Dringend gezocht: autoverzekering, voor dochter/zoon, eerlijke prijs

Verzekeringen voor beginnende autobestuurders zijn ontzettend duur. Maar zijn er valabele alternatieven? Wij vroegen het u én we laten de woordvoerder van de verzekeraars reageren op uw voorstellen.

Eén ding is zeker: als het over de verzekering van jonge bestuurders gaat, zijn de verzekeraars en de consumentenverenigingen het nooit met elkaar eens. Wanneer Test Aankoop de hoge premies aanvalt, verdedigt de beroepsvereniging van de verzekeraars, Assuralia, zich steevast met statistieken. En niemand kan ontkennen dat jonge bestuurders vaker ongevallen veroorzaken dan het gemiddelde (7%). Om de eeuwige polemiek te smoren, bestelde de vorige minister van Economische zaken (Marc Verwilghen) een neutrale studie over de veelbesproken tarieven. Daaruit bleek dat de gemiddelde premie voor jonge bestuurders 830 euro bedraagt. De studie stelde ook vast dat er meer solidariteit in de autoverzekering ingebakken zit dan we vermoeden. Uitsluitend rekening houdend met de statistieken, zou de premie voor chauffeurs van 18 en 19 jaar zelfs 1200 à 1300 euro moeten bedragen!

Hoe staat u tegenover de dure premies voor jonge chauffeurs? Zijn ze gerechtvaardigd of niet? Hebt u alternatieve voorstellen? Dat vroegen we u via een oproep op onze website www.plusmagazine.be. Peter Wiels, woordvoerder van Assuralia, reageert en geeft zijn mening over de realiseerbaarheid van uw voorstellen.

Hoge premies aanvaarden

“Ik ben 5 jaar met pensioen, ik was 38 jaar politieman. In de jaren 70 stelde ik mijn eerste weekendongeval met jongeren vast: overdreven snelheid, 5 doden. Denkt u dat er sedertdien een mentaliteitsverandering is gebeurd? Ik niet, spijtig genoeg. Na een positieve alcoholcontrole van een jongedame van 20 jaar, deelde ik haar mee dat haar rijbewijs zou worden ingetrokken, waarop ze mij antwoordde dat ze me de rekening van de taxi zou sturen om naar haar werk te gaan... Een ideetje: jongeren eens een zaterdagnacht laten meedraaien met een politiedienst.”

Jean Le Bacq, Meulebeke

“Wat mij betreft mogen de verzekeraars hun hoge premies voor jonge bestuurders blijven toepassen. Als je ziet wat er dagelijks gebeurt op de weg, dan besef je dat jongeren alleen maar tot rust kunnen gemaand worden door ze dure rekeningen te laten betalen. Ik vind het spijtig dat de goeden daar ook onder moeten lijden. Maar is dat niet vaak het geval?”

Mathieu Peeters, Maaseik

Commentaar van Assuralia:

“Bij de start van een rijcarrière beschikt een verzekeraar nog niet over elementen om een onderscheid te maken tussen wat de lezer de goeden en de slechten noemt. De verzekeraar kan onmogelijk voorspellen wie wel en wie niet gaat botsen, hij kan echter wel voorspellen dat een op de vijf jongeren van 18 tot 20 jaar, binnen het jaar een ongeval zal veroorzaken. Dat gegeven kan hij onmogelijk negeren.” (zie grafiek onderaan)

Starten onder de vleugels van mama of papa

“De meeste jongeren zijn verzekerd via hun ouders die een verzekering op hun eigen naam nemen. Op die manier blijven de premies betaalbaar. Dit wordt aanvaard zolang de jongeren thuis wonen, maar nadien mag dit niet langer. Begaat de jongere een ongeval met een auto die op naam van de ouders verzekerd is, dan kan de verzekeraar weigeren tussenbeide te komen. Dat weten veel ouders niet! Los daarvan vind ik ook dat de premies voor jongeren ongerechtvaardigd hoog zijn: 1200 euro voor een gewone BA-verzekering is geen uitzondering. Dit kan niet! Het leidt ertoe dat veel jongeren zonder verzekering rondrijden en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Daniel Vandaele, Brussel

Commentaar van Assuralia:

“Wanneer jongeren zin krijgen in autorijden wonen ze vaak nog bij hun ouders. Ze behalen hun rijbewijs via de rijschool of door te oefenen met een ervaren begeleider naar keuze. Dochter of zoon kunnen ervaring opdoen door te rijden met de auto van papa of mama. Maar let op want u moet dit aan de betrokken verzekeraar melden! Indien de verzekeraar niet weet dat uw zoon regelmatig met uw voertuig de baan opgaat, kan hij bij een ongeval in fout een groot deel van de kosten verhalen. Bij een zwaar ongeval met gewonden kan dit jarenlang afbetalen betekenen!

