Beleggen met je groepsverzekering

Vastgoed, een gemengde belegging, liever ethisch,... Toch maar een lijfrente? Mogelijkheden zat om je groepsverzekering veilig te stellen. Of hoe beleggen na je pensioen om je levens-standaard te behouden.

Mijn groepsverzekering heeft me 200.000 euro kapitaal opgeleverd. Mijn huis is afbetaald, de kinderen hebben het nest verlaten. Wat doe ik nu best met dat geld? Maria is niet de enige die op zoek is naar de meest gunstige manier om haar toekomst veilig te stellen.

“Het kapitaal van je groepsverzekering kan je omzetten in een levenslange rente”, haalt Patrick Wangneur (pensioenexpert, KBC) als een mogelijke optie aan. “België is een van de weinige landen in Europa waar je het kapitaal van je groepsverzekering kan opstrijken of het omzetten in een rente. In vele andere Europese landen wordt die levenslange rente belast. En zo’n rente blijft een gok: word je 100 dan win je, overlijd je al op 67 dan betekent dit een financieel verlies.” Want bij het overlijden van de begunstigde ontvangt de overlevende echtgenoot slechts 80% van de rente. En wanneer ook die overlijdt, stopt het volledig. Wat nadelig is voor de erfgenamen.

ALS JE MET PENSIOEN GAAT, NEEMT JE KOOPKRACHT MET DE HELFT AF!

Anderzijds is zo’n levenslange rente het overwegen waard als je alleenstaand bent, geen erfgenamen hebt of geen groot vermogen aan je nakomelingen wil nalaten. “Want het blijft een manier om je geld veilig te beleggen, zonder dat de huidige lage rente je parten speelt”, voegt Patrick Wangneur eraan toe. “Toch kiezen maar weinig Belgen voor deze optie. Ze strijken liever hun kapitaal op en beslissen zelf hoe ze dat beleggen.”

WAT HOU JE OVER AAN HET EINDE VAN DE MAAND?

Om de nadelen van een levenslange rente te omzeilen, werden alternatieve producten bedacht. Charles de Peñaranda de Franchimont (Competence Center, levensverzekeraar NN): “Beleggen voor je pensioen start met je inkomsten en uitgaven inventariseren. Dit is wat ik ontvang, zoveel geef ik uit, wat hou ik aan het eind van de maand over? En kan ik daarmee mijn levensstijl aanhouden? Want het wettelijk pensioen volstaat niet om te leven als voorheen. Uit onderzoek bij kersvers gepensioneerden blijkt elk jaar opnieuw dat ze geen radicale verandering willen. Ze willen financiële continuïteit.”

“Daarna moet je uitzoeken hoeveel je tekort komt om te leven zoals vroeger”, zegt de specialist. “Stel dat je 500 euro per maand tekort komt, maar je hebt 200.000 euro kapitaal, hoe lang kan je daarvan leven, rekening houdend met één variabele: hoeveel jaren heb je nog voor de boeg? Hier kunnen verzekeringsproducten een oplossing bieden. In tegenstelling tot beleggingsfondsen met een wisselend rendement, garanderen ze levenslang een maandelijks bedrag. Technisch gezien gaat het niet om een lijfrente waarbij na je overlijden geen kapitaal overblijft. Want als je twee jaar na het afsluiten van een lijfrente overlijdt, dan is je kapitaal weg. Dat ligt emotioneel erg moeilijk.”

“Vandaag bieden hybride producten meer gemoedsrust. Het gaat om een mix van een tak 23-levensverzekering zonder kapitaalsgarantie en een lijfrente. In zekere zin investeer je in een beleggingsfonds en in ruil ontvang je een levenslange rente. Ook als het economisch slecht gaat, ontvang je altijd hetzelfde bedrag, dat contractueel bepaald is. Ook als je 110 wordt of je reserve het nulpunt bereikt. Om dit risico te financieren herverzekert je verzekeraar, die deelbewijzen verkoopt om jouw maandelijkse rente te financieren, zich bij een gespecialiseerde instelling.”

En in tegenstelling tot de klassieke lijfrente, gaat het restkapitaal bij overlijden over op de begunstigden, die je zelf aanwijst. Het geld dat overblijft is dus niet langer verloren voor de erfenis. En heb je alsnog onverwacht een grote som geld nodig, dan kan je het contract altijd afkopen. “Uiteraard moet je niet al je geld in dit ene type product stoppen”, tempert Charles de Peñaranda de Franchimont. “Maar het is een optie als je je beleggingen wil diversifiëren.” Zeker als je een deel van je vermogen wil overlaten aan je erfgenamen.

