Test uw reflexen aan het stuur

Een degelijke kennis van het verkeersreglement en voldoende respect voor de maximumsnelheid volstaan niet om als een veilig chauffeur door het leven te gaan. Uw zicht en gehoor, uw evenwichtsgevoel en alertheid spelen een even belangrijke rol. En uw reflexen moeten scherp staan. De medische geschiktheid van alle weggebruikers is de eerste vereiste voor een efficiënte ongevallenpreventie.

1. Meet de fitheid van uw ogen

Om te weten of uw ogen u veilig door het drukke verkeer kunnen loodsen, hoeft u geen dokter te zijn. Beantwoord volgende vragen.

u Hebt u hoofdpijn nadat u een uur met de wagen gereden hebt?

u Hebt u last van rode of prikkende ogen?

u Wanneer u ’s nachts rijdt, hebt u dan na een uur het gevoel dat u wazig begint te zien?

u Begint u soms dubbel te zien?

u Krijgt u daar overdag mee te maken...

u ...of ook ’s nachts?

u Hebt u moeite om de nummerplaat van uw voorligger te lezen?

u Hebt u problemen om de cijfertjes op het dashboard te lezen?

u Hebt u overdag last om afstanden in te schatten?

u En ’s nachts?

Hoe vaak hebt u ‘ja’ geantwoord?

0 keer: uw ogen zijn perfect in orde.

1 keer: uw zicht is misschien niet altijd perfect, maar u hoeft zich geen zorgen te maken.

meerdere keren: een degelijk onderzoek van uw ogen is noodzakelijk.

2. Meet uw binoculair gezichtsveld (dieptezicht en perceptie van reliëf)

Rol een krant op tot een buis en houd die als een verrekijker voor uw ogen. Houd uw rechterhand vlakbij uw aangezicht, en ondersteun het uiteinde van de buis met uw linkerduim en ûwijsvinger. Kijk met uw rechteroog door de buis, maar houd daarbij wel uw beide ogen open.

Conclusie Wanneer u de indruk hebt dat er een gat in uw rechterhand zit, hebt u geen probleem met uw binoculair zicht. Zoniet gaat u beter naar de oogarts.

3. Schat afstanden in (gevoel voor diepte)

Neem in elke hand een potlood. Steek het eerste in de lucht op ooghoogte en houd uw arm half gestrekt. Houd de arm met het andere potlood boven uw hoofd. Laat het potlood nu snel van boven naar beneden zakken tot het het eerste potlood raakt.

Conclusie Als uw gevoel voor diepte correct is, moet u deze oefening moeiteloos kunnen uitvoeren, zelfs bij de eerste poging.

4. Test uw evenwicht en uw gehoor

Sta zo recht mogelijk op één gestrekt been. Probeer 30 seconden te blijven staan zonder te wankelen.

Vraag iemand om op 3 meter afstand twee getallen te fluisteren (bijv. 315 en 228) en probeer ze te herhalen.

Conclusie Hebt u hier last mee, praat dan met uw arts.

5. Ga na hoe goed u van dichtbij ziet

Leg de tekst (links) op een goedverlichte tafel, ongeveer 33 cm van uw ogen verwijderd. Bedek één oog en probeer de tekst te lezen. Doe daarna hetzelfde met het andere oog.

Een automobilist moet niet alleen goed ver, maar ook goed van dichtbij kunnen zien, al was het maar om snel een kaart te kunnen bekijken en er de relevante details uit te halen.

Conclusie Hebt u moeite om de twee laatste lijnen te lezen, dan bestaat de kans dat uw zicht aan het verzwakken is. Het zou kunnen dat u verziend bent. Raadpleeg een oogarts.

6. Hoe voelt u zich achter het stuur?

u Maken complexe situaties (kruispunten, opritten van snelwegen,...) u nerveus?

u Boezemt andere voertuigen voorbijsteken op een snelweg u steeds meer angst in?

u Voelt u zich niet op uw gemak in het drukke stadsverkeer?

u Hebt u de indruk dat u trager reageert op ingewikkelde situaties dan vroeger?

u Overkomt het u vaker dat u een voetganger of een fietser op het laatste ogenblik ziet?

u Hebt u soms de indruk dat andere bestuurders zich druk maken om uw rijgedrag?

u Steken andere bestuurders u steeds vaker voorbij in de stad?

u Maakt uw partner zich zorgen wanneer u achter het stuur plaatsneemt?

Hoe vaak hebt u ‘ja’ geantwoord?

1 of 2 keer: enkele opfrislessen volstaan om uw zelfvertrouwen volledig te herstellen.

3 tot 5: vermijd stress. Beperk uw verplaatsingen zo mogelijk tot de vertrouwde omgeving.

6 tot 8: U moet overwegen de wagen in de garage te laten. Beter nu, dan na een ongeval!

7. Test uw gezichtsveld (de breedte van uw zicht)

Sta recht, houd uw armen gestrekt voor u, en uw duimen omhoog op ooghoogte. Spreid dan langzaam uw armen tot u uw duimen niet meer ziet. Doe dit zonder uw hoofd te bewegen.

Conclusie Als alles goed gaat, bevinden uw armen zich op het ogenblik dat u ze niet meer ziet, ongeveer in elkaars verlengde. Is dit niet het geval, dan praat u hier het best eens over met uw arts. Sommige aandoeningen (glaucoom of staar bijvoorbeeld) kunnen het gezichtsveld aantasten.

8. Bereken uw slaperigheidsscore

Hoe groot schat u de kans in dat u in de volgende situaties indommelt? Beoordeel elke situatie aan de hand van volgende schaal:

0: geen risico om in te dommelen

1: een kleine kans

2: een redelijke kans

3: een groot risico.

uWanneer u zittend leest

uWanneer u thuis televisie kijkt

uIn de schouwburg of tijdens een vergadering

uWanneer u als passagier meerijdt tijdens een non-stop autorit van een uur

uWanneer u de tijd neemt voor een middagdutje en geen enkele objectieve reden u tegenhoudt om niet in slaap te vallen

uWanneer u met iemand discussieert terwijl u rustig in de zetel zit

uWanneer u na een alcoholloze maaltijd nog een gezellig praatje maakt.

Uw Epworth score

(slaperigheidsscore)

Behaalt u in totaal meer dan 15 punten, dan hebt u een uitgesproken neiging om in slaap te vallen. Bespreek dit met uw huisarts.

A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content