Kopen met een voordeel

Vandaag zijn elektronische betalingen veel belangrijker dan cash geldverkeer. Naast een lening gedurende maximaal 1 maand, biedt uw kredietkaart nog andere voordelen.

Munt slaan uit een krediet kan door uw kredietkaart voor consumentenaankopen intelligent te gebruiken en door verstandig te beleggen.

Via uw kredietkaart

We spreken hier over de kredietkaarten waarvan het gebruikte bedrag normaliter op het einde van de maand wordt terugbetaald dus niet van de dure kredietopeningen die er meestal aan gekoppeld zijn! Het gaat dus om een minikrediet van minder dan één maand. Het kost niets, buiten de jaarlijkse kosten van de kaart die meestal lager liggen dan euro100. Naast de klassieke kaarten – die meestal in een annuleringsverzekering en zelfs reisbijstand voorzien -, stellen banken en kaartenuitgevers meer en meer kaarten met een specifiek voordeel voor.

n Bij Citibank krijgt u met de Citi Adventage MasterCard Gold en de Citi Travel Pass MasterCard een mile per euro die u uitgeeft met de kaart. Deze miles kunnen ingeruild worden tegen trein- of vliegtuigreizen.

n Bij Deutsche Bank kunt u zich een db Titanium Plus Card aanschaffen die euro 20 per jaar kost en een pakket reisverzekeringen aanbiedt (annulering, reisbijstand), evenals kortingen op reizen en andere aankopen in het kader van de Premium Collection.

n Naast het aanbod van de banken, zijn er ook de mogelijkheden die geboden worden door de uitgevers van kaarten, meer bepaald Diners Club en American Express. Ze zijn vooral be-stemd voor mensen die veel reizen en ondernemers.

n Ten slotte moeten we er nog op wijzen dat banken niet de enigen zijn die kredietkaarten voorstellen aan hun cliënteel. Winkels doen het ook. Denken we bijvoorbeeld aan Carrefour, dat een samenwerking heeft met Visa.

Via verstandige beleggingen

Om maximaal profijt te halen uit uw krediet is het ook mogelijk een lening aan te gaan om te beleggen op de financiële markten. In dat geval moet u wel heel gunstig lenen. Leningen zonder specifiek doel komen dus niet in aanmerking vermits de intresten daarvan vaak tot boven de 10% gaan. Een kredietopening is een mogelijk-heid, zoals het type Comfortline van Dexia. Met deze kredietopening beschikt u over uw geïnvesteerde geld door uw beleggingen als onderpand te geven. Als u meer dan euro37.500 leent, zit u (bij het ter perse gaan van deze Plus Magazine) aan een jaarlijks percentage van 7,57%. Er is geen vaste terugbetalingsdatum en de intresten worden maandelijks afgehouden.

Als Dirk en Laura over een beleggingsportefeuille van euro 100.000 beschikken en ze kunnen euro 250 per maand sparen, dan kunnen ze euro 40.900 lenen. Het maandelijkse spaarbedrag zal gebruikt worden om de intresten te betalen. Om winst te maken, moeten Dirk en Laura een opbrengst halen van meer dan 7,57% op hun investeringen. Dit lijkt moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Let wel op, want als de opbrengst lager uitvalt, cumuleren de verliezen snel. Deze techniek blijft dus voorbehouden voor de gewaarschuwde belegger die het risico niet schuwt! n

Vincent Joye, zelfstandig financieel consulent

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content