Een inflatiebestendige portefeuille

Wie wel eens de financiële pers leest, is vast al de term ‘waardeaandelen’ tegengekomen. Die zijn sinds 2021 weer in trek en beschikken over de beste kaarten om de inflatie en stijgende rente het hoofd te bieden.

Op de beurs wordt onderscheid gemaakt tussen twee types aandelen en beleggingsstijlen: waarde en groei. Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven die een snellere groei kennen dan gemiddeld. Traditioneel worden die aandelen geassocieerd met techbedrijven, maar ze omvatten alle onder- nemingen die opereren in snelgroeiende sectoren. Het belangrijkste selectiecriterium is de dynamische evolu- tie van de omzet en bedrijfsresultaten.

Beleggers in waardeaandelen richten zich op de waardebepaling, d.w.z. de prijs die je betaalt in verhouding tot de winst en de activa van de onderneming. Je investeert dan niet in de meest veelbelovende bedrijven, maar in die bedrijven die de meeste winst genereren.

Superprestaties van groeiaandelen

Al is de grens tussen groei en waarde niet altijd duidelijk, toch zijn sommige sectoren duidelijk herkenbaar. Bedrijven actief in de digitalisering van de economie, e-commerce, hernieuwbare energie en biotechnologie zijn groei- sectoren bij uitstek, terwijl sectoren als olie, banken en industrie duidelijk als waardesctoren worden beschouwd.

Het herstel na de crisis van 2008 stond lange tijd in het teken van de groeiaandelen, met o.a. de grote successen van technologiereuzen als Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla en Meta.

Tussen begin 2009 en eind 2021 realiseerde de MSCI World Growth Index een cumulatief rendement van 547%, meer dan het dubbele van zijn tegenhanger de waardeaandelenindex, die een vooruitgang van 257% liet optekenen. Maar dit rendement gaat wel gepaard met een aanzienlijke waardepremie van 26 keer de winst, tegenover 13 keer de winst voor de MSCI Growth. Samengevat, als je 100 euro investeert in groeibedrijven, zou je dat op het einde van het jaar theoretisch 3,78 euro kunnen opleveren. Voor valuebedrijven zou de jaarlijkse opbrengst dan 7,57 euro bedragen.

Tarieven en inflatie

Sinds eind 2021 zijn de waardeaandelen aan een inhaalbeweging bezig. De groeiaandelen mogen dan al van de pandemie (e-commerce, telewerken, enz.) hebben geprofiteerd, na de opheffing van de gezondheidsmaatregelen voldoen de resultaten niet altijd meer aan de verwachtingen. De rentestijging is gunstig voor de bankaandelen (value sector). De stijging van de energie- en grondstoffenprijzen – de bron van de huidige inflatiedruk – ondersteunt sectoren als mijnbouw en olie (die waardeaandelen zijn).

Deze heropleving van waardeaandelen heeft een stijlverandering op gang gebracht, waarbij beleggers het gewicht van groeiaandelen in hun portefeuille afbouwen ten gunste van bedrijven met een waardeprofiel. Zelfs de jonge generatie Z investeerders (geboren tussen 1995 en 2010), die meestal verknocht zijn aan groeiaandelen zoals Apple en Tesla, hebben nu meer belangstelling voor traditionelere sectoren zoals energie.

Rotatie op lange termijn

Richard Halle, fondsbeheerder bij M&G, denkt dat deze tendens zich zal doorzetten. Na zich jaren op trendy aandelen te hebben gefocust, en daarbij de waardering uit het oog te verliezen, “zullen beleggers weer meer aandacht krijgen voor de fundamentals, die ze zo lang over het hoofd hebben gezien. Wij denken dat dit uiterst gunstig zal uitdraaien voor de tot nu toe verwaarloosde aandelen.”

Duilio Ramallo, portefeuillebeheerder bij Robeco, meent dat “het valuesegment vijf jaar of langer bovengemiddelde superprestaties kan neerzetten. De ontwikkelingen die we in 2022 zagen doen denken aan wat er gebeurde eind jaren 90, toen er een technologiezeepbel ontstond. Wanneer die zeepbel in 2000 uiteindelijk barstte, kende de waardebeleggingsstijl zes tot zeven jaar een aanzienlijke outperformance.”

Gunstig voor Europese beurzen

Een blijvend herstel van waardebeleggingen zou goed zijn voor de Europese aandelenmarkten, om hun achterstand op de Amerikaanse beurzen in te halen. Want met de notering van technologiereuzen is Wall Street veel meer blootgesteld aan groeibedrijven.

De pan-Europese MSCI Europe Index noteert momenteel 11 keer de verwachte winst in 2023, bij de MSCI USA is dat 17 keer de verwachte winst. Met andere woorden, Europese aandelen zouden met 50% moeten stijgen om een vergelijkbare waardering te tonen.

Met het indexfonds Amundi MSCI Europe Value Factor (Euronext Parijs, ISIN-code LU1681042518, jaarlijkse kosten 0,23%) kan je specifiek beleggen in die Europese waardeaandelen, die het meest achterblijven.

Geef je de voorkeur aan een wereldwijde blootstelling, dan kan je opteren voor de Xtrackers MSCI World Value ETF (beurs van Frankfurt, ISIN-code IE00BL25JM42, jaarlijkse kosten 0,25%).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content