JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Kan ik een boete terugeisen?

In 1965 hebben mijn man en ik een kippenren in onze tuin geplaatst. We hadden daarover een mondeling akkoord. Toen ik als weduwe in 2008 ons huis verkocht, moest ik een boete betalen wegens een stedenbouwkundige inbreuk. Nu denk ik dat dit onterecht was. Kan ik dat geld nog terugeisen?

In 2008 heb je een administratieve boete betaald omdat de kippenren in je tuin een inbreuk uitmaakte op de stedenbouwkundige voorschriften. Vandaag is het echter te laat om je af te vragen of je deze boete al of niet ten onrechte hebt betaald. Dat heeft te maken met de verjaringstermijn van de vordering die je wil instellen. Persoonlijke rechtsvorderingen verjaren immers na 10 jaar. Een vordering wegens onverschuldigde betaling tegen de administratie die jou de boete heeft opgelegd, komt dus sowieso te laat. Op die basis kan je het bedrag dus niet terugeisen.

Ook een vordering tegen de notaris – op basis van het feit dat hij jou niet correct heeft geadviseerd en dus verantwoordelijkheid draagt – is verjaard. De notaris heeft een contractuele aansprakelijkheid en die verjaart 10 jaar na het tekenen van de verkoopakte.

Kan mijn zoon zijn ex-vriendin dwingen het huis te verkopen?

Mijn zoon en zijn vriendin zijn sinds enkele maanden uit elkaar. Ze waren niet gehuwd, maar hadden samen een huis gekocht, elk voor de helft. Mijn zoon wil het huis verkopen maar zijn ex, die nog in het huis woont, is het daar niet mee eens. Wat kan hij doen?

Jouw zoon en zijn ex kunnen vooreerst proberen om in onderling akkoord alsnog een oplossing te vinden voor het huis. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld samen beslissen om het te koop te stellen. Of de ex-vriendin kan je zoon eventueel uitkopen. Om te weten wat de woning waard is, kunnen ze een schatting vragen aan een landmeter-schatter.

Raken ze er onderling niet uit, dan kan jouw zoon naar de rechtbank stappen en daar een uitonverdeeldheidtreding vragen – dus vragen om niet langer samen eigenaar te blijven. De wet zegt immers dat niemand kan worden verplicht om in onverdeeldheid te blijven. De rechtbank zal dan een notaris aanstellen en hem met de vereffening-verdeling gelasten. Als er bij de notaris geen akkoord hierover wordt bereikt, zal de notaris uiteindelijk overgaan tot de openbare verkoop van de woning. Op die openbare verkoop kunnen zowel jouw zoon als zijn ex-vriendin op de woning bieden, indien ze dat wensen.

Hou er wel rekening mee dat jouw zoon en zijn ex-vriendin misschien een beding van aanwas zijn overeengekomen bij de aankoop. Veel samenwonende koppels doen dit. Als een van hen zou overlijden, gaat het huis dan naar de andere zonder erfbelasting. Hebben zij zo’n beding, dan kan het zijn dat hieraan eerst een einde moet worden gemaakt, vooraleer tot de verkoop van het huis kan worden overgegaan.

Heeft verhuizen naar een ander gewest zin?

De verschillen inzake de schenk- en de erfbelasting worden steeds groter tussen de drie gewesten. Ik overweeg van Luik naar Oostende te verhuizen; mijn kinderen wonen in Brussel. Welk gewest heft de schenk- of erfbelasting bij mijn overlijden?

De erfbelasting en de schenkbelasting zijn sinds 2015 een gewestmaterie. Elk gewest bepaalt dus zijn eigen tarieven en voorwaarden. Nu die steeds meer verschillen, is het inderdaad belangrijk te weten welk gewest de schenk- en erfbelasting heft.

Het is sowieso de woonplaats van de erflater (overledene) of schenker die bepaalt wie de belasting heft en niet de woonplaats van wie erft of de schenking krijgt (jouw kinderen). Om die woonplaats te bepalen tellen de laatste vijf jaar voor het overlijden of voor de schenking. Het gewest waar de erflater of schenker die laatste 5 jaar het langst heeft gewoond, mag de schenkbelasting – schenkingsrechten in Wallonië en Brussel – heffen. Vlug verhuizen naar een andere gewest dat goedkoper is, heeft dus geen zin.

Als je altijd in Luik hebt gewoond, maar nu naar Oostende verhuist, zullen jouw kinderen schenk- of erfbelasting betalen in Wallonië, als je de volgende 2,5 jaar zou schenken of komen te overlijden. De laatste 5 jaar heb je immers langer in Luik gewoond dan in Oostende. Vanaf het moment dat je 2,5 jaar in Oostende woont, verandert de situatie en zijn de Vlaamse erf- en schenkbelasting van toepassing. Want de laatste 5 jaar heb je dan immers langer in Oostende dan in Luik gewoond. De plaats waar je overlijdt speelt geen rol.

Welke koper heeft voorrang?

Mijn dochter tekent binnenkort het compromis voor de aankoop van een huis en moet dan een voorschot betalen. Mijn buurman kent iemand die een voorschot had betaald voor een huis, dat eigenlijk al aan iemand anders verkocht was. Maar hoe weet je dat? En welke koper krijgt voorrang? Telt de datum van het compromis?

Net om deze situatie te vermijden, moet er bij de verkoop van een huis een authentieke akte worden gemaakt. De verkoop zelf komt tot stand wanneer de koper en de verkoper een akkoord hebben bereikt over het voorwerp en de prijs van de koop. In principe kan een voorlopige verkoopovereenkomst of compromis dus mondeling tot stand komen. Maar om een bewijs in handen te hebben, wordt ze op papier gezet. Tussen beide partijen zou de kous daarmee af zijn, maar er zijn ook derden die het bestaan van de verkoopovereenkomst moeten respecteren. Daarvoor moeten ze echter van het bestaan van de overeenkomst op de hoogte zijn. Daarom moet de verkoop van een onroerend goed worden overgeschreven in de registers van het kantoor Rechtszekerheid – de overkoepelende naam voor het vroegere registratie- en hypotheekkantoor. En daarvoor is dan weer een notariële akte nodig. Door die overschrijving in het register wordt de koper beschermd. Als een huis eventueel aan twee kopers zou verkocht zijn, gaat de woning dan naar de koper van wie de notariële akte het eerst werd overgeschreven in het register. De datum van de voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) telt dus niet.

Kan ik een boete terugeisen?

Juridische service

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen

huren en wonen,

erven en schenken

erfbelasting

echtscheiding

sociale zaken

consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

TELEFONISCH

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900/100 08.

(Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag)

Je betaalt ?0,15 / 20 sec.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

JAN ROODHOOFT Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE

BENOÎT MALEVÉ Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE

GAUTHIER POLET Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE

MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content