Het grote pensioendebat is begonnen

Nog nooit heeft de toekomst van onze pensioenen zoveel tongen, pennen en hersencellen in beweging gezet als vandaag! Het Groenboek (Een toekomst voor onze pensioenen) van minister Michel Daerden heeft het debat opengetrokken.

De lijvige turf van minister Daerden bevat weliswaar geen enkele concrete maatregel, maar zet wel alle pijnpunten, statistieken en hervormingsideeën op een rij.

1. Is er een probleem?

Ja. Vanaf dit jaar beginnen diegenen die tussen 1945 en 1955 geboren zijn met (vervroegd) pensioen te gaan. Alleen al in 2010 zouden er 80 000 gepensioneerden bijkomen. Hun aantal blijft groeien tot 2020. In 2010 zal de overheid 25 miljard euro moeten betalen aan de pensioenen, in 2014 al 50 miljard. Maar omdat tegelijk de actieve bevolking daalt in de eerstkomende vijf jaar, komt er minder geld in de socialezekerheidskas.

2. Hoelang ga ik moeten werken?

Alle politieke partijen lijken akkoord te gaan om de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) in België niet te verhogen. Niet de wettelijke pensioenleeftijd is ons probleem, wel onze reële pensioenleeftijd: vandaag stoppen we gemiddeld met werken rond 59 jaar en 7 maanden. De suggestie van minister Daerden om geleidelijk drie jaar langer te werken (dus tot 62 of 63 jaar) is bij de meeste partijen in goede aarde gevallen. Daarmee blijven we immers de sociale zekerheidskas langer spijzen.

3. Heeft langer werken zin?

Zeer goede vraag! De studie die de K.U. Leuven eind maart publiceerde, loog er niet om: in België maken, na Slovenië, werkloze vijftigplussers de minste kans om een baan te vinden. Waarom dan pushen om langer te werken? Als u wel een job hebt, kan het nochtans interessant worden uw pensioenplannen wat uit te stellen. Vandaag krijgen werknemers en zelfstandigen 2,10 euro (bruto) extra bij hun normaal pensioen voor elke dag dat ze effectief blijven werken vanaf de eerste januari van het jaar waarin ze 62 worden. Uit het Groenboek spreekt een voorkeur om deze zogenaamde pensioenbonus te verhogen – liefst al vanaf 60 jaar.

4. Krijg ik nog een pensioen?

Waarschijnlijk wel. De vraag is alleen: hoeveel? Zelfs als we met z’n allen langer werken, zal er toch extra geld in de pensioenkassen moeten komen. Iedereen is het erover eens dat de werknemers- en zelfstandigenpensioenen te laag zijn, maar waar vinden we het geld voor een verhoging? Het Zilverfonds bevat momenteel 1,6 miljard euro, net genoeg om de pensioenen een halfjaar te betalen. Voor nieuwe inkomsten zijn al meerdere mogelijkheden geopperd: een verhoging van de bijdragen, een verlaging van de overheidspensioenen, een belasting op inkomsten uit vermogens enz.

5. Welke beslissingen komen eerst?

Eind juni moet de pensioenminister concrete voorstellen formuleren. Wellicht moeten we in een eerste fase alleen een (geleidelijke!) verhoging van de wettelijke leeftijd voor vervroegd (brug)pensioen verwachten. Misschien ook een nieuwe pensioenbonus en het terugschroeven van de gelijkgestelde jaren. Premier Leterme heeft gezegd dat er nog in deze zittingperiode (dus vóór juni 2011) beslissingen moeten vallen.

Ludo Hugaerts

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content