Extralegale voordelen: zijn ze nuttig voor u?

Maaltijdcheques, een bedrijfswagen, een gsm,... Zijn ze interessant voor u? Betaalt u er belasting op? Sociale bijdragen? En tellen ze mee voor uw pensioen, of zult u dàn de echte rekening gepresenteerd krijgen?

Uiteraard kan een extralegaal voordeel aantrekkelijk zijn voor een werknemer, zelfs al moet u er in bepaalde gevallen sociale bijdragen op betalen en belastingen. Veel hangt af van hoeveel u betaalt, of de voordelen meegerekend worden voor het bepalen van uw vakantiegeld, een eventuele opzegvergoeding en het pensioen.

Maaltijdcheques

Met maaltijdcheques kunt u maaltijden en boodschappen betalen. Ze zijn op naam en blijven 3 maand geldig.

Fiscaal. U wordt in principe niet belast als u maar één cheque krijgt per gepresteerde werkdag en de waarde ervan mag niet groter zijn dan euro7 per cheque. Daarvan moet u zelf minstens euro1,09 betalen zodat elke cheque u dus maximaal euro5,91 netto oplevert.

Sociaal. Op maaltijdcheques die aan de vermelde voorwaarden voldoen, zijn geen sociale bijdragen verschuldigd door de werknemer. Ze tellen niet mee voor uw vakantiegeld, maar de werkgeversbijdrage (maximaal euro5,91) telt wél mee voor de berekening van de opzegvergoeding.

Ecocheques

Met ecocheques koopt u ecologische producten en diensten. Ze zijn op naam, blijven 2 jaar geldig en mogen niet ingeruild worden tegen geld.

Fiscaal. U betaalt geen belastingen. De waarde van de cheques mag echter niet meer bedragen dan euro10 en sinds 2010 mag u er maximaal voor euro250 per jaar krijgen.

Sociaal. Als de cheques aan deze voorwaarden voldoen, moeten er geen sociale bijdragen op betaald worden. Ze worden niet in aanmerking genomen voor het vakantiegeld en de opzegvergoeding.

Geschenken (-cheques)

Om op geschenken geen belastingen en (meestal) geen sociale bijdragen te betalen, moet de waarde onder een maximumbedrag blijven (zie tabel p. 79 bovenaan). Geschenkencheques worden niet meegeteld bij de berekening van het vakantiegeld en de opzegvergoeding.

Sport- en cultuurcheques

U kunt ze gebruiken om bijv. het lidgeld van een sport- of fitnessclub, een ticket van een concert of een theatervoorstelling te betalen bij een instelling die ze aanvaardt. Ze kunnen niet in geld omgeruild worden.

Fiscaal. U wordt niet belast als u er voor maximaal euro100 per jaar krijgt. De cheques moeten op naam zijn, de geldigheid moet beperkt zijn tot 15 maanden.

Sociaal. Als aan dezelfde voorwaarden is voldaan, zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd. De cheques komen niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld en de opzegvergoeding.

Hospitalisatie-verzekering

Uw werkgever kan de premie van een hospitalisatieverzekering betalen waarvan u de begunstigde bent (en ev. uw inwonende gezinsleden).

Fiscaal. U wordt niet belast op de premies en evenmin op de eventuele uitkeringen van de verzekering.

Sociaal. Als het een collectieve polis betreft (voor alle werknemers van eenzelfde categorie), dan moeten er geen sociale bijdragen worden betaald. Een hospitalisatieverzekering telt niet mee voor uw vakantiegeld, maar wel voor uw opzegvergoeding.

Groepsverzekering

De groepsverzekering keert (gewoonlijk) een eenmalig kapitaal uit, in principe ten vroegste op uw 60ste en ten laatste op uw 65ste verjaardag, tenzij u eerder zou overlijden. Meestal kunt u als werknemer bijkomende stortingen doen.

Fiscaal. U wordt niet belast op de premies, maar wel op de uitkering. Het tarief bedraagt in principe 16,5 %, maar dit wordt verlaagd tot 10 % als de uitkering gebeurt op de wettelijke pensioenleeftijd én u ook tot dan blijft werken. Hebt u zelf bijdragen gestort, dan wordt het deel van het kapitaal dat daarop betrekking heeft belast tegen 10 % als de premies gestort werden ná 1 januari 1993 en tegen 16,5 % als ze eerder gestort werden. De winstdeelname die u krijgt is altijd vrijgesteld van belasting.

Sociaal. Er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd, maar op de uitkering wordt wel een solidariteitsbijdrage (maximaal 2 %) en RIZIV-bij- drage (3,55 %) geheven. De groepsverzekering telt niet mee voor uw vakantiegeld, maar de werkgeversbijdrage wordt wel in aanmerking genomen voor uw opzegvergoeding.

Computer en internet

Uw werkgever betaalt uw internetabonnement en hij stelt u een pc ter beschikking, die u ook privé mag gebruiken.

Fiscaal. Voor het privégebruik wordt u belast op een voordeel van alle aard voor een vast bedrag van euro240 per jaar (euro180 voor de computer, euro60 voor het internet).

Sociaal. Er zijn sociale bijdragen verschuldigd. Het bedrag telt ook mee voor het vakantiegeld en de opzegvergoeding.

GSM

U krijgt een gsm van uw werkgever waarmee u ook privé mag bellen.

Fiscaal. Als u geen vergoeding moet betalen voor uw privégesprekken, wordt u belast op een voordeel van alle aard, wat een soort loon in natura is. Het voordeel is in theorie gelijk aan de werkelijke kostprijs van uw privégesprekken. In de praktijk wordt daar vaak een forfaitair bedrag op geplakt, bijv. euro 10 per maand.

