Het goede nieuws

OOK, Koningsstraat 136,

1000 Brussel, tel. 022093451

en www.seniornet.be

Info: Westtoer (tel. 050 30 55 00) of www.dekust.org

Zaterdag 20/11 vanaf 8.30 uur in Het Pand (Onderbergen 1, Gent). Deelneming euro 40. Info: Sprankel, tel. 032897858, www.sprankel.be

Meer info bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu (tel. 022105089) en op de website www.ecolabel.be

Château Bravoure, VTM, elke maandag om 21.10 uur

Taxicheques voor Leuvense 65-plussers

U woont in Leuven, u bent 65 jaar (of ouder) én gezinshoofd, en uw jaarlijks netto-inkomen ligt niet hoger dan 12.000 euro (het vroegere WIGW-statuut)? Dan hebt u nu recht op vijf gratis taxicheques met elk een waarde van euro2,50. Daarmee kunt u alvast een deel van uw rit betalen, als u een beroep doet op één van de vijf Leuvense taximaatschappijen die deelnemen aan het project. Per rit kunt u maar één cheque gebruiken, de rest van het bedrag legt u zelf bij. De cheques, die mee gesponsord worden door Plus Magazine, blijven geldig tot 31 augustus 2005. Met dit initiatief wil de stad Leuven de mobiliteit van senioren met een laag inkomen verhogen. Geen reden meer om thuis te vereenzamen op dagen en uren met een beperkt aanbod openbaar vervoer!

Voor alle info: Cecile Van Woensel, seniorenconsulent Stad Leuven tel. 016211783

Doe eens een knelpuntenwandeling!

Veiligheid is een basisrecht, luidt het motto van de Ouderenweek (15-21 november). Het Ouderen Overleg Komitee (OOK) doet daarom een concrete oproep: spreek met vrienden of buren af en maak in die week een knelpuntenwandeling in uw eigen buurt. Het is niet de bedoeling de zoveelste klaagzang over de groeiende onveiligheid op te zetten maar samen de pijnpunten in de omgeving te noteren: losliggende stenen, hoge begroeiing, zwerfvuil, slechte verlichting, geparkeerde auto’s op het trottoir, enz. Bij het OOK kunt u een rapportfiche aanvragen waarop u uw vaststellingen noteert. Nadien kunt u actie ondernemen om de kleinere problemen indien mogelijk zelf op te lossen en de grotere knelpunten aan te klagen bij het gemeentebestuur.

Wintervakantie aan zee voor 30 euro

Op initiatief van Westtoer (toeristische dienst West-Vlaanderen) bieden 33 hotels aan de kust dit najaar en deze winter (tot 15 maart) een arrangement aan voor 30 euro per persoon. Deze prijs omvat één overnachting + ontbijt en een aantal gratis extra’s waarvoor u normaal moet betalen (sauna, jacuzzi, fiets, enz.). Het arrangement geldt op basis van een tweepersoonskamer. Reserveren doet u bij het hotel in kwestie (vermeld ’30 euro-arrangement Westtoer’).

(doorlichting van 178 bedrijven door Claeys & Engels)

Hoe kleiner uw verbruik, hoe duurder uw water!

Lezer Pierre Hopstaken uit Hemiksem nam deze zomer deel aan een onderzoek over de inkomsten en uitgaven van Belgische gezinnen. Hij zocht ook al zijn waterfacturen van de voorbije jaren bijeen en kwam tot twee verbazingwekkende vaststellingen. Eén: in zes jaar heeft de Antwerpse watermaatschappij Pidpa het vaste bedrag en de meterhuur met liefst 300 % verhoogd. Twee: hoe minder water onze lezer verbruikt, hoe... meer hij betaalt per kubieke meter. In 2003 had hij alle adviezen over zuinig waterverbruik ter harte genomen en maar 19 m3 verbruikt. Omdat iedere Vlaming thans recht heeft op 15 m3 per jaar gratis drinkwater, werd hem dus een verbruik van slechts 4 m3 aangerekend. Het vaste bedrag en de meterverhuur blijven echter voor iedereen hetzelfde ongeacht het verbruik (tot 250 m3/jaar). Toen onze lezer zijn eindfactuur (verbruik + meterhuur + vaste vergoeding + heffing oppervlaktewater) door vieren deelde, kwam dit neer op euro 16,525 per kubieke meter. Had hij 40 m3 gebruikt, dan had hij slechts euro 3,734 per kubieke meter betaald.

