Johan Adriaens, Estate Planner © G.F.

Krijg je als deeltijdser met behoud van rechten een uitkering?

Mijn dochter wil aan de slag in de zorgsector, maar wordt verplicht om deeltijds te werken. Ik lees in Plus Magazine dat er een statuut ‘deeltijds met behoud van rechten’ bestaat. Krijg je dan een uitkering bovenop je loon?

Om toegelaten te worden tot het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je als volledig werkloos worden beschouwd. Als je er voordien zelf voor gekozen hebt om deeltijds te werken, kan je het behoud van rechten dus niet inroepen. Als je wel aanspraak kan maken op het statuut van deeltijdser met behoud van rechten, dan heb je – wanneer je nadien werkloos wordt – recht op een voltijdse werkloosheidsuitkering.

Verder kan je als deeltijdser met behoud van rechten werken met of zonder een inkomensgarantie-uitkering. Die uitkering krijg je inderdaad bovenop je loon, maar je kan ze maar aanvragen als je loon minder dan ? 1.562,69 per maand bedraagt. En als je die inkomensgarantie-uitkering aanvraagt, moet je wel ingeschreven blijven als werkzoekende voor een voltijdse tewerkstelling bij de VDAB (Vlaanderen), Actiris (Brussel) of Forem (Wallonië). Concreet houdt dit in dat je geen voltijdse tewerkstelling mag weigeren als je die aangeboden krijgt. Verder moet de deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten minstens 12 uren per week bedragen of een derde van een voltijdse job. Op die regel zijn wel erg veel afwijkingen mogelijk, naargelang het paritair comité van de sector waar je werkt. Je vindt hierover meer informatie op de website van de RVA, www.rva.be > infobladen T27 tot T30.

Benoît Malevé, advocaat
Benoît Malevé, advocaat© BENNY DE GROVE

Mag ik het strafregister van mijn zoon inkijken?

Hoe krijg ik toegang tot het strafregister van mijn meerderjarige zoon? Ik heb hem sinds 2006 niet meer gezien. Moet ik mijn aanvraag motiveren? En welke informatie vind ik in het uittreksel?

Iedereen kan een uittreksel van zijn eigen strafregister – vroeger ‘bewijs van goed zedelijk gedrag’ – aanvragen. Het is een officieel document waarin eventuele strafrechtelijke veroordelingen op naam van de betrokkene worden opgelijst. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Het uittreksel bevat minder informatie dan het strafregister zelf. Zo worden maatregelen opgelegd door de Jeugdrechtbank niet op het uittreksel vermeld. Als moeder kan je echter geen uittreksel uit het strafregister van je meederjarige zoon vragen, tenzij je zoon jou een handgeschreven volmacht geeft en je bij de gemeente een kopie van zijn identiteitskaart kan voorleggen. Is dat niet het geval, dan kan hij enkel zelf een uittreksel aanvragen.

Juridische service, exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

Werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice!

TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt ? 0,15 per 20 seconden.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je ? 30 op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Gauthier Polet, advocaat
Gauthier Polet, advocaat© BENNY DE GROVE
Marie-France Lefebvre, advocaat
Marie-France Lefebvre, advocaat© BENNY DE GROVE
Jan Roodhooft, advocaat
Jan Roodhooft, advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content