Behoudt de vader van mijn schoonzoon het vruchtgebruik?

De moeder van mijn schoonzoon is tien jaar geleden overleden, zijn vader leeft nog. Recent overleed ook de grootmoeder van mijn schoonzoon langs moeders kant, van wie hij zal erven. Maar behoudt de vader van mijn schoonzoon het vruchtgebruik van de gezinswoning?

Jouw schoonzoon erft inderdaad via plaatsvervulling van zijn grootmoeder, vermits zijn moeder al overleden is. Zijn vader heeft geen recht op de erfenis van zijn schoonmoeder (de grootmoeder van jouw schoonzoon). Als schoonkind is de vader geen erfgenaam. Maakte de gezinswoning waar de vader van jouw schoonzoon woont, deel uit van het vermogen van de grootmoeder, dan zal hij het huis moeten verlaten, tenzij jouw schoonzoon hem toestemming geeft om er te blijven wonen. Het feit dat de vader nog steeds in het huis van zijn schoonmoeder woont, berust immers niet op het erfrecht, maar waarschijnlijk op de goodwill van zijn schoonmoeder. Tenzij zij hem het vruchtgebruik van haar woning schonk. In dat geval moet jouw schoonzoon het vruchtgebruik van zijn vader respecteren. Het zal pas uitdoven als de vader overlijdt.

Een andere zaak is het wanneer het huis waar de vader woont, niet tot het vermogen van de grootmoeder behoorde, maar voor de helft van hemzelf is en voor de helft van de moeder van jouw schoonzoon. Na haar overlijden erfde de vader dan het vruchtgebruik op haar deel. In dat geval kan de vader er blijven wonen, want dan valt deze woning niet in de nalatenschap van de grootmoeder.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content