Is het zinvol een schenking volgens de oude erfregels in te brengen?

Ik heb vernomen dat schenkingen uit het verleden, vanaf 1 september 2018 onder de nieuwe wet vallen inzake inbreng, tenzij je nog snel een verklaring aflegt bij de notaris. Is dat nuttig?

In principe moeten kinderen de schenkingen die ze hebben gekregen, bij het overlijden van hun ouder, inbrengen in de nalatenschap. Als slechts één van de kinderen al een schenking kreeg, moet die worden verrekend, zodat elk kind gelijk wordt behandeld. Vanaf 1 september 2018 wordt de nieuwe erfwet van kracht die bepaalt dat de inbreng in principe moet gebeuren aan de geïndexeerde intrinsieke waarde op het moment van de schenking. Die regel zal ook gelden voor oude schenkingen. Als een kind tien jaar geleden € 50.000 kreeg, dan zal dat bedrag geïndexeerd moeten worden verrekend op het moment van het overlijden van de schenker. De nieuwe wet zorgt er dus voor dat elk kind perfect gelijk behandeld wordt.

Slechts in een aantal specifieke gevallen kan het nuttig zijn de oude regels over de inbreng toe te passen en zal een verklaring afleggen bij de notaris zinvol zijn. Zonder in detail te treden, gaat het doorgaans om scheefgetrokken situaties die op die manier kunnen worden rechtgetrokken of om familiebedrijven die aan sommige kinderen werden geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Raadpleeg in dat geval een notaris of estate planner. Wil je niet onder de nieuwe wetgeving vallen, dan moet je voor 1 september 2018 bij een notaris een verklaring afleggen waarin je de wens kenbaar maakt dat alle schenkingen die voor die datum werden gedaan, onderworpen blijven aan de oude regeling. Let wel, het is een alles of niets verhaal, want de verklaring geldt voor álle gedane schenkingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content