Ken jij deze verkeersborden?

B22. Fietsers mogen door het rode of oranje licht rijden om rechts af te slaan, maar moeten voorrang verlenen aan de andere weggebruikers op de openbare weg of op de rijbaan. B23. Fietsers mogen door het rode of oranje licht rijden om rechtdoor te rijden, maar moeten voorrang verlenen aan de andere weggebruikers op de openbare weg en op de rijbaan, vanaf het licht.

C6. Verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, een open koetswerk, een stuur als bij een motorfiets en een zadel, die ontworpen zijn voor onverhard terrein.

C23. Verboden voor voertuigen bestemd of gebruikt voor goederenvervoer. Een onderbord beperkt het verbod tot voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

C24a. Verboden toegang voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren zoals die bepaald door de ministers bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Een onderbord met de letter B, C, D of E duidt aan dat het verbod geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren die verboden zijn in tunnels van categorie B, C, D of E. Deze categorieën zijn vastgelegd in artikel 1.9.5.2 van bijlage A van het Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) dat op 30/09/1957 in Genève werd ondertekend. C24b. Verboden toegang voor voertuigen die gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen vervoeren zoals bepaald door de ministers bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

C24c. Verboden toegang voor voertuigen die gevaarlijke verontreinigende stoffen vervoeren zoals die bepaald door de ministers bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

C48. Vanaf dit bord tot het volgende kruispunt is het verboden de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken. Een onderbord beperkt het verbod tot voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa.

D10. Deel van de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers.

E9i. Parkeren enkel voor motorfietsen.

F8.Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter. De naam en lengte van de tunnel wordt aangeduid op een onderbord.

F45b. Doodlopende straat, behalve voor voetgangers en fietsers.

F99c. Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het bord kan variëren naargelang de toegelaten categorie(ën) gebruikers.

F105. Einde van de voetgangerszone. Dit bord wordt rechts geplaatst, aan het einde van een voetgangerszone.

F111. Fietsstraat. De vermelding ‘Fietsstraat’ op het bord is facultatief. De maximumsnelheid in deze straat is 30 km/u. Auto’s mogen fietsers niet voorbijsteken.

Ritsen. Als het aantal rijbanen vermindert, ben je verplicht te ritsen.

Bebouwde kom. Je rijdt een bebouwde kom binnen. Of je verlaat een bebouwde kom als het bord doorstreept is. Je mag maximum 50 km/u. rijden.

www.wegcode.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content