Uw ex-partner bepaalt mee uw pensioen

Wie zelf maar een korte loopbaan heeft of helemaal niet heeft gewerkt en op latere leeftijd geconfronteerd wordt met een echtscheiding, zal het financieel niet gemakkelijk hebben. Tenzij de ex-echtgenoot ermee akkoord gaat een royaal bedrag te storten of de rechter een ruime alimentatie toekent. Maar meestal wordt er bij een scheiding geen rekening gehouden met het feit dat één van de partners een aantal jaren niet (of deeltijds) heeft gewerkt om meer gezinstaken op te nemen. Gelukkig is er nog het ‘pensioen als gescheiden echtgenote’, maar eigenaardig genoeg hangen die rechten af van het statuut van de ex-partner. Bovendien kunt u er pas aanspraak op maken wanneer u zelf pensioengerechtigd bent (65 jaar of 60 jaar als u minstens 35 jaar gewerkt hebt). Wie vroeger scheidt, zal dus nog even moeten wachten.

Uw ex-echtgenoot is werknemer

U kunt als ex-partner van een werknemer aanspraak maken op een ‘pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot’. Het heeft geen belang in welke sector (publiek of privé) u zelf hebt gewerkt. Het pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot wordt berekend op basis van de loopbaan als werknemer van uw gewezen huwelijkspartner, weliswaar voor de jaren van het huwelijk. Het heeft daarbij geen belang of uw ex-echtgenoot zelf hertrouwd is of niet. Tot op bepaalde hoogte kunt u dit pensioen samen genieten met het eigen rustpensioen voor uw eigen beroepsloopbaan.

Het feit dat u een pensioen krijgt, berekend op de loopbaan van uw ex-partner, wil niet zeggen dat zijn/haar pensioen vermindert. Er gaat m.a.w. niets af van het pensioen van uw ex, maar u krijgt er iets extra bij.

LET OP! Om recht te hebben op dit pensioen mag u niet hertrouwd zijn.

Uw ex-echtgenoot is zelfstandige

Ook ex-echtgenoten van zelfstandigen komen in aanmerking voor een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot, voor zover ze niet hertrouwd zijn. Toch een verschilpunt: ex-echtgenoten van zelfstandigen kunnen een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot (van de eerste echtgenoot) niet samen genieten met een overlevingspensioen van de tweede echtgenoot! Als uw tweede echtgenoot overlijdt, hebt u enkel opnieuw recht op het pensioen als echtgescheiden echtgenoot van uw eerste echtgenoot als u geen overlevingspensioen krijgt van uw tweede echtgenoot.Dit is vooral het geval als uw tweede huwelijk nog geen jaar heeft geduurd. Dan krijgt u een tijdelijk overlevingspensioen voor 12 maanden. Na deze periode van 12 maanden hebt u weer recht op het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot van uw eerste echtgenoot.

Uw ex-echtgenoot is ambtenaar

Het pensioen van ambtenaren is een persoonlijk recht. Daarom heeft de ex-huwelijkspartner van een ambtenaar geen recht op een rustpensioen als gescheiden echtgenoot.

Tijdens de echtscheidingsprocedure met een ambtenaar, kan de huwelijkspartner die over onvoldoende financiële middelen beschikt wel een vordering instellen om onderhoudsgeld te krijgen.

De gewezen huwelijkspartner van een ambtenaar kan na het overlijden van de ambtenaar wel aanspraak maken op een overlevingspensioen als het huwelijk minstens één jaar heeft geduurd (deze voorwaarde geldt niet als er kinderen ten laste zijn of het overlijden te wijten is aan een arbeidsongeval of beroepsziekte). De ex-partner moet wel minstens 5 jaar als ambtenaar gewerkt hebben.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content