Nieuwe regels voor studentenjobs

Een enkele solidariteitsbijdrage

In het huidige systeem geldt er een ander percentage solidariteitsbijdrage voor elk van de periodes van 23 dagen: 7,51 % voor studentenarbeid in de zomer en 12,51 % voor de andere dagen. In het nieuwe systeem zal de solidariteitsbijdrage 8,13 % bedragen voor het hele jaar. De werkgever neemt hiervan 5,42 % voor zijn rekening en 2,71 % is ten laste van de student. De werkgever houdt de 2,71 % in op het moment dat hij het loon van de student uitkeert.

Een juistere kinderbijslag

Studenten mogen 240 uur werken per kwartaal, gedurende het eerste, tweede en vierde kwartaal (en zonder beperking het derde kwartaal). Wordt deze grens overschreden, dan vervalt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal. Erger nog: tot 31 december 2011 vervalt het recht op kinderbijslag voor het tweede én het derde kwartaal wanneer het aantal uren in het tweede kwartaal wordt overschreden. Deze laatste regel (dubbele sanctie) vervalt vanaf 1 januari 2012. Overschrijdt de student het aantal uren tijdens het tweede kwartaal, dan vervalt de kinderbijslag enkel voor dat kwartaal.

50 dagen per jaar

Momenteel mag een student twee periodes van 23 dagen werken: één in de zomer (juli-augustus-september) en één onder het jaar, buiten de periodes van verplichte aanwezigheid op school. Deze twee periodes worden nu vervangen door één enkel ‘kapitaal’ van 50 dagen die vrij mogen worden gekozen en opgenomen, gespreid over het hele kalenderjaar.

Maximaal 12 maanden

In de huidige regeling duurt een studentenovereenkomst max. 6 maanden. Vanaf 2012 mag een werkgever een overeenkomst sluiten voor max. 12 maanden. Op die manier kan een werkgever een overeenkomst maken voor (bijna) één dag per weekend, gedurende het hele jaar. Als de periode van 12 maanden wordt overschreden, is de student verbonden met een gewone arbeidsovereenkomst.

Een efficiëntere controle

Momenteel bestaat er geen systeem om te controleren hoeveel dagen een student al heeft gewerkt. Nochtans is dit belangrijk om ervoor te zorgen dat het aantal toegestane dagen aan het voordelige RSZ-tarief niet wordt overschreden. Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten en werkgevers een teller raadplegen waarop elke werkgever het aantal dagen aanduidt dat de student gepresteerd heeft op basis van een studentenovereenkomst. Om de privacy van de student te beschermen is enkel het saldo van het aantal dagen te zien.

337.377

337.377 jongeren hebben als student gewerkt in de zomer van 2010

Jocelyne Minet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content