Goed verzekerd voor euro 6 per maand

U past af en toe op uw kleinkinderen. U hebt een huisdier. U roept wel eens de hulp in van een klusjesman. Of u veroorzaakt een verkeersongeval als fietser of voetganger. Er zijn duizend en één goede redenen om over een familiale verzekering te beschikken. Ze is niet wettelijk verplicht maar wél onmisbaar voor uw gemoedsrust. En ze kost amper zes euro per maand!

We kennen ze allemaal als de familiale verzekering of kortweg de familiale, maar in het verzekeringsjargon heet ze de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven . Dit geeft meteen aan waarover het gaat. De familiale (of gezins)verzekering be-schermt uw burgerlijke aansprakelijk-heid wanneer u in uw privéleven schade veroorzaakt aan derden. Eigenlijk is het eenvoudig: schade die u toebrengt aan iemand anders, moet u vergoeden. Beschikt u over een familiale verzekering, dan doet de verzekeraar dat in uw plaats. Aan welke minimumvoorwaarden een familiale verzekering moet beantwoorden is vastgelegd door de wetgever (KB van 12 januari 1984). En zo’n familiale verzekering is zeker niet alleen nuttig voor mensen met (klein)kinderen!

Wanneer bent u verzekerd?

De familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid in uw privéleven. Belangrijk daarbij is, dat de drie pijlers van de burgerlijke aansprakelijk-heid zijn: de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide. Concreet bent u dus enkel aansprakelijk wanneer het slachtoffer kan bewijzen dat u een fout hebt begaan en dat u door die fout schade hebt veroorzaakt.

De fout. Het begrip fout wordt erg ruim geïnterpreteerd. U kunt echt een fout hebben gemaakt, maar het kan ook zijn dat u iets niét hebt gedaan of dat u onvoorzichtig bent geweest. Bijvoorbeeld: Het is winter en het heeft geijzeld. De stoep voor uw deur is spiegelglad. De postbode moet u een aangetekende brief bezorgen, glijdt uit en breekt een been. U hebt niet echt een fout begaan, maar u hebt schade veroorzaakt door niets te doen dus bent u aansprakelijk.

Bij twijfel zal de verzekeraar rekening houden met wat een goede huisvader in dezelfde omstandigheden zou doen.

Opzettelijke fouten worden niet gedekt en zware fouten meestal ook niet (zie hierover het kaderstukje onderaan deze pagina: Opzettelijke en zware fouten?Mogelijk geen dekking!)

De schade. Uw familiale verzekering dekt enkel de schade die u, door uw fout, toebrengt aan derden. Brengt u schade toe aan iemand die door uw eigen polis gedekt is, dan zal uw verzekeraar niet tussenbeide komen.

WEETJE Is ook gedekt door de familiale: de schade die u als fietser of voetganger toebrengt. Stel: u fietst gehaast door de stad en rijdt tegen een voertuig. Uw eigen lichamelijke schade zal vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij van de automobilist, ook al bent u in fout. Op deze manier heeft de wetgever de zwakke weggebruikers willen beschermen. Maar als u in fout was, moet u de schade aan uw fiets en de schade aan het voertuig zelf betalen. Hebt u echter een familiale verzekering, dan betaalt uw verzekeraar de kosten aan het voertuig.

Het oorzakelijk verband. Het slacht-offer (in het verzekeringsjargon: de derde) moet kunnen aantonen dat de schade een gevolg is van de fout die u gemaakt hebt.

Wie is verzekerd?

Onder een polis kunnen heel wat verzekerden vallen.

Alle personen onder uw dak. Dat zijn: uw partner die bij u woont (ook al bent u niet getrouwd), uw ouders als ze bij u inwonen, uw kinderen en dit ongeacht hun leeftijd. Uw kinderen hoeven zelfs niet noodzakelijk heel de tijd onder uw dak te wonen. De familiale geldt ook voor kinderen die tijdens de week op een studentenkot verblijven.

Uw huisdieren. Alle huisdieren die onder hetzelfde dak wonen als de verzekeringsnemer zijn gedekt door de familiale verzekering. Onder huisdieren verstaan we honden en katten, maar ook neerhofdieren of kleinvee (schapen, geiten,...). Paarden zijn in principe uitgesloten, tenzij u een extra premie betaalt. Als eigenaar of bewaker van die dieren bent u aansprakelijk voor de schade die ze eventueel aan derden zouden aanrichten. Denk maar aan een huisdier dat uitbreekt, de straat over-steekt en een verkeersongeval veroorzaakt. Of aan de hond die een voorbijrennend kind aanvalt.

LET OP! U hoeft niet noodzakelijk de eigenaar te zijn van het dier. Als u even op een dier van vrienden of buren past, bent u ook aansprakelijk wanneer er iets gebeurt.