PLAN TOT JE 95 WORDT

“Je hele kapitaal in een enkel product beleggen is inderdaad geen goed idee”, stelt pensioenexpert Patrick Wangneur. “Weet dat als je in België met pensioen gaat, je koopkracht gemiddeld met 50% afneemt. De vraag is dus: wat kan je met je kapitaal doen om op een veilige manier genoeg inkomsten te genereren om je wettelijk pensioen aan te vullen? En daar komt de levensverwachting weer om de hoek kijken. Als je er de cijfers van het Pensioenobservatorium (de jaarlijkse pensioenenquête) bijneemt, blijkt uit vorige bevragingen dat wij Belgen geneigd zijn onze levensverwachting te onderschatten. Gemiddeld ramen we die op 15 jaar vanaf de pensioenleeftijd, maar in werkelijkheid ligt dat gemiddelde op 20 of zelfs 25 jaar. Idealiter moet je dus je pensioen plannen tot 90-95 jaar. Dat lijkt zeer oud, maar door je op die datum te richten kan je een veiligheidsmarge inbouwen. Want je wil niet dat op 85 (gemiddelde levensverwachting) je volledige kapitaal is opgesoupeerd en dat je nog een aantal jaar verder moet leven zonder dat je je oude dag kan financieren. Daarom evalueren we met financiële planningtools het vermogen van onze klanten, op basis van hun huidige en toekomstige inkomsten, tot de leeftijd van 95 jaar.”

De uitdaging bestaat erin het inkomensverschil tussen je wettelijke pensioen en je laatste salaris weg te werken. Maar het is niet de bedoeling je te laten verleiden door agressievere beleggingsproducten met een potentieel hoger rendement op lange termijn, maar ook met een hoger risico en zonder kapitaalbescherming. Want als de financiële markten dan een duik nemen, zet je je eigen levensstandaard op het spel. In deze context moet je dus op zoek naar veilige producten met een correct rendement maar ook een kapitaalbescherming. “Twintig jaar geleden kon je, wanneer je je groepsverzekering kreeg, bijvoorbeeld investeren in tak 21- spaarproducten met een comfortabele rente en kapitaalsgarantie”, voegt Patrick Wangneur eraan toe. “Het ging om termijnrekeningen met renteverdeling. Maar dit type producten is vandaag volstrekt onaantrekkelijk door de op zijn zachtst gezegd lage rente. Volgens sommigen moet je vandaag risico nemen en je kapitaal (gedeeltelijk) opeten, om voldoende extra inkomsten te genereren waardoor je dezelfde levensstijl kan behouden. We bevinden ons dus in een complexe situatie, waarin je enig risico niet langer kan uitsluiten.”

DAN MAAR vastgoed?

Doe je er dan beter aan je kapitaal in vastgoed te beleggen? “Een appartement kopen om huuropbrengsten op te strijken, betekent ook dat je rekening moet houden met eventuele renovatiekosten en risico’s, zoals oneerlijke huurders, onbetaalde huur en leegstand”, waarschuwt de pensioenexpert. “In de huidige context is het interessant om verschillende soorten beleggingen te combineren, waaronder vastgoed. En omdat de rente op een hypotheeklening vandaag erg laag is, zelfs als je 65 bent, kan het interessant zijn om een lening voor 10 jaar af te sluiten, waarmee je de aankoop van dat vastgoed deels financiert (over het algemeen is altijd een deel eigen middelen vereist). Het kapitaal van je groepsverzekering kan dan als waarborg worden gebruikt. Zo creëer je een hefboomeffect. Dankzij de historisch lage rente kost je krediet je weinig. Terwijl je het kapitaal van je groepsverzekering kan beleggen en dynamisch beheren op lange termijn, rekening houdend met je risicoprofiel. Deze interessante piste biedt een dubbel voordeel: je beschikt over een portefeuille op lange termijn, met een theoretisch rendement dat hoger ligt dan de kosten van je krediet.”

OOK AAN EEN OPBRENGST-APPARTEMENT ZIJN RISICO’S VERBONDEN, ZOALS RENOVATIEKOSTEN, WANBETALERS, LEEGSTAND,...

De economische context is dus erg gunstig voor vastgoedleners. “Het is uiteindelijk ook een manier om het kapitaal dat je aan je erfgenamen wil nalaten, te vergroten. Maar het is vooral een manier om je op twee markten te positioneren, want ook hier geldt: leg niet al je eieren in een en hetzelfde mandje! Je bent als belegger zowel op de vastgoed- als op de financiële markt actief, elk met hun specifieke ontwikkelingen, wat een zekere diversificatie mogelijk maakt.”

