Help, mijn wagen is weggesleept!

“Hallo, politie? Mijn auto is gestolen! Een tweepeekaatje met nummerplaat ABC – 123!” “Nee hoor! Uw wagen is wegge- sleept omdat u fout geparkeerd stond!” Het is een klassiek verhaal.Maar kán dit eigenlijk wel? Mag wegtakelen zomaar?

Wat zegt de wet?

Enkel een politieagent is bevoegd om een wagen te laten wegslepen. Staat er een auto voor uw oprit geparkeerd, dan mag u dus niet op eigen houtje een takelfirma bellen om hem te laten wegslepen.

De wegcode bepaalt verder dat de politie enkel uw wagen mag laten wegslepen als u zelfs na het verzoek van een politieagent weigert uw voertuig te verplaatsen of als u zelf niet ter plaatse bent.

Probleem: de wegcode geeft geen nadere uitleg. De politie legt dan ook meestal zelf een aantal criteria vast:

auto’s die correct geparkeerd staan en dus geen inbreuk op de wegcode vormen, mogen enkel weggesleept worden in welbepaalde gevallen (om gewonden te vervoeren of om de doorgang mogelijk te maken van bijvoorbeeld brandweerwagens)

de politie mag een fout geparkeerde wagen enkel laten wegslepen als hij andere weggebruikers hindert. Bijvoorbeeld als u uw auto hebt achtergelaten op het voet- of fietspad. In de praktijk worden er nochtans wagens weggesleept om andere redenen, bv. omdat de parkeertijd verstreken is. Kortom, het is een kwestie van (autonome) interpretatie door de politie.

Duidelijk is wél dat als u ter plaatse bent, de politie uw wagen alleen maar kan wegslepen als u weigert hem te verplaatsen. Komt u ter plaatse vooraleer de takelwagen uw wagen heeft meegenomen, dan is uw aanwezigheid voldoende om het wegtakelen te verbieden.

Wie betaalt de rekening?

De sleepkosten: u betaalt de sleepkosten, tenzij u correct geparkeerd stond. Bijvoorbeeld als u er al geparkeerd stond vóór de verbodstekens geplaatst werden.

WEETJE De takelfirma dreigt er soms mee uw wagen niet terug te geven als u de takelkosten niet onmiddellijk betaalt. Dit is niet wettelijk! De takelfirma moet in principe de kosten verhalen op de overheid die het wegtakelen gevraagd heeft. Die overheid zou dan de kosten van u moeten terugvorderen. Weigert de takelfirma uw wagen terug te geven, dan kunt u niet anders dan -raar maar waar...- de politie bellen.

Schade aan de wagen: u draagt het risico van het wegslepen. Uiteraard moet de takelfirma haar voorzorgen nemen om uw wagen niet te beschadigen. Gebeurt dat toch, dan moet u echter bewijzen dat de schade het gevolg is van het wegtakelen.

Andere vormen van schade: het feit dat u uw wagen een tijdje niet kon gebruiken, kan voor u financiële gevolgen hebben (een gemiste afspraak met een klant,...). Als uw wagen weggesleept werd en u niet fout geparkeerd stond, kunt u aan de vrederechter een vergoeding vragen voor gebruiksverlies van de wagen.

De vrederechter is bevoegd voor alle geschillen die hierbij kunnen ontstaan: een betwiste factuur, schade, een vergoeding voor gebruiksverlies,...

Wetsvoorstel wil(de) misbruiken wegwerken

Vermits de regels zo vaag zijn, bestaan er tal van misbruiken. Al te vaak worden wagens weggesleept die het verkeer niet hinderen. En veel takelfirma’s weigeren wagens terug te geven wanneer de eigenaars niet cash betalen, wat eigenlijk onwettelijk is. Bovendien verschillen de tarieven van de sleepkosten sterk van gemeente tot gemeente.

Om wat meer duidelijkheid te scheppen in deze chaos, dienden twee parlementsleden vorig jaar een wetsvoorstel in. De belangrijkste punten van hun voorstel waren:

de sleepkosten zijn altijd ten laste van de overheid die het wegslepen bevolen heeft. Stond de wagen slecht geparkeerd, dan heeft de overheid het recht de kosten terug te vorderen van de bestuurder

de omstandigheden waarin en de redenen waarom de wagen werd weggesleept, moeten gepreciseerd worden in een proces-verbaal

opdat de wagen mag weggesleept worden, moet de bestuurder niet enkel afwezig zijn, maar ook onvindbaar

de bestuurder zou verwittigd moeten worden van het feit dat zijn wagen niet gestolen is, maar weggesleept.

Helaas raakte dit wetsvoorstel niet meer gestemd voor het einde van de legislatuur. Maar niets belet de nieuwe verkozenen om het voorstel opnieuw op de parlementaire tafel te leggen. n

A Simon Casette

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content