Wanneer u echter de regels respecteert en aan de verzekeraar meldt dat er een nieuwe occasionele bestuurder is, kan dit leiden tot een kleine bijpremie of een aanpassing van het contract. Hebt u als hoofdbestuurder een ongevalvrij palmares, dan zal die eventuele premieverhoging zeker meevallen. Dit kan in principe ook wanneer uw kinderen niet meer thuis wonen, maar dat zullen weinig verzekeraars aanvaarden. Wat een verzekeraar tolereert als kind-oudersituatie is overigens verschillend van maatschappij tot maatschappij.”

Een specifieke jongeren-verzekering nemen

“Ik heb 2 zonen, 20 en 25 jaar oud. Toen de oudste voor zijn studies bedrijven moest bezoeken waar hij niet met het openbaar vervoer terecht kon, hebben wij een tweede wagen gekocht en die laten verzekeren op onze naam maar met de zoon als tweede bestuurder. Zo konden wij de verzekering wat goedkoper afsluiten. Daar waren wel voorwaarden aan verbonden: geen dagelijks gebruik om naar school te gaan en geen gebruik na een bepaald uur in het weekend.”

Elisabeth Reygaert, Zottegem

Commentaar van Assuralia:

“Het is perfect mogelijk en economisch heel begrijpelijk dat een auto soms gedeeld wordt door twee of meer bestuurders, bijvoorbeeld een ouder en een van de kinderen. Dit is geen probleem zolang u maar de verzekering verwittigt. Er bestaan ook specifieke polissen voor jonge bestuurders met gunstige premies maar zij bevatten ook voorwaarden zoals een maximum van 2 passagiers of niet rijden tijdens de weekendnachten. Soms wordt er met een franchise gewerkt, bijvoorbeeld bij een ongeval in het weekend of de nacht voor een feestdag. Het grote voordeel is dat de jongere dan van meet af aan start met een eigen verzekering. Elk jaar zonder ongeval daalt zijn bonus-malus. Onze tip: vergelijk meerdere verzekeringsvoorstellen en kies de formule of de verzekeraar die het best bij uw situatie past.”

Een beperkt vermogen opleggen

“Ik heb iemand van 18 jaar gekend die een tweedehandswagen had gekocht en die zonder problemen kon verzekeren bij P&V. Zijn problemen begonnen toen hij later een VW Golf kocht van meer dan 70kW. Die viel niet te verzekeren bij P&V, toch niet door een jongere. Bij Ethias kon het wel, maar hun prijs was niet mals: BA + omnium: a 2450! De prijs kon wel dalen na het nemen van lessen defensief rijden.”

Roger Laurent, Aubange

Ik vind eerlijk gezegd dat jongeren vaak enkel voor zichzelf rijden, zonder zich om de andere weggebruikers te bekommeren. Hoe sneller, hoe liever. Daarom stel ik voor: wie jonger is dan 30 mag enkel een wagen besturen die maximaal 120/u kan rijden. Veroorzaken zij een ongeval, dan worden hun verzekeringspremies verdubbeld. Geen medelijden met wegpiraten die een dreiging vormen voor iedereen die zich op de weg begeeft.” Anoniem

Commentaar van Assuralia:

“Om de premie te berekenen, baseert de verzekeraar zich op heel uiteenlopende criteria zoals leeftijd, rijervaring, vermogen van de wagen, woonplaats, beroep enz. Op veel van deze criteria hebben de jongeren geen grip, maar de keuze van de auto hebben ze wel in de hand. Wie kiest voor een bescheiden auto met laag vermogen (uitgedrukt in kW, kiloWatt) kan de premie drukken. Wie echter met weinig rijervaring meteen een snelle wagen wil, zal flink wat meer moeten betalen. Logisch toch? En wie graag een nieuwe wagen heeft, zal ook een omniumverzekering kunnen gebruiken waardoor de rekening gevoelig aandikt. Dus: een beginnende bestuurder die voor een bescheiden tweedehands wagentje kiest, kan een heel mooie besparing realiseren.”