Sociaal. Op het privégebruik zijn sociale bijdragen verschuldigd. Vaste regels om dat voor-deel te bepalen, bestonden tot nu toe niet, maar daar komt verandering in. Op het gsm-voordeel krijgt u vakantiegeld en het telt mee voor de opzegvergoeding.

NIEUW! In principe vanaf 1 april 2010 stelt de RSZ dit voordeel gelijk aan euro 12,50 per maand, tenzij bewezen kan worden dat het werkelijke privégebruik lager is.

PC-privéplan

U krijgt een tegemoetkoming van uw werkgever als u zelf een pc en randapparatuur koopt.

Fiscaal. U wordt er niet op belast als die tegemoetkoming maximaal euro760 bedraagt en uw bruto belastbaar jaarloon niet hoger is dan euro 29.900 (voor 2009 en 2010).

Sociaal. Als die voorwaarden voldaan zijn, zijn er evenmin sociale bijdragen verschuldigd. U krijgt er geen vakantiegeld op en er wordt geen rekening mee gehouden bij het bepalen van uw opzegvergoeding.

Firmawagen en tankkaart

U krijgt van uw werkgever een auto, ook voor privéverplaatsingen, en een tankkaart.

Fiscaal. Vermits u de auto ook privé gebruikt, wordt u belast op een voordeel van alle aard. Tot vorig jaar werd dit berekend op basis van de fiscale pk, sinds dit jaar op de CO2-uitstoot. Er wordt uitgegaan van 5000 of 7500 privékilometers per jaar (naargelang u maximaal 25 km van uw werk woont of méér):

Diesel: privékm x CO2-uitstoot x 0,0023

Benzine (en LPG): privékm x CO2-uitstoot x 0,0021.

Moet u de brandstof zelf betalen, dan mag deze eigen bijdrage van dat voordeel afgetrokken worden.

Sociaal. U betaalt geen sociale bijdragen op het privégebruik, maar uw werkgever moet er wél een solidariteitsbijdrage op betalen, die afhangt van de CO2-uitstoot. Op dit voordeel krijgt u geen vakantiegeld, maar er wordt wel rekening mee gehouden voor de opzegvergoeding.

Onkostenvergoeding

Uw werkgever betaalt u een onkostenvergoeding voor allerlei uitgaven zodat u daar geen onkostennota meer voor hoeft in te dienen. Dit kan een forfaitair bedrag zijn, een kilometervergoeding of een dagvergoeding.

Fiscaal. Een onkostenvergoeding is niet belastbaar. In principe is het bedrag ervan beperkt tot de bedragen waar de ambtenaren recht op hebben. Zo bedraagt de kilometervergoeding euro0,3026/ km en de dagvergoeding voor werknemers voor dienstverplaatsingen in België euro12,05 per dag. Voor buitenlandse dienstreizen gelden andere tarieven die afhangen van de bestemming. Voor forfaitaire onkostenvergoedingen moet het bedrag verantwoord kunnen worden.

Sociaal. U betaalt geen sociale bijdragen. Ook voor vakantiegeld en opzegvergoeding telt ze niet mee.

Woon-werk-vergoeding

U krijgt van uw werkgever een vergoeding voor uw woon-werkverkeer.

Fiscaal. Als u uw werkelijke beroepskosten aftrekt in uw belastingaangifte, dan wordt u op de woon-werkvergoeding volledig belast. Als u uw werkelijke kosten niet bewijst. In dat geval is het van belang hoe u naar het werk gaat. Gaat u met het openbaar vervoer, dan is het bedrag dat u zelf betaalde volledig vrijgesteld. Kreeg u méér terug van uw werkgever dan wat u zelf betaalde, dan wordt u op dat verschil belast. Maakt u geen gebruik van het openbaar vervoer, dan is de tegemoetkoming van uw werkgever slechts voor maximaal euro350 vrijgesteld (2009 en 2010). Als u het openbaar vervoer combineert met een ander vervoermiddel dan geldt er een combinatie van beide regelingen.

Sociaal. U moet geen sociale bijdragen betalen. De vergoeding wordt niet meegerekend voor het vakantiegeld en de opzegvergoeding.

Fietsvergoeding

De werkgever vergoedt u als u met de fiets naar het werk komt.

Fiscaal. U wordt niet belast als de vergoeding niet meer bedraagt dan euro0,20 per km (2009 en 2010). Dit geldt ook als u uw werkelijke beroepskosten bewijst. In principe kan een belastingvrije fietsvergoeding echter niet gecombineerd worden met de vrijstelling van een woon-werkvergoeding, hoewel dit volgens de minister toch kan als u een deel van het traject aflegt met de fiets (volledig vrijgesteld) en een deel met bijv. de auto (vrijgesteld voor max. euro350).

Sociaal. Als de fietsvergoeding niet groter is dan euro0,20 per km worden er geen sociale bijdragen op betaald. Ze telt niet mee voor vakantiegeld of opzegvergoeding.

Gunsttarieven

U kunt bij uw werkgever producten of diensten kopen tegen een prijsje.

Fiscaal. U moet geen belastingen betalen op de korting zolang u niet méér koopt dan wat u zelf nodig hebt en de producten niet onder de kostprijs verkocht worden. U wordt wel belast als u korting krijgt op duurzame goederen met een hoge waarde (lees: luxeproducten).

Sociaal. Op de korting zijn onder dezelfde voorwaarden geen sociale bijdragen verschuldigd als ze niet groter is dan 30 % van de normale verkoopprijs. Ze telt niet mee voor vakantiegeld en opzegvergoeding. n

Koen Coremans, fiscaal adviseur, en Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content