Barema’s en grensbedragen voor het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008)

(1) Dit is de eerste schijf van uw inkomsten waarop u geen belastingen betaalt.

(2) Het basisbedrag wordt verhoogd tot euro 6.400 als uw belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan euro 22.870. Is het groter dan euro 22.870, maar kleiner dan euro 23.120, dan ligt de belastingvrije som – afhankelijk van het exacte inkomen – tussen de euro 6.150 en de euro 6.400.

(3) Wie per jaar netto (na aftrek van de werkelijke of forfaitaire kosten) méér verdient dan deze bedragen, kan fiscaal gezien niet meer als persoon ten laste worden beschouwd. Tot een bedrag van euro 2.700 worden onderhoudsuitkeringen evenwel niet meegeteld als bestaansmiddelen, net als bezoldigingen toegekend in het kader van een studentenovereenkomst tot euro 2.250 en van pensioenen tot euro 21.790.Barema’s en grensbedragen

Belastingtarief Belastingschijven

25% euro 0 – euro 7.560 (zonder rekening te houden met de belastingvrije som)

30% euro 7.560,01- euro 10.760

40% euro 10.760,01 – euro 17.920

45% euro 17.920,01 – euro 32.860

50% meer dan euro 32.860

Forfaitaire beroepskosten

Uw inkomen Af te trekken forfait

n tot euro 4.970 27,2%

n van euro 4.970,01 tot euro 9.870 10%

n van euro 9.870,01 tot euro 16.430 5%

n + euro 16.430,01 3%

De forfaitaire kosten kunnen echter nooit groter zijn dan euro 3.380 (wat bereikt wordt bij een inkomen van euro 56.768,67)

Belastingvrije som (1 – zie links-onderaan)

n per belastingplichtige (alleenstaande, wettelijk samenwonende of echtgenoot): euro 6.150 (2 – zie links-onderaan)

n verhoging 1 kind ten laste: + euro 1.310

n verhoging 2 kinderen ten laste: + euro 3.370

n verhoging 3 kinderen ten laste: + euro 7.540

n verhoging 4 kinderen ten laste: + euro 12.200

n verhoging per kind boven het vierde: + euro 4.660

n alleenstaande ouder met kinderen ten laste: + euro 1.310

n verhoging per (groot)ouder, broer of zus ouder + euro 2.610dan 65 jaar, ten laste:

n verhoging per andere persoon ten laste: + euro 1.310

Er geldt nog een bijkomende toeslag van euro 490 per kind van minder dan 3 jaar waarvoor er geen kostenvan kinderopvang worden afgetrokken. Bovendien worden gehandicapte personen ten laste steeds dubbel geteld.

Maximale nettobestaansmiddelen om nog ten laste te kunnen zijn (3 – zie links-onderaan)

n basisbedrag: euro 2.700

n kind ten laste van een alleenstaande: euro 3.910

n gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande: euro 4.960

Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering:

vrijgestelde interesten op een spaarrekening: euro 1.660

pensioensparen: max. euro 830

premies van een levensverzekering en het kapitaal van max. euro 1.990een hypothecaire lening (aangegaan vóór 1 januari 2005):

de premies van een schuldsaldoverzekering en de euro 1.990interesten en het kapitaal van een hypothecaire lening(aangegaan vanaf 1 januari 2005):

verhoging tijdens de eerste 10 jaar: euro 660

idem vanaf het derde kind ten laste: euro 70

energiebesparende investeringen: max. euro 2.650

verhoging voor een energiebesparende investering max. euro 790in zonne-energie:

beveiliging woning tegen inbraak of brand: max. euro 170

giften: vanaf euro 30

PWA- en dienstencheques: max. euro 2.400

(1), (2), (3): zie links

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content