Begrijpe wie kan!

De websites VAN DE MAAND

www.smaakacademie.be: deze promotiesite voor Vlaamse bioproducten is vooral interessant voor zijn recepten. Die komen niet alleen van gewone stervelingen maar ook van BV’s. Proef bijvoorbeeld de stoemp van Luc De Vos!

www.cambio.be: de organisatie Cambio (Taxistop + De Lijn) organiseert het autodelen op een professionele en heel praktische manier (met meerdere standplaatsen in de stad waar leden een auto kunnen ophalen en terugbrengen). Na Brussel is ze nu ook gestart in Gent en Brugge.

www.crematorium.be: de officiële website van de erkende crematoria in België. Wat moet u weten over cremeren en waar kan het gebeuren?

Kleinkind met leerproblemen?

Op 20 november organiseert de vzw Sprankel een studiedag met als thema Leerproblemen? Een positieve aanpak doet wonderen. Hoe en vanaf welke leeftijd merk je dat een kind leer- of rekenproblemen heeft? Welke behandelingen helpen? Wat kunt u als (groot)ouder doen?

Een label om duurzaam te consumeren

U hebt het misschien niet gemerkt, maar in de week waarin dit nummer van Plus Magzine verschijnt beleeft Europa zijn European Flower Week. Daarin vraagt de overheid onze aandacht voor het Europese milieukeurmerk (een bloem met de Europese sterren). Dit label wil in de lidstaten producten en diensten die afkomstig zijn uit duurzame productie, duidelijk herkenbaar maken voor de consument. Het bestaat nu bijna twee jaar maar in België hebben we het nog niet vaak gezien. Daarin kan misschien verandering komen, nu de Delhaize-keten zich ertoe verbonden heeft producten met het ecolabel te gaan aanbieden. Ook federaal milieuminister Tobback voert campagne om fabrikanten aan te sporen meer producten met het keurmerk te ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid: duurzaam is niet noodzakelijk hetzelfde als biologisch.

Niet achter de sanseviëria’s

Goed, we weten nu welke twaalf creatieve 50-plussers in de reality show Château Bravoure op VTM begonnen zijn aan de uitdaging. De jongste zijn Marleen Sterck uit Haacht en Antoine Roegies uit Melle, elk 57. Met haar 74 lentes is Maria D’Haenens uit Borgerhout de oudste geselecteerde. Tegen de laatste uitzending (13 december) moeten de zes mannen en de zes vrouwen een revue in elkaar gestoken én opgevoerd hebben in de Bourlaschouwburg. Ze krijgen de hulp van regisseur Carry Goossens en beroepsacteurs Guy Van Sande, An Nelissen en David Davidse. Het programma en presentatrice Dina Tersago doen heel hard hun best om te bewijzen dat ôoud zijn niet betekent dat je alleen nog achter de sanseviëria’s kunt zitten”, zoals een deelneemster het uidrukte. Eerlijk gezegd, om daarachter te komen hadden we deze serie niet nodig. Maar de deelnemers tonen het wel met een aanstekelijke gedrevenheid. VTM heeft aangekondigd dat de show na 13 december op tournee trekt door Vlaanderen.

Ludo Hugaerts

70 % van de Belgische bedrijven koos bij een herstructurering in 2002-2003 voor brugpensioen vanaf 52 of zelfs 50 jaar

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content