© getty images

Inbreng en inkorting blijven overeind

Schenken is de manier bij uitstek om aan vermogensplanning te doen. Daarbij hoor je vaak de termen inbreng en inkorting vallen. Maar wat is dat?

Via een schenking kan je ervoor zorgen dat je kinderen minder erfbelasting betalen. Een onroerend goed kan je niet belastingvrij schenken, maar roerende goederen wel. Schenk je geld via een hand- of bankgift, dan kan dat belastingvrij, op voorwaarde dat je nog drie jaar leeft. Want overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de schenking, dan wordt de som bij de nalatenschap geteld en moet er erfbelasting op betaald.

Al kan je uiteraard ook voor een geregistreerde schenking kiezen. In dat geval betalen je kinderen 3% schenkbelasting en geldt de fiscale termijn van drie jaar niet. Heb je geen geregistreerde schenking gedaan en werd er geen 3% betaald, dan kan je dit alsnog bijsturen als blijkt dat de schenker ziek is en geen drie jaar meer zal leven.

Dat is althans de regel vandaag, want in Vlaanderen wordt de periode om belastingvrij roerend goed te schenken op 1 juli 2021 wellicht verlengd en moet de schenker niet drie maar nog vier jaar leven na een hand- of bankgift. Zo niet wordt de geschonken som alsnog aan de nalatenschap toegevoegd, waarop erfbelasting moet worden betaald.

Schenken is een mooie zaak, als de regels van inbreng en inkorting worden gerespecteerd. Maar wat betekent dit?

INBRENG

Inbreng is de techniek die ervoor zorgt dat je kinderen gelijk worden behandeld. Heb je bijvoorbeeld 50.000 euro aan je zoon geschonken, maar niet aan je dochter, dan wordt dat bedrag na je overlijden tussen hen verrekend. Wanneer je die schenking aan je zoon deed, is van geen belang. Alle oude schenkingen tellen mee om uit te maken waaruit de nalatenschap bestaat, ook die van lang geleden. Inbreng betekent dus dat je zoon in dit geval 25.000 euro uit zijn erfenis aan zijn zus zal moeten betalen. Het is belangrijk dat het om een schenking aan een kind gaat, want die beschouwt de wet als een schenking ‘op voorschot van erfenis’. Anders gezegd: de wet vertrekt van het principe dat een (groot)ouder zijn (klein)kinderen gelijk wil behandelen. Was dat als ouder niet je bedoeling, dan moet je de schenking aangeven als ‘buiten deel’. Dat betekent dus ook dat, als je een neefje 50.000 euro hebt geschonken, die schenking niet moet worden ingebracht in de nalatenschap.

INKORTING

Inkorting heeft te maken met het reservataire deel. Sommige erfgenamen, waaronder je kinderen, hebben sowieso recht op een deel van je nalatenschap, de reserve genoemd. Die mag niet worden aangetast. Gebeurt dat wel, dan kunnen je kinderen inkorting vragen: een deel terugeisen. We hernemen het voorbeeld hierboven: als de reserve van je kinderen zou zijn aangetast door de schenking van 50.000 euro aan je neefje, dan kunnen je kinderen via de rechtbank inkorting eisen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content