Defensief rijden aanmoedigen

“Het is logisch dat jongeren leergeld betalen, maar spijtig genoeg is dat vaak via ongevallen. Sommige jongeren zijn voorzichtig, andere niet. Wat zou kunnen helpen: iedereen verplichten een cursus ecologisch en/of defensief rijden te volgen.”

Anne Hoppenbrouwers, Borsbeek

Commentaar van Assuralia:

“Een stage defensief (en ecologisch) rijden voor alle jonge bestuurders, bijvoorbeeld 12 maanden na het behalen van het rijbewijs, is een interessante piste. In Nederland en Duitsland lopen al proefprojecten in die zin. Ook Vlaanderen geeft sinds kort een impuls in die richting met On the road, een halve dag vorming (zie www.o-t-r.be). Het attest van zo’n rijstage geeft bij sommige verzekeraars trouwens recht op een korting. Op de website van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, www.bivv.be, vindt u ook rijvaardigheidscentra. Klik op Rijbewijs en op Rijvaardigheid. U kunt terecht bij de Federatie van Belgische Instituten voor Rijvaardigheid (Febir), tel. 02 779 10 12, www.febic-febir.be

Een franchise instellen

“Met die hoge premies scheren de verzekeraars alle jongeren over één kam. Ik stel voor om voor jongeren een franchise in te voeren van bijvoorbeeld a 2000. De goede jonge bestuurder zal niet gestraft worden. De slechte wel. Uiteraard vinden verzekeraars hun systeem beter, want het brengt meer geld in het laatje... spijtig!”

Edouard Cuvelier, Mont-Saint-Guibert

Commentaar van Assuralia:

“Dat alle jongeren in dezelfde zak worden gestopt, klopt niet. Bij de start worden ze min of meer op dezelfde manier behandeld. Maar na een paar jaar zal hun rijgedrag doorwegen bij de premiebepaling. Wie ongevallen veroorzaakt betaalt meer, wie niet botst ziet zijn premie dalen. Zo zit het systeem van de autoverzekering nu eenmaal in mekaar.”

Goede bestuurders belonen

“Het risico op ongevallen is groter bij jongeren, dat is bewezen. Dat vrachtwagenchauffeurs een hoger risico vormen is ook bewezen, alleen moeten die geen hogere premies betalen! Terwijl we weten dat ongevallen met vrachtwagens voor meer schade zorgen aan mensen, voertuigen en het wegennet. Is dit normaal? Ik stel het volgende voor: laat jongeren inderdaad hogere premies betalen bij het begin van het premiejaar, maar met dit alternatief: op het einde van het premiejaar krijgen de jongeren die geen ongeval veroorzaakt hebben het te veel betaalde terug.”

Pascal De Goeyse, Vilvoorde

Commentaar van Assuralia:

“Alle bestuurders, zowel de jonge als de minder jonge, worden door de verzekeraars beloond met lagere premies wanneer ze ongevalvrij blijven. De verzekeringspremie voor vrachtwagens kan ook hoog oplopen. Zo’n vrachtwagen maakt meestal deel uit van een wagenpark waarvan de schadestatistiek het niveau van de premie zal beïnvloeden.”

Slechte bestuurders strenger aanpakken

“Als jonge bestuurders betrokken zijn bij een verkeersongeval en als blijkt dat ze onder invloed waren van drugs of drank, dan mag men wat mij betreft nog veel strenger optreden dan nu. Als straf of heropvoedingsmiddel zouden ze eerst en vooral hun rijbewijs moeten inleveren, opnieuw scholing volgen gedurende een langere tijd, en – waarom niet- verplicht worden om gemeenschapswerk te verrichten.”

Willy Op de Beeck, Laakdal

Commentaar van Assuralia:

“De Belgische wetgeving is recent aangepast: jonge bestuurders moeten ook hier na een zware overtreding hun rijexamen opnieuw afleggen. En politierechters sturen veroorzakers van een ongeval met verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol of drugs) steeds vaker naar verkeersklassen bij het BIVV, en dit ongeacht hun leeftijd. Het BIVV organiseert zogenaamde herstelonderzoeken. Dit zijn medische en psychologische onderzoeken met als doel na te gaan of mensen die hun rijbewijs zijn kwijtgespeeld, al dan niet voldoen aan de voorwaarden om het terug te krijgen. Meer info bij het bivv via de websiste www.bivv.be, klik op Rijbewijs en Herstelonderzoeken).”

Pierre Bontinck en Jocelyne Minet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content