KLASSIEKE BELEGGINGEN

Natuurlijk heeft niet iedereen zin om in onroerend goed te investeren. Het brengt beslommeringen met zich mee, denk maar aan een huurder die klaagt over lekkend sanitair dat moet worden hersteld. Daarom kan je je als belegger ook op meer klassieke producten richten, die gebaseerd zijn op een mix van kapitaalbescherming en een matig risico.

“Als je wilt beleggen, moet je weten hoe hoog je risicodrempel is. Idealiter bouw je als gepensioneerde je portefeuille zo op, dat je het geld dat je de komende vijf jaar nodig hebt zo goed mogelijk beschermt, voor het geval er zich een kortstondige terugval op de aandelenmarkt voordoet”, zegt Valéry Halloy (woordvoerster, BNP Paribas Fortis). “In de huidige context van extreem lage rentes zijn strategische fondsen een oplossing voor een deel van je vermogen. Ze zijn bedoeld om je kapitaal te laten groeien, maar vooral om je koopkracht op peil te houden, door te streven naar een potentieel rendement dat hoger ligt dan de inflatie. Eens je met pensioen bent, wordt je beleggingshorizon wel korter, waardoor vaker voor een defensieve oplossing wordt gekozen.”

Concreet? Valéry Halloy pleit voor een Belgische bevek (global sustainable defensive) of een gelijkwaardige oplossing in de vorm van een tak 23-levensverzekeringsfonds, bijvoorbeeld bij AG Insurance. “Een tak 23 heeft specifieke voordelen: zo kan je zelf een begunstigde aanduiden in geval van overlijden, er geldt een vrijstelling van roerende voorheffing op de meerwaarde en er is de mogelijkheid om eventuele verliezen te beperken.”

En hoe zit het met het deel van het kapitaal dat je als belegger wil beschermen? Daarvoor bestaan tak 21- verzekeringscontracten. Je geniet niet noodzakelijk van een gewaarborgd rendement, maar je kapitaal is wel beschermd. We vallen in herhaling, maar het blijft enorm belangrijk om je beleggingen te diversifiëren en zo de risico’s in geval van een financiële of andere crisis te spreiden. “Het loont inderdaad de moeite om na te denken over het optimaliseren van de successie, door je vermogen te diversifiëren en oog te hebben voor beleggingen met erfrechtelijke voordelen”, vindt Valéry Halloy. “Maar je kan ook plezier beleven aan atypische beleggingen, zoals kunst, wat als voordeel heeft dat het deel gaat uitmaken van het familievermogen, dat wordt doorgegeven aan kinderen en kleinkinderen.”

8 quotes die er toe doen

? Wil je beleggen voor je pensioen, dan moet je vooraf je inkomsten en uitgaven inventariseren.

? Het wettelijke pensioen is te laag om te leven als voorheen.

? Je levensstandaard daalt gemiddeld met 50% als je met pensioen gaat.

? Idealiter plan je je pensioen tot de leeftijd van 90-95 jaar.

? Vandaag maakt de complexe situatie het onmogelijk om risico’s uit te sluiten.

? De economische context is erg gunstig voor vastgoedleners.

? Als gepensioneerde moet je je portefeuille zo opbouwen dat je het geld dat je de komende vijf jaar nodig hebt, zo goed mogelijk beschermt.

? Leg je eieren niet allemaal in hetzelfde mandje.

Kapitaal dat nodig is om levenslang 500 euro rente per maand te ontvangen

Minimaal te investeren kapitaal: 227.087 euro op 65 jaar. Details:

Gewenste maandelijkse rente: 500 euro

Jaarlijkse rente: 6.000 euro

Omzettingspercentage: 2,75%

Netto premie: 218.181,82 euro

Taks op de premie (2%): 4.452,69 euro

Instapkosten (0,5%): 1.113,17 euro

Beheersvergoeding (1,5%): 3.339,52 euro

Bruto beleggingspremie: 227.087,20 euro

Bron: NN Lifelong Income

Ethisch beleggen

Jezelf een duwtje in de rug geven en ook de samenleving vooruithelpen, dat is waar steeds meer mensen naar op zoek zijn. “Ook dan bevelen we gemengde tak 21/tak 23-beleggingen aan, omdat ze zowel kapitaalbescherming bieden, als een zeker risico inhouden, afhankelijk van je beleggersprofiel”, zegt Jeroen Spinoy, verantwoordelijke productontwikkeling leven bij PV Group. “En dat kan ook ethisch, iets waar jong gepensioneerden veel belang aan hechten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst is. Vooral omdat het rendement even goed, zo niet beter is dan dat van traditionele beleggingen.” Met die ethische en duurzame financiële producten willen financiële instellingen ook het vertrouwen van de burger terugwinnen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content