JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Hoe toon ik een medische fout aan?

Ik heb al een tijd gezondheidsproblemen. Ik werd behandeld in het ziekenhuis, maar ben niet genezen. Integendeel, ik heb de indruk dat de arts een medische fout heeft begaan. Hoe kan ik dat aantonen?

Een arts die een patiënt behandelt, kan niet garanderen dat die patiënt zal genezen. De arts heeft (meestal) een inspannings- of middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Bij een inspanningsverbintenis verbindt de arts zich ertoe om met alle redelijke en beschikbare middelen en inspanningen te proberen om het gewenste resultaat te bereiken. Een behandeling die niet tot een genezing leidt, is niet noodzakelijk een foute behandeling. Als je een arts of het ziekenhuis aansprakelijk wil stellen voor een medische fout, zal je moeten aantonen dat de arts of het ziekenhuis niet heeft gehandeld als een normaal zorgvuldig en omzichtig persoon of instelling, in dezelfde omstandigheden. Je zal een expertise moeten laten uitvoeren om de fout en de schade die daaruit voortvloeit aan te tonen. Je kan een gerechtelijke procedure starten, of je kan ook een aanvraag tot vergoeding indienen bij het Fonds voor Medische Ongevallen. Op de website van het Riziv staat uitgelegd hoe je die aanvraag moet doen: www.riziv.fgov.be > Thema’s.

JAN ROODHOOFT Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE

Welke verzekering komt tussen?

De vriend van mijn dochter heeft per ongeluk een pot verf omgestoten in het huis dat zij samen met enkele vriendinnen huurt. Hierdoor is de vloer flink beschadigd. Komt de familiale verzekering van de ouders van haar vriend tussen? Of valt dit onder de huurdersverzekering?

Bij schade aan de huurwoning, veroorzaakt door vrienden van de huurder, kan de verhuurder eisen dat de huurder de schade vergoedt. Dat is alvast het uitgangspunt. Zowel jouw dochter als haar vriendinnen zullen daar dus voor opdraaien. Maar het heeft weinig zin om de schade bij hun huurdersverzekering aan te geven. Die verzekering komt nu eenmaal enkel tussen als er sprake is van schade die per ongeluk werd veroorzaakt aan de woning door een brand, waterschade, een storm, een natuurramp enz. Het per ongeluk omstoten van een pot verf valt hier niet onder. Jouw dochter (en haar vriendinnen) kunnen de schade wel eventueel verhalen op de vriend van jouw dochter. Ze moeten dan wel bewijzen dat die een fout beging (wat allicht wel zal lukken). De vriend kan dan de schade aangeven bij zijn familiale verzekering (of die van zijn ouders). Weet wel dat er bij die verzekering vaak een franchise van toepassing is (meestal 250 euro). Die zal de vriend (of zijn ouders) dus zelf moeten ophoesten.

Hoe toon ik een medische fout aan?
© G.F.

Juridische service

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen

huren en wonen,

erven en schenken

erfbelasting

echtscheiding

sociale zaken

consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

TELEFONISCH

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900/100 08.

Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro per 20 sec. LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

BENOÎT MALEVÉ Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE

GAUTHIER POLET Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE

MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content