuiverende planten zijn in en kunnen op heel wat bijval rekenen. Helaas zijn ze niet geloofwaardig! De enige bron die altijd weer wordt aangehaald, is dat fameuze NASA-onderzoek dat betrekking had op een vijftigtal planten, die steeds worden vernoemd omdat ze op de NASA-lijst stonden. Maar de échte conclusie is dat alle planten in staat zijn kleine hoeveelheden vluchtige componenten en andere verontreinigende stoffen te absorberen. Hoeveel precies hangt af van de grootte van de plant, maar ook van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Alle planten absorberen formaldehyde – de belangrijkste binnenluchtvervuiler – en de meeste filteren ook benzeen, tolueen, ammoniak en xyleen uit de lucht. Een top 10 of welke andere hitlijst ook is volgens de specialisten dus op niets gebaseerd.

4 KAMERPLANTEN ZIJN GOED VOOR DE GEZONDHEID

Waar en niet waar!

Waar, omdat ze de lucht in huis zuiveren, al is dat slechts in geringe mate. Waar ook omdat je met planten een stukje natuur in huis haalt. En wie natuur zegt, zegt leven, rust en schoonheid.

Niet waar, omdat sommige van deze planten gevaarlijk en zelfs giftig zijn. Ze moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden en ze kunnen bij mensen met een allergie ademhalings- of huidproblemen veroorzaken. Zo wordt de Ficus benjamina vaak in verband gebracht met opstoten van eczeem. Kamerplanten en hun potgrond zijn trouwens ook een voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. En die zijn uiteraard veel minder gezond.

5 HET ETIKET ‘LUCHTZUIVERENDE PLANT’ IS EEN GOEDE INDICATOR BIJ DE AANKOOP

Nietwaar!

Dergelijke planten zuiveren de lucht, maar niet meer of niet minder dan andere planten. In Frankrijk heeft het ADEME (Agence française de 1’environnement et de la maîtrise de 1’énergie) zelfs ronduit een ongustig advies geformuleerd op de vraag van bepaalde groepen om kamerplanten te voorzien van een etiket ‘luchtzuiverende plant’.

6 KAMERPLANTEN KUNNEN ELEKTROMAGNETISCHE STRALEN ABSORBEREN

Nietwaar!

De bewering dat sommige planten – zoals cactussen – elektromagnetische vervuiling helpen opruimen, is op geen enkele wetenschappelijke vaststelling gebaseerd. “Het is een beetje als zeggen dat een wasmachine sneller gaat draaien als je er tomatenplanten voor zet”, stelt het wetenschappelijk webportaal Futura-Sciences.

7 JE SLAAPT BETER NIET IN EEN KAMER WAAR LUCHTZUIVERENDE PLANTEN STAAN

Niet waar!

Veel mensen denken dat een bladplant in een slaapkamer geen goed idee is. Een misvatting waar we zo snel mogelijk van af moeten. Het klopt dat planten overdag, onder invloed van licht, CO2 absorberen en zuurstof vrijgeven, en dat zich ’s nachts het omgekeerde fenomeen voordoet. Maar de hoeveelheid CO2 die een plant vrijgeeft, is uiterst klein in vergelijking met de hoeveelheid die je zelf uitstoot en dus volkomen onschadelijk voor de mens.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content