Moet de curator de huurwaarborg vrijgeven?

Wij hebben een handelshuurovereenkomst gesloten in 2015. Het bedrijf van onze huurder ging in 2018 failliet. We lieten de curator weten dat wij schuldeiser zijn voor een bedrag van 3.500 euro (huurachterstallen en herstellingskosten). Er staat nog een waarborg op een geblokkeerde rekening, maar de curator weigert die vrij te geven. Mag dat?

Enkel de curator op de hoogte brengen dat jullie als verhuurders schuldeiser zijn, volstaat niet. Jullie moeten een aangifte van schuldvordering in het faillissement doen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de huurder zetel had. De termijn waarbinnen je de aangifte moet doen, wordt vermeld in het faillissementsvonnis. Meestal heb je een maand na de uitspraak. Maar ook daarna kan je nog tot één jaar na het faillissementsvonnis een vordering indienen. In deze aangifte moet je vermelden dat je als verhuurder een voorrecht hebt op de opbrengst van de verkoop van de inboedel. Uit deze opbrengst word je dan betaald, voor de andere schuldeisers. Wat de huurwaarborg betreft: in tegenstelling tot een woninghuur wordt de waarborg bij een handelshuur vrij bepaald. Hij kan contant worden betaald of op een rekening worden gestort, niet noodzakelijk die van de huurder. In jullie geval staat hij op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. Net als voor de inboedel, heb je als verhuurder een voorrecht op de waarborg. Maar uiteraard kunnen er ook andere bevoorrechte schuldeisers zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content