Kopen via het internet

Wie iets koopt, moet betalen. Dat is zo in de winkel bij u in de buurt, en dat is ook zo als u uw aankoop via het internet doet. Het verschil is dat u van de winkelier in uw buurt weet dat hij consumentvriendelijk handelt, terwijl u dat van de beheerder van de website waarop u terechtkomt niet met zoveel zekerheid weet. Daarom werden een aantal veiligheidsregels ingevoerd om uw privacy én uw bankrekening te beschermen.

Uw rechten als internetkoper

De internetconsument is juridisch in grote mate beschermd, dankzij een reeks wetteksten die meestal gebaseerd zijn op Europese richtlijnen. Daarom bestaan in andere EU-landen vergelijkbare wetten.

Op basis hiervan hebt u als koper:

n het recht op volledige informatie over het product dat u wilt kopen. De aanbieding in de internetwinkel moet ten minste volgende informatie bevatten: de identiteit en maatschappelijke zetel van de verkoper, de eventuele kosten die aan de levering verbonden zijn, de plaats waar u terechtkunt met een eventuele klacht.

n het recht op een geschreven bevestiging van uw bestelling. Zodra u een bestelling hebt geplaatst, is de verkoper verplicht u informatie te geven over de dienst na levering en de waarborg. De verkoper moet u ook een bevestiging bezorgen van al de gegevens die u hem hebt verstrekt.

n het recht om de bestelling te annuleren binnen de zeven werkdagen (zon- en feestdagen dus niet inbegrepen). Op dit vlak wordt de verkoop via het internet gelijkgesteld met de verkoop via de telefoon, via een brief en aan de deur. U hebt daarom zeven werkdagen om van de verkoop af te zien, zonder dat u een reden moet opgeven. U bent ook geen kosten verschuldigd. De verkoper moet u alle sommen die u betaalde, terugstorten binnen de 30 dagen nadat u de bestelling geannuleerd hebt. U mag de verkoper op de hoogte brengen van uw verzaking aan de verkoop door hem een fax of e-mail te sturen. U moet dit wel doen voor de zeven dagen voorbij zijn en om alle mogelijke discussies te vermijden, doet u dit d.m.v. een aangetekende brief. Dat is het beste bewijs. Natuurlijk stuurt u meteen ook het product terug!

Voor de aankoop van producten als cd’s, dvd’s, video’s en softwareprogramma’s geldt een uitzonderingsregeling. Als u de verpakking of het zegel van dergelijke producten hebt verbroken, hebt u niet meer het recht ze terug te sturen.

n het recht om te weigeren iets te kopen dat u niet besteld hebt.

n het recht om uw bestelling binnen de 30 dagen te ontvangen, tenzij u met de verkoper een andere termijn overeengekomen bent. Als u na die 30 dagen (of na de afgesproken termijn) niets hebt ontvangen, dan wordt het aankoopcontract automatisch ontbonden. U hoeft daar niets voor te doen (u moet dus geen aangetekende brief sturen). De verkoper is in dit geval verplicht binnen de 30 dagen uw geld terug te storten.

n het recht om het product intact geleverd te krijgen. De verkoper draagt het risico van het transport. Gaat er iets mis tijdens de verzending – beschadiging, verlies,...- dan is de verkoper verplicht om u een nieuw product op te sturen of – als dat niet meer kan – u uw geld terug te betalen.

LET OP! Deze rechten hebt u alleen als u op een Europese website koopt. Hebt u bijvoorbeeld te maken met een Amerikaanse website, lees dan zeker goed de aankoopvoorwaarden!

Alles inbegrepen?

U wenst iets online te kopen? Geen probleem. Het systeem is onderhand zo goed ingeburgerd dat het aantal problemen beperkt blijft. Houd echter wel een aantal belangrijke zaken in de gaten:

1. Is het product leverbaar in België? Kijk goed na of het bedrijf het product in België kan leveren. Sommige Amerikaanse websites bijvoorbeeld vermelden uitdrukkelijk dat ze hun goederen alleen naar adressen in de Verenigde Staten verzenden.

2. Hoeveel bedraagt de btw en is hij inbegrepen? De prijs die u op een website ziet, is meestal zonder btw en het tarief verschilt van land tot land. Voor België moet u nog 21 % bij de prijs tellen.

3. Zijn de verzendingskosten inbegrepen? Wettelijk moeten op een website alle kosten vermeld worden die met de aankoop verbonden zijn maar het is zeker geen overbodige luxe, te controleren of de verzendingskosten niet apart worden aangerekend.

Fraude, wat nu?

Wat kunt u doen als u vermoedt dat een verkoper u met frauduleuze bedoelingen om de tuin probeert te leiden?

Bij een buitenlandse verkoper

De consument die zich bedrogen voelt door een verkoper die opereert vanuit een ander land, kan zijn ervaring kwijt op de website van eConsumer. gov, een informatie-uitwisselingssysteem van het International Marketing Supervision Network (IMSN) dat overheidsinstellingen en officiële agentschappen groepeert die bevoegd zijn voor de controle op de wetgeving inzake consumentenbescherming. Het volstaat om te surfen naar hun website (www.econsumer.gov) en het inlichtingenformulier in te vullen om een eventueel probleem te melden. Dat kan in zes talen maar niet in het Nederlands.

Het is niet de bedoeling dat dit netwerk alle gesignaleerde consumentenklachten inzake elektronische handel oplost of een onderzoek instelt naar de achtergronden van alle problemen waarmee het geconfronteerd wordt. Maar het is wel een efficiënt middel voor de aangesloten instellingen om onrechtmatigheden te identificeren en de verantwoordelijken te lokaliseren. Deze website bevat overigens ook een massa interessante informatie.

Bij een Belgische verkoper

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie zorgde via de Algemene Directie Controle en Bemiddeling voor een systeem van passief toezicht, waarbij kan worden ingegrepen als er een inbreuk wordt vastgesteld.

Problemen kunt u melden via tel. 02 208 36 11, e-mail:

eco.inspec@mineco.fgov.be

A Guy Kerstens, advocaat

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content