Op zoek naar mijn pensioen (bis)

In het septembernummer van Plus Magazine ging redacteur Ludo Hugaerts op zoek naar een antwoord op de vraag: hoeveel pensioen ga ik later hebben? Op die zoektocht kwamen zoveel reacties dat hij teruggekeerd is naar de Rijksdienst voor Pensioenen.

Toen ik een raming van mijn later pensioen wilde berekenen, verzeilde ik in kafkaiaanse toestanden. Ik ben niet de enige, weet ik nu uit uw reacties. Gelukkig valt er positief nieuws te melden: een pensioenraming kunt u voortaan veel eenvoudiger opvragen en de berekening is nog betrouwbaarder ook!

Gewoon per telefoon!

Waarom heb je al die moeite gedaan om zelf een raming te berekenen via de website, belt lezer Robert Martens me, het kan gewoon per telefoon! Hij heeft gelijk: sinds juli 2006 werkt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met een gratis nummer waar u een pensioenraming kunt aanvragen (tijdens de kantooruren):

n tel. 0800 506 01 (Nederlands)

n tel. 0800 506 02 (Frans)

n tel. 0800 506 03 (Duits).

U moet alleen uw rijksregisternummer meedelen (zie de achterkant van uw identiteitskaart of uw SIS-kaart). U kunt de raming eveneens via e-mail aanvragen (raming@rvp. fgov.be).

Ik neem de proef op de som en na drie keer bellen krijg ik het callcenter aan de lijn. De mevrouw vraagt mijn leeftijd en mijn rijksregisternummer en belooft me een raming binnen de twee weken. Exact acht kalenderdagen later al valt ze in mijn brievenbus. Ik ben aangenaam verrast, want ze is behoorlijk gedetailleerd. Ze omvat mijn maandelijks bruto pensioenbedrag als ik blijf werken tot 65, de opbouw van mijn pensioenrechten jaar na jaar, een overzicht van mijn loopbaan en een formulier dat ik kan terugsturen mochten er periodes in het loopbaanoverzicht ontbreken (militaire dienst, werkloosheid...). In mijn geval ontbreken alleen de twee jaren dat ik als zelfstandige heb gewerkt. De mevrouw van het callcenter zegt me dat ik voor die periode een aparte raming zal krijgen van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen. Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik echter nog niets ontvangen. “Dat is begrijpelijk”, hoor ik van Ilse De Beule, adviseur van de RVP. “Onze dienst gaat alleen over de pensioenen van werknemers. Wanneer u een raming vraagt en daarbij uitdrukkelijk vermeldt dat u een gemengde loopbaan hebt, sturen we uw aanvraag door naar de andere pensioendiensten. Over de tijd die zij nodig hebben, kunnen wij geen uitspraken doen.”

Kassa, kassa!

Van Ilse De Beule verneem ik nog veel meer:

n De aanvraag van een pensioenraming per telefoon of e-mail is alleen mogelijk vanaf 55 jaar. “Het beleid ( lees: de minister van Pensioenen, nvdr) heeft dat zo beslist”. Het blijft moeilijk te begrijpen. Nu we met z’n allen langer moeten werken, is het toch juist goed om al vóór je 55ste te weten waar je staat? Wie jonger is dan 55, moet dus nog terecht op de website www.kenuwpensioen.be

n De raming geeft het brutobedrag van uw maandelijks pensioen als u blijft werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Om het nettobedrag te kennen moet u van het brutobedrag drie dingen aftrekken: 3,55% bijdrage tot de gezondheidszorg (RIZIV), maximaal 2% solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing. Deze laatste verschilt volgens uw gezinstoestand en het pensioenbedrag. Voor een maandelijks brutopensioen van euro1200 bedraagt ze ongeveer 8,5%, voor euro 1700 ongeveer 19%.

n Via de genoemde telefoonnummers en het e-mailadres kunt u ook andere interessante ramingen aanvragen (steeds vanaf 55 jaar!): wat zal mijn pensioen bedragen als ik op 62 jaar stop en minstens 35 dienstjaren heb? Of als ik deeltijds of vier vijfde ga werken?

n Belangrijk: de raming die u via telefoon of e-mail bij de RVP aanvraagt, levert een betrouwbaarderresultaat op dan via de eerder genoemde website. Begrijpelijk: de website baseert zich op de bruto maandsalarissen die u zelf ingeeft, en houdt geen rekening met speciale pensioenstelsels (mijnwerkers, zeevarend personeel, journalisten). De RVP werkt met de pensioenbijdragen die in de loop van uw carrière op uw salaris zijn ingehouden en houdt wel rekening met speciale statuten.

Voor mij is dat goed nieuws, want mijn nieuwe raming levert me op mijn 65ste waarschijnlijk een maandelijks nettopensioen van euro 1562 op. Ten minste als ik de juiste omrekening heb gemaakt van bruto naar netto. Winst: euro 168 in vergelijking met mijn raming via de website (euro 1394)!

En waar zit mijn pensioenbonus?

Waar zit in mijn raming de pensioenbonus, die de regering vorig jaar invoerde? Nergens! Geen enkele van de ramingen houdt al rekening met deze bonus, hoor ik bij de RVP. “Mensen die vandaag 55 worden, zullen er 65 zijn in 2017. Maar de maatregel van de pensioenbonus geldt voorlopig slechts tot 2012, dus dat valt niet te ramen. Op vraag kunnen we echter wel informatie geven over het bedrag en de voorwaarden van de bonus.”

Oké, dan maar zelf mijn pensioenbonus berekend. Die bedraagt voor iedereen euro2 bruto per gepresteerde werkdag vanaf de 62ste verjaardag. Als ik 260 dagen per jaar werk, kom ik uit op een extraatje van euro 520 bruto per jaar. Stel dat ik hiervan 70% netto overhoud, dan kom ik uit op een pensioenwinst van euro 30,30 per maand. Mooi meegenomen, dat wel, maar wil ik daarvoor nog drie jaar elke dag in de file staan?

Een vereenvoudigde website

Als u nog geen 55 bent, blijft de website www.kenuwpensioen.be uw enige toevlucht om vooraf uw pensioen te ramen. Hij biedt in elk geval het voordeel dat u hier zowel een bruto als een netto maandbedrag als resultaat krijgt. De RVP heeft zijn belofte gehouden en het programma vereenvoudigd. Al blijven er een paar gevaarlijke klippen. Als u uw bruto maandsalaris en uw bruto dertiende maand ingeeft, krijgt u bij de jaren vóór 2001 nog altijd de onzinnige keuze tussen Belgische frank en euro. Verder aanvaardt het programma géén bedragen met een punt: typ dus 12000 en niet 12.000.

Mijn vriendin bestáát

In ons septembernummer heb ik mijn eindresultaat (euro 1394) vergeleken met dat van een gepensioneerde vriendin-leerkracht. Zij ontvangt maandelijks netto euro 1880. Dat heeft geleid tot flink wat lezersbrieven van leerkrachten (zie het Lezersforum pag. 25). “Terecht, zo’n hoog pensioen, zeggen de enen want bij ons is het pensioen uitgesteld loon”, “Onmogelijk, zo’n hoog pensioen, zeggen de anderen, bestaat die vriendin wel?”

Ik kan iedereen geruststellen: die vriendin bestáát. Ze heet Michèle en is licentiate romaanse talen. Ze heeft altijd voltijds Frans gegeven in een middelbare school in Gent. Sinds april van dit jaar is ze met pensioen. n

Ludo Hugaerts – foto: Benny De Grove

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content