Geen titel

Beste lezer, deze rubriek is er voor u! Wilt u uw mening over gelijk welk onderwerp meedelen? Schrijf, fax of mail naar: Plus Magazine-Lezersforum, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel. Fax: 02 702 46 02, e-mail: redactie@plusmagazine.be. Anonieme brieven of mails worden nooit opgenomen. De redactie behoudt zich ook het recht voor lezersbrieven in te korten.

Hotel El Greco,

Kokkinos Pirgos,

Province Irakliou, Hellas,

fax + 30 892 511 82

Cumul werkende gehuwden (1)

Het echtpaar Mignon-Deroy heeft ongelijk als ze denken dat de cumul is afgeschaft voor de personenbelasting van werkende gehuwden ( Plus Magazine juli). Neem de proef op de som en laat bij gehuwde tweeverdieners eens de belastingaangifte van elk afzonderlijk berekenen. Als je dan de twee afzonderlijke belastingaanslagen samentelt, zul je zien dat ze aardig wat minder betalen dan bij de klassieke gezamenlijke aangifte! Uw lezers moeten zich dus niet gediscrimineerd voelen als de fiscus hun pensioenen cumuleert.

Cumul werkende gehuwden (2)

Volledig akkoord met de brief van uw lezers Mignon-Deroy over de belastingcumul van gehuwde gepensioneerden. Mijn vrouw en ik hebben allebei gewerkt, drie kinderen opgevoed, een eigendom gekocht en een beetje gespaard voor later. We hebben nu beiden een bediendenpensioen dat echter steeds meer een pensioentje wordt door de almaar hogere lasten en kosten. De belastingen van de gemeente, het gewest en de provincie zijn verhoogd, net als de onroerende voorheffing. Elke maand worden van onze pensioenen de nodige afhoudingen gedaan. Door de cumul moeten we al meerdere jaren ook nog een bedrag bijbetalen aan de belastingen. Dat bedrag komt overeen met ongeveer anderhalve keer de waarde van ons maandinkomen. Om dat te betalen moeten we onze spaarcenten aanspreken. Met ons pensioen alleen zouden we ons momenteel zelfs geen fatsoenlijk rust-huis kunnen permitteren. Toen de kranten van de Standaardgroep onlangs op de voorpagina uitpakten met een artikel ’65-plussers steeds rijker en gezonder’ zijn we zo boos geworden dat we een brief hebben gestuurd.

Klacht indienen tegen een syndicus

Als aanvulling bij uw artikel over het mede-eigendom in een appartementsgebouw ( PlusMagazine juni) wil ik nog melden dat een professionele syndicus gebonden is door de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Wie een klacht heeft tegen zijn syndicus, kan die indienen bij het BIV (Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel, tel. 02 505 38 50, e-mail: contact@biv.be). Blijkt de klacht na onderzoek gegrond, dan kan het BIV zijn leden een sanctie opleggen: een waarschuwing, een blaam, een tijdelijke schorsing en zelfs een definitieve schrapping.

Hanneke

Bedankt voor het portret van Hanneke Verploeg die zich al bijna een half leven inzet voor Amnesty International ( Plus Magazine juli). Veel te vaak wordt onze organisatie gezien als een ivoren toren of een studiebureau dat rapporten schrijft. Terwijl onze meerwaarde juist bestaat uit de talrijke vrijwilligers van alle leeftijden die dag in dag uit de schenders van mensenrechten op de hielen zitten.

Een voordelig paradijsje

De redactie ontving tientallen telefoons en brieven van lezers die het adres willen kennen van het hotelletje in Zuid-Kreta waarover lezeres Cordon-Borgman met zoveel enthousiasme schreef in Plus Magazine van juli:

tel. + 30 892 523 25

Met Plus Magazine onder de arm...

Omdat ik zelf last had van ongewild urineverlies, was ik ontzettend blij met uw artikel over een nieuwe succesvolle behandeling (Plus Magazine mei). Ik heb al mijn moed samengeraapt en met uw magazine onder de arm naar professor Everaert in het Gentse UZ getrokken. Nadien ging het snel. De nieuwe ingreep is ook op mij toegepast – en met het verhoopte succes. Dankzij uw informatie kon en durfde ik de nodige stappen zetten en dat heeft mijn leven veranderd. Beste Leen, bedankt!

Adriana Verbiest, Deurne

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content