Huispersoneel. Als uw poetsvrouw tijdens haar verblijf een borstel of emmer laat vallen op de auto van de buren, dan wordt ook die schade vergoed via uw familiale verzekering. Idem dito wanneer de babysitter, bij het spelen met de kinderen in de tuin of op straat, iets van een derde beschadigt. Als verzekeringsnemer bent u immers verantwoordelijk voor de daden van uw ondergeschikten.

LET OP! De familiale verzekering komt niet tussenbeide voor de arbeidsongevallen die de poetsvrouw of de babysit zouden hebben tijdens hun opdracht. Als uw poetsvrouw van een trapladdertje valt en zich bezeert, betaalt uw familiale niet! Ze heeft dan immers geen schade toegebracht aan derden. Als werkgever moet u voor dergelijke ongevallen een verzekering afsluiten voor huispersoneel. Dat geldt bovendien voor een tuinman of een klusjesman die enkele uren per week karweitjes voor u opknapt.

WEETJE Deze ongevallenverzekering voor huispersoneel komt ook tussenbeide als u uw poetsvrouw of tuinman niet hebt aangegeven bij de RSZ (omdat hij of zij in het zwart bij u werkt). Een aangifte bij de RSZ hoeft u overigens maar te doen als die persoon vier uur (of meer) per dag of 24 uur (of meer) per week bij u werkt.

Moeten gescheiden ouders twee verzekeringen nemen?

Bij een echtscheiding wordt vaak co-ouderschap afgesproken (onderling) of uitgesproken (door de rechter). Dit betekent dat beide ouders het ouderlijke gezag uitoefenen en dus aansprakelijk zijn voor hun kinderen – en dit ongeacht de precieze verblijfsregeling. Ook al komen de ouders nog goed overeen, toch kunnen ze niet één gezamenlijke verzekering nemen omdat ze niet meer onder hetzelfde dak wonen. Ze moeten dus elk apart een familiale afsluiten.

In heel uitzonderlijke omstandigheden krijgt slechts één ouder het hoederecht over de kinderen toegewezen en de andere een bezoekrecht. In deze situatie is het voldoende dat de ouder met het hoederecht een familiale verzekering afsluit.

Wat houdt de rechtsbijstand in?

Elke familiale verzekering omvat ook een luik rechtsbijstand. Dit betekent dat u via uw familiale een beroep kunt doen op een advocaat die u vrij mag kiezen. Sommige verzekeringsmaat-schappijen hanteren wel een territoriale beperking: woont u bijvoorbeeld in Kortrijk, dan mag u geen advocaat uit Hasselt aanstellen, tenzij u de verplaatsingskosten zelf betaalt. Verder moet het een geschil betreffen dat verband houdt met de familiale. Dus niet voor bijvoorbeeld geschillen met uw werkgever of met een leverancier. Als u voor de rechtbank moet verschijnen naar aanleiding van een gedekt schadegeval zal die gratis hulp goed van pas komen. Rechtsbijstand is eveneens nuttig wanneer u zelf het slachtoffer bent. Indien er geen eensgezindheid bestaat over aansprakelijkheid of schadevergoeding kunt u de tegenpartij dan voor de rechtbank dagen.

WEETJE Uw familiale verzekering, meer bepaald het luik rechtsbijstand, kan u ook bijstaan wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval. Zoals hoger gezegd hebben zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers) bij een aanrijding met een voertuig recht op een vergoeding van hun lichamelijke letsels, ook al zijn ze zelf in fout. Uw rechtsbijstand zal erop toezien dat u volledig wordt vergoed en ze zal uw belangen verdedigen tegenover de BA-verzekering van de eigenaar van het betrokken voertuig.

Bij sommige verzekeraars mag u ook een beroep doen op een expert om zijn mening te geven over de omstandigheden of de omvang van de schade.

Hoeveel kost een verzekering?

De familiale verzekering kost 65 tot 75 euro per jaar. Voor ongeveer 6 euro per maand is het hele gezin dus zeer goed beschermd tegen allerlei schadegevallen, foutjes en ongelukjes. Allemaal zaken waarvan het prijskaartje aardig kan oplopen. Volgens Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, bedraagt de gemiddelde schadevergoeding in het kader van de BA Privéleven 2100 euro. Net als in de brandverzekering, passen bijna alle verzekeraars een vrijstelling (franchise) toe van ongeveer 200 euro.

TIP Alleenstaanden en 60-plussers krijgen bijna overal een korting van 10 tot 20 % op de normale premie. Bent u in dat geval, vraag dan aan uw makelaar of aan uw verzekeraar of u reeds van deze korting geniet.

Is de vergoeding onbeperkt?

De vergoeding die de familiale verzekeraar uitkeert, is begrensd. Voor lichamelijke schade ligt de wettelijke grens op euro 21.829.147 (laatst geïndexeerd in maart 2008) en voor materiële schade op euro 1.091.457. De meeste contracten hanteren echter hogere grenzen. Vergeet niet dat er ook een vrijstelling (franchise) is.

Pierre Bontinck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content