Een nieuwe pensioenbonus

Vanaf 1 januari 2014 komt er een nieuwe pensioenbonus. Wie al een bonus aan het opbouwen was, zal onder het oude én het nieuwe systeem vallen.

Zet u uw beroepsactiviteit als loontrekkende ook in het jaar waarin u 62 jaar wordt verder of begint u het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan, dan krijgt u per gewerkte dag € 2,29 (ook voor 30 gelijkgestelde dagen per jaar). Deze oude bonus stopt op 31 december 2013. Werkt u verder, dan valt u vanaf 1 januari 2014 onder het nieuwe systeem.

Wanneer wordt de nieuwe bonus toegekend?

De start van de nieuwe bonus ligt op één jaar na de datum waarop u op vervroegd pensioen zou kunnen gaan.

Let op! Het is mogelijk dat de nieuwe bonus al begint op te bouwen vóór 2014, maar hij zal pas worden toegekend vanaf 1 januari 2014.

Dit is belangrijk vermits het bedrag van de nieuwe bonus geleidelijk oploopt van € 1,50 tot € 2,50 per dag (zie tabel links). Op 1 januari 2014 kunt u dus al een hoger bedrag krijgen dan het startbedrag van € 1,50 per gewerkte dag omdat de datum waarop u met vervroegd pensioen mag + 1 jaar vóór 2014 ligt.

We nemen Erik, 62 jaar, als voorbeeld

Erik is geboren op 5 maart 1951, is beginnen werken in 1976 en is van plan verder te werken tot 65 jaar. Op 5 maart 2013 was hij 62 jaar. Sinds 1 januari 2013 is hij een pensioenbonus aan het opbouwen in het huidige systeem (de bonus startte op 1 januari van het jaar waarin Erik 62 werd). Op 31 december 2013 stopt deze bonus. Vanaf 1 januari 2014 valt Erik onder de nieuwe bonus.

Om de begindatum van de referteperiode te kennen voor de nieuwe bonus wordt gekeken naar de vroegst mogelijke datum waarop Erik met vervroegd pensioen kon, plus 1 jaar:

Erik kon ten vroegste met vervroegd pensioen op 1 april 2011. Hij werd immers 60 jaar op 5 maart 2011 en had toen 35 loopbaanjaren (de toen geldende voorwaarden voor vervroegd pensioen).

De referteperiode voor de nieuwe bonus start dus op 1 april 2012 (1 jaar na zijn vroegst mogelijke pensioendatum).Vanaf 1 april 2012 begint het bedrag van de nieuwe bonus te lopen (maar hij is pas vanaf 1 januari 2014 effectief toekenbaar)(zie tabel rechts).

Dan moet ook nog het aantal arbeidsdagen worden bepaald. In tegenstelling tot de huidige bonus, wordt er enkel een nieuwe bonus toegekend voor effectief gewerkte dagen.

Ook na 65 jaar

In tegenstelling tot de oude bonus, zal de nieuwe bonus ook worden toegekend voor wie na 65 jaar doorwerkt. Voor de oude én de nieuwe bonus worden de prestaties in het ingangsjaar van het pensioen meegeteld!

Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content