Nog meer hervormingen

Pensioen met punten

Rond het pensioen met punten was het de laatste tijd opvallend stil, maar ook dat plaatste minister van Pensioenen Bacquelaine terug op de politieke agenda. Daarbij zal één jaar voltijds werken aan een gemiddeld loon recht geven op één punt en zullen 45 punten goed zijn voor een voltijds pensioen. Onzeker is de waarde – lees het pensioenbedrag – die aan dat pensioenpunt zal worden toegekend. Dat wordt geen vast bedrag, maar zal elk jaar door de overheid worden bepaald.

Deeltijds pensioen

Ook het deeltijds pensioen kwam terug ter sprake. Met die maatregel zal je deeltijds kunnen werken – en dus nog pensioen opbouwen – en deeltijds een pensioen kunnen genieten. Vandaag kan dat nog niet. Wie stopt met werken en een pensioen ontvangt, kan nu wel bijverdienen (binnen de toegelaten grenzen), maar dit extra werk levert momenteel geen extra pensioen op.

Meer pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet, kan momenteel € 940 storten en zo 30% belastingvermindering genieten op dat bedrag, goed voor € 282. De pensioenspaarder krijgt er nu een tweede mogelijkheid bij: € 1.200 storten die dan recht geeft op een belastingvermindering van 25% of € 300. Sommige fiscalisten raden deze tweede mogelijkheid echter af omdat de € 18 die je wint aan belastingvermindering, wordt tenietgedaan door een hogere eindbelasting op 60 jaar. Andere fiscalisten gaan bij de keuze uit van het doel dat je beoogt: een zo groot mogelijk bedrag bijeensparen of het fiscale voordeel optimaliseren.

Gemengd pensioen

Word je als contractueel bij de overheid in de loop van je loopbaan een vastbenoemde ambtenaar, dan worden momenteel je jaren als contractueel personeelslid in aanmerking genomen in de pensioenberekening van de publieke sector. Dat verandert: voortaan zal je een werknemerspensioen genieten voor de jaren gepresteerd als contractueel en een overheidspensioen voor de jaren gepresteerd als ambtenaar vanaf je benoeming. Dit heet voortaan het gemengd pensioen.

Aanvullend pensioen voor contractuelen bij de overheid

Als tegenprestatie voor dat gemengd pensioen zullen contractuelen bij de overheid een aanvullend pensioen kunnen opbouwen (tweede pijler), net zoals contractuelen in de privésector. De Federale Overheid geeft het voorbeeld: nog dit jaar zal ze een aanvullend pensioen invoeren voor haar contractuele personeelsleden.

Extra aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Zelfstandigen met een vennootschap kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), dat ze kunnen combineren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Voor zelfstandigen zonder vennootschap is er enkel het beperkte VAPZ. In de toekomst zullen ook zij een uitgebreider aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

Hoger minimumpensioen en IGO

Vanaf 1 september 2017 wordt het minimumpensioen voor een alleenstaande met een volledige loopbaan verhoogd tot € 1.212,45. Voor een zelfstandige betekent dit een verhoging van meer dan € 150 per maand sinds eind 2014. Voor een werknemer komt dit overeen met een verhoging van bijna € 90 per maand.

Nog op 1 september 2017 zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) worden verhoogd met 0,9%. Het barema voor een samenwonende zal dan € 708,03 bedragen en voor een alleenstaande is dat dan € 1.062,05.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content