Is een reisverzekering altijd nodig?

Op reis gaan, dat betekent rust, avontuur, ontspanning. Maar om met een gerust hart te vertrekken, neemt u het best een reisbijstandsverzekering. Daar bestaan verschillende formules voor. Kies maar uit!

Niemand is verplicht om een reis(bijstands)verzekering te nemen, dat spreekt voor zich. Bent u een avontuurlijk type, dan denkt u misschien het zonder te kunnen stellen. Maar net dan kan ze nuttig zijn! De bijstandsverzekeraar komt namelijk tussenbeide als u een ongeval hebt of een ernstig gezondheidsprobleem. Enkele dagen ziekenhuis, gevolgd door een repatriëring, het kost al snel euro 10.000 en meer. Maar ook bij gewone autopech of verlies van bagage bijvoorbeeld, is een bijstandsverzekering nuttig.

Wat is dat, een reisverzekering?

De term reisverzekering overkoepelt 3 soorten verzekeringen: de reisbijstand, de annulerings- en de bagageverzekering.

De reisbijstandsverzekering biedt 24 uur per dag hulp over de hele wereld aan bij ziekte, ongeval of panne met de wagen. Ze bevat 2 delen:

de bijstand aan personen: dit deel bevat een ruime waaier waarborgen die te maken hebben met medische bijstand. Daar kan inbegrepen zijn: het bezoek van een familielid bij een verlengd verblijf in een buitenlands ziekenhuis, het voorschieten van de hospitalisatiekosten, maar ook: het opsturen van medicatie of zelfs een bril als u die niet zou vinden in het land waar u naartoe gereisd bent.

LET OP! De meeste waarborgen gelden zowel in België als in het buitenland, maar sommige gelden enkel in het buitenland. En niet alle contracten bieden dezelfde waarborgen!

de bijstand voor voertuigen: naast de takelkosten kan de bijstandsverzekeraar ook de kosten dekken als u uw auto ergens laat bewaken. Let wel, uw bijstandsverzekeraar dekt niet de schade aan de wagen zelf, dat doet uw autoverzekering.

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat u zou lijden als u uw reis niet kunt maken of als u vroeger dan voorzien terug huiswaarts moet keren wegens ziekte, ongeval, een overlijden in de familie, herexamens,... Meestal sluit u een annuleringsverzekering als u uw reis vastlegt. Breng in elk geval de verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte als u weet dat u niet zult kunnen vertrekken.

De bagageverzekering dekt de schade aan uw bagage. Ook het verlies is gedekt, tenzij u zelf uw bagage bent verloren. Eventuele schade aan waardevolle voorwerpen in uw bagage is verzekerd op voorwaarde dat u ze hebt aangegeven. Komt uw bagage te laat aan op de plaats van bestemming, dan neemt de verzekeraar in uw naam contact met de vliegmaatschappij.

TIP Bij verlies of diefstal van uw bagage, wend u zich tot de politie of de dienst Verlies en klachten (vliegtuigreis). Vraag om een pv op te stellen. In een hotel, laat u het vaststellen door de directie en vraagt u een attest waarin zij de feiten bevestigt.

5 sleutels tot het beste contract

Een goede reisbijstand bevat niet voor iedereen hetzelfde omdat niet iedereen dezelfde wensen heeft. Volgende vragen helpen u verantwoord kiezen.

Standaard of op maat? Sommige contracten voorzien standaard een aantal dekkingen. Andere contracten laten de verzekerde vrij om het niveau van dekking te kiezen dat hij nodig heeft. Zoek dus de formule die het best bij u past. Kijk vooral na of al uw reisgenoten gedekt zijn, ook eventueel het vriendinnetje van uw dochter dat voor één keer meereist.

Een tijdelijk of een jaarcontract? U kunt een bijstandscontract sluiten voor één reis maar er bestaan ook polissen die alle reizen die u in een bepaald jaar onderneemt, dekken. Ook hier bepaalt dus het soort reiziger dat u bent, welk contract voor u het interessantst is.

Dekking ‘Europe’ of ‘Wereldwijd’? Bij de meeste bijstandsverzekeraars kunt u kiezen voor een dekking in Europa of een dekking wereldwijd. Soms is dit laatste niet nodig. Overigens komen de meeste contracten met Europese dekking ook tussen in bepaalde landen buiten Europa zoals Turkije en Egypte. Hebt u al een verzekering met Europese dekking en overweegt u bijvoorbeeld een reis naar de Verenigde Staten, dan kunt u gewoon een contractaanpassing vragen.

Annulering inbegrepen of niet? U kunt een aparte annuleringsverzekering nemen, voor één reis, maar u kunt evengoed uw bijstandsverzekering uitbreiden met een annuleringsluik. Als u meestal korte reizen maakt, beperkt in afstand en slechts enkele dagen, is de verleiding misschien groot om helemaal geen annuleringsverzekering te nemen. Bedenk dan wel, dat de meeste annuleringen slechts enkele dagen voor het vertrek gebeuren.

WEETJE Via het internet kunt u een bijstandsverzekering/reisverzekering sluiten tot de avond voor u op reis vertrekt. U bent dan gedekt vanaf middernacht.

Via de verzekeraar of het ziekenfonds? Veel vakantiegangers vertrekken zonder bijstandsverzekering omdat ze ervan uitgaan dat ze elders al gedekt zijn. Bij hun ziekenfonds bijvoorbeeld of via hun kredietkaart. Dat kan, maar dan moet u wel eens goed de dekking bekijken, want die is meestal beperkt.

Via het ziekenfonds: Alle ziekenfondsen bieden, in samenwerking met bijstandscentrale Eurocross, een bijstandscontract via hun aanvullende verzekering. De prijs is inbegrepen in de bijdrage. Weet wel dat in het kader van deze verzekering enkel dekking aan personen geboden wordt, niet aan voertuigen. De dekking gaat ook minder ver dan die bij de bijstandsverzekeraars. Reist u zonder wagen binnen Europa, dan kan de dekking volstaan. Vraag ook naar de terugbetaling van medische kosten want die kan sterk verschillen van het ene tot het andere ziekenfonds.

Via uw kredietkaart: de basis-kredietkaarten zijn niet gekoppeld aan een bijstandsverzekering, tenzij dan voor specifieke zakenreizen. De luxeformules zoals Visa Gold bieden wél een bijstandsverzekering. De regel is eenvoudig: hoe duurder de kaart, hoe uitgebreider de bijstand. Meestal moet u uw reis volledig met de kredietkaart betaald hebben. Het heeft echter geen zin om u een dure kredietkaart aan te schaffen enkel om van de bijstandsverzekering gebruik te kunnen maken. Zo’n kaart dekt immers ook niet alle risico’s, uw kosten worden maar gedeeltelijk terugbetaald (ofwel de repatriëring, ofwel de ziekenhuiskosten) en er wordt haast nooit een annuleringsverzekering voorgesteld.

TIP Lees altijd goed de algemene voorwaarden. Dan kunt u eventueel een bijstandsverzekering sluiten die aanvulling biedt op de dekking die u al hebt via uw ziekenfonds of kredietkaart.

Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content