De voordelen van ‘gouden’ kredietkaarten

Kredietkaarten kunnen best handig zijn. Maar wat hebben de ‘gouden’ exemplaren meer te bieden dan hun klassieke soortgenoten?

De klassieke kaarten

De voor- en de nadelen van een gewone kredietkaart zijn bekend. Een belangrijk pluspunt is het betalingsuitstel dat eraan gekoppeld is. Al uw kredietkaartbetalingen van dezelfde maand worden gegroepeerd en in één keer afgerekend, op het einde van de maand. Dat voordeel krijgt u zelfs helemaal gratis, net als de reisongevallenverzekering die aan elke kredietkaart gekoppeld is. Verplaatst u zich met een openbaar vervoermiddel of een huurwagen en hebt u de reissom voor minstens 30 % met uw kredietkaart betaald, dan bent u automatisch verzekerd tegen overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Bij de klassieke Master- en Visakaarten van de banken bedraagt de maximale uitkering gewoonlijk a 100.000 voor personen ouder dan 15 jaar en a 10.000 à a 20.000 voor kinderen. Bezit u een zogenaamde ‘gouden kredietkaart’, dan worden deze bedragen verdubbeld.

De kaart zelf is echter niet gratis. Wilt u een kredietkaart met al wat daarbij hoort, dan moet u daarvoor een prijs betalen. Een klassieke Master- of Visakaart kost bij de meeste banken ongeveer euro 20 per jaar. Wilt u een gouden kredietkaart, dan wordt het echter duurder. Voor een Golden-Master- of Visakaart van de bank betaalt u minstens euro 35 of euro 42, naargelang de service die aan de kaart gekoppeld is. Een zogenaamde ‘persoonlijke’ kaart kost nog wat meer. Voor American Express bijvoorbeeld betaalt u euro 65, Diners Club kost euro 98.

De voordelen van een gouden kaart

Het meest in het oog springende verschil tussen gouden en klassieke kaarten, is de hogere uitgavenlimiet die gewoonlijk aan de gouden exemplaren vastzit. Terwijl de uitgavenlimiet van een klassieke kredietkaart bij de meeste banken standaard euro 2500 per maand bedraagt, is dit voor een gouden kaart euro 5000. Kiest u voor een kredietkaart van Diners Club of American Express, dan hebt u zelfs helemaal geen uitgavenlimiet.

Ook met de (goedkopere) klassieke Master- of Visakaarten kunt u uw bestedingslimiet echter gevoelig verhogen. De beslissing over uw uitgavenlimiet wordt genomen door uw bank of de kaartuitgever en hangt af van uw terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid. Bij Diners Club en American Express zijn de onderzoeken naar de kredietwaardigheid het strengst. Bij American Express bijvoorbeeld moet u minstens een inkomen van euro 50.000 per jaar hebben om een persoonlijke Amexkaart te kunnen krijgen.

Aan een gouden kredietkaart wordt gewoonlijk ook een reisbijstandsverzekering gekoppeld (naast de reisongevallenverzekering, die ook bij klassieke kaarten hoort). Die geeft u bv. recht op een tegemoetkoming wanneer uw vliegtuig vertraging heeft, zorgt er in geval van nood voor dat dringende geneesmiddelen worden overgebracht, voor repatriëring bij ziekte of ongeval, enzovoort... Medische verstrekkingen zijn altijd uitgesloten van de waarborg. U kunt echter wel een voorschot krijgen om medische (of andere) kosten te betalen.

Merk op: bij een aantal formules moet u uw reis betaald hebben met uw kaart.

Een leuk extraatje dat gekoppeld is aan de persoonlijke kaart van American Express en de gouden kaart van Fortis is de zogenaamde aankoopgarantie waarvan u geniet voor de zaken die u betaalt met uw kredietkaart. Bij verlies, diefstal of beschadiging hebt u dan recht op herstelling of vervanging van het aangekochte voorwerp.

Merk op: Voor de aankopen die u met uw Amexkaart betaalt, krijgt u zelfs een tevredenheidsgarantie.

Het nadeel

Op het vlak van veiligheid is een hoge bestedingslimiet eerder een nadeel dan een voordeel. Bij verlies of diefstal van uw kaart, bieden ze de oneerlijke vinder (of dief) de mogelijkheid uw rekening grondig te plunderen. Laat de bestedingslimiet van uw kaart daarom niet hoger maken dan nodig. Laat bij verlies of diefstal uw kredietkaart ook altijd zo snel mogelijk blokkeren (via Cardstop % 070 344 344). De banken mogen wel een franchise van a 150 aanrekenen voor het misbruik dat met de kaart werd gepleegd vóór u het verlies gesignaleerd hebt. Van die mogelijkheid maken alle banken gebruik. Diners Club en American Express nemen de schade echter volledig voor hun rekening.

GESCHREVEN DOOR PLUS MAGAZINE MET DE FINANCIëLE STEUN VAN FORTIS BANK

A Frida Deceunynck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content