© BELGAIMAGE

Pakje niet afgeleverd, wie moet dat bewijzen?

Onlangs bestelde ik producten online. Ik betaalde vooraf (wat ik kan aantonen), maar kreeg het pakje nooit aan. Toen ik daarover klaagde, liet het bedrijf me per brief weten dat bpost het pakje had afgeleverd, met datum en uur. Hoe kan ik bewijzen dat ik het niet heb ontvangen?

Je hebt je bestelling niet ontvangen en de verkoper beweert dat hij het geleverd heeft. Dan is het niet aan jou om aan te tonen dat je het pakje niet gekregen hebt. De verkoper moet bewijzen dat hij het wel degelijk bij jou heeft afgeleverd. Kan hij dat niet, dan wordt aangenomen dat er geen levering plaatsvond. Je hebt dan recht op een nieuwe levering of op een terugbetaling. Het bedrijf moet zelf bpost contacteren om na te gaan wat er gebeurd is.

Jij stuurt best een ingebrekestelling naar het bedrijf waar je de bestelling plaatste. Dit kan via mail of per brief, het hoeft niet aangetekend. Vermeld zeker dat je al contact nam en wat je al als antwoord kreeg. Vermeld ook dat je met dit geschil naar de vrederechter stapt als er geen oplossing wordt gevonden. Komt het effectief tot een procedure bij de vrederechter, dan kan je vragen om een nieuwe levering of om een terugbetaling, vermeerderd met interesten.

Wanneer kan een student de huur opzeggen?

Recent hadden jullie het over het Vlaamse huurdecreet en de nieuwe regels voor studentenhuur. Een student kan soms de huur opzeggen in de loop van het jaar. Kan dat ook als hij een aantal maanden een Erasmusprogramma volgt in het buitenland?

In Plus Magazine van februari kon je lezen dat de verhuurder de huurovereenkomst niet kan opzeggen tijdens de looptijd. De huurder kan dat soms wel. Hij kan dat doen voor de overeenkomst in werking treedt. Als de huurovereenkomst wordt beëindigd minder dan drie maanden voor ze in werking treedt, is hij wel een opzeggingsvergoeding van twee maanden huur verschuldigd. De huurder kan de huur ook vroegtijdig stopzetten wanneer hij zijn studies stopzet of als een van de ouders of een andere persoon die voor zijn onderhoud instaat, sterft. De opzeggingstermijn bedraagt dan twee maanden. In het nieuwe Vlaamse huurdecreet is ook een regeling opgenomen voor studenten-huurders die in de loop van de huur aan een studie-uitwisselingsprogramma (bv. Erasmus) deelnemen of een stage volgen. In dat geval mag de huurder de studentenkamer onderverhuren of de huur zelfs overdragen aan iemand anders. De verhuurder kan zich daar tegen verzetten als hij gegronde redenen heeft.

Verandert het erfrecht voor de vruchtgebruiker?

Mijn echtgenote is vorig jaar overleden. Ik heb nu de helft van ons huis in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik. Van die andere helft zijn mijn kinderen blote eigenaars. Ik hoorde dat de wetgeving over het vruchtgebruik veranderd is. Geldt dat ook voor onze situatie?

Het nieuwe erfrecht – dat sinds september 2018 in werking is getreden – verandert in jouw geval niets aan de manier waarop je samen met je kinderen erft. Als je getrouwd bent volgens het wettelijk stelsel (gemeenschap van aanwinsten), dan erf je als langstlevende echtgenoot nog steeds de nalatenschap (o.a. de helft van de gezinswoning) in vruchtgebruik. De kinderen erven de blote eigendom. Wel zijn er tal van wijzigingen in het burgerlijk wetboek op komst. En daar horen ook een aantal regels over de relatie tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar bij. Zo zal een vruchtgebruiker bijvoorbeeld verplicht worden om het goed in volle eigendom te verzekeren voor een aantal risico’s en de premies van deze verzekering te betalen. Blote eigenaar en vruchtgebruiker zullen in de toekomst ook samen een inventaris moeten opstellen. En er komt een nieuwe formulering om aan te duiden wie instaat voor welke herstellingen.

Moet onze notaris de nalatenschap aangeven?

Mijn vader is overleden (moeder leeft nog) en had een huwelijkscontract. Ben ik verplicht het attest van erfopvolging bij de notaris te laten opmaken om de rekeningen te deblokkeren? En moet ik dan ook de aangifte daar doen?

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, blokkeert ze de rekeningen en bankkaarten van de overledene. Behalve de gemeenschappelijke rekeningen, worden ook de tegoeden van de echtgenote van de overledene geblokkeerd, zelfs als beiden gehuwd waren met zuivere scheiding van goederen. Zodra de bank officieel op de hoogte is van wie de erfgenamen zijn via een attest (registratiekantoor) of een akte (notaris) van erfopvolging – een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt – kunnen de rekeningen worden gedeblokkeerd. In principe kan je dit document aanvragen bij het registratiekantoor. De ontvanger van het registratiekantoor zal het attest afleveren nadat hij alle nodige raadplegingen en onderzoeken heeft gedaan, wat doorgaans drie tot vier weken duurt. Maar als er een huwelijkscontract werd opgemaakt zoals bij jouw ouders (of een testament), ben je verplicht dit attest van erfopvolging bij een notaris te laten opmaken. Afhankelijk van het opzoekwerk kost dit 250 tot 500 euro, inclusief taksen. Maar het is niet omdat je voor dit attest bij de notaris langs moet, dat je ook verplicht bent de aangifte van nalatenschap door die notaris te laten doen. Je kan de aangifte ook zelf doen of een andere notaris onder de arm nemen.

Juridische service, exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice!

TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro per 20 seconden.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Johan Adriaens, Estate Planner
Johan Adriaens, Estate Planner© G.F.
Jan Roodhooft, advocaat
Jan Roodhooft, advocaat© BENNY DE GROVE
Benoît Malevé, advocaat
Benoît Malevé, advocaat© BENNY DE GROVE
Gauthier Polet, advocaat
Gauthier Polet, advocaat© BENNY DE GROVE
Marie-France Lefebvre, advocaat
Marie-France Lefebvre, advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content