Uw rechten & uw geld in 2008

Auto

n Tweedehandswagen (N) 234/67

n Aansprakelijkheid Bob (A) 234/78

n BA Max (N) 235/78

n Zoon leren rijden (V) 236/85

n Groene bedrijfswagen

(N) 238/100

n Langdurig verblijf in buitenland

(N) 241/90

n Carpooling (N) 244/88

Belastingen

n Echtscheiding en de aanslag

(V) 234/81

n Accijnscompenserende belasting (N) 235/63

n Woning en diefstal (D) 235/68

n Bedrijfsvoorheffing (N) 235/63

n Groepsverzekering (A) 235/70,

(V) 238/98, (A) 241/85

n Lage inkomens (N) 237/92,

(N) 241/90

n Anciënniteitspremie (N) 238/83

n Pensioensparen (D) 238/84

n Co-ouderschap (A) 238/90

n Dienstencheques en

lage inkomens (N) 238/ 100

n Woonbonus en erven (V) 240/89

n Niet akkoord met aanslag

(A) 242/96

n Huurinkomsten (V) 243/95

Burgerlijk recht

n Voorlopig bewind (A) 235/72,

(V) 239/90

n Borgstelling (A) 235/75

n Onderhoudsgeld (V) 235/76,

(N) 244/88

n Naam veranderen (V) 236/84

n Burenhinder (V) 237/91,

(N) 240/90, (N) 241/90

n Databank bijtende honden

(N) 238/100

n Wijziging huwelijkscontract (N)

240/75, (N) 242/85, (A) 243/92

n Eigenaar van een dier (A) 240/83

n Wilsverklaring euthanasie

(N) 242/100

n Modeldocument (N) 243/81

n Formaliteiten overlijden

(A) 243/88

n Aansprakelijkheid garagist

(N) 244/71

n Samenlevingscontract (V) 244/86

n Verzet tegen huwelijk (N) 244/88

Brugpensioen

n Vakantiegeld (V) 234/80

n Twee halftijdse jobs (V) 235/76

n Meer vrouwen met brugpensioen

(N) 237/77

n Beschikbaar voor arbeidsmarkt

(N) 242/100

Consumenten

n Geld afhalen in supermarkt

(N) 234/67

n Bank- en kredietkaarten

(D), 234/68

n Reclame (N) 234/84

n Garantietermijn (N) 236/71

n Problemen met aannemer

(A) 236/78

n Telecom (N) 236/86, (N) 241/90

n Bescherming bellers betaalnum-

mer (N) 237/77

n Kortingbonnen (N) 237/77

n Korting verwarming (N) 238/100

n Voorschot (V) 239/90

n Nummerplaat bromfietsen

(N) 239/92

n Internationale overschrijvingen

(N) 239/92

n www.belgium.be (N) 240/75

n Tarief postzegels (N) 244/71

n Afraken van een aankoop

(A) 244/82

Echtscheiding

n Fiscus en co-ouderschap

(A) 238/90

n Vergoedingen (V) 238/98

n Pensioen als gescheiden echtgenoot

(V) 243/94

Energie

n Stookoliefonds (N) 236/86

n Facturen (N) 240/90

n Premie niet-belastingbetalers

(N) 241/90

n Stookolie op afbetaling

(N) 243/96

Erfrecht

n Kinderen eerste huwelijk (V) 234/80

n Testamenten (D) 236/72

n Verdeling schulden (V) 236/84

n Vruchtgebruik en testament

(V) 237/90

n Stiefmoeder (V) 238/96

n Pijnpunten erfrecht (N) 239/77

n Rechten en plichten naakte

eigenaar (A) 239/84

n Erfdeel opvragen (V) 239/91

n Woonbonus (V) 240/89

n Onterven via levensverzekering

(A) 241/86

n Suikertante (A) 242/92

n Erfenis aanvaarden (V) 242/99

n Kennis erfrecht (N) 243/81

Financiën

n Bank- en kredietkaarten

(D) 234/68, (N) 236/86

n Kosteloze borgtocht (N) 234/84

n Borgstelling (A) 235/75

n Meerwaarde op beveks

(N) 235/78

n Sparen en inflatie (D) 237/78

n Internetbank (D) 237/80

n Bankmakelaars (N) 239/92

n Spaarrekeningen (N) 241/75

n Betaalbaar lenen (D) 242/86

n Vragen crisis (D) 244/ 79

n Beleggen in crisistijd (D) 241/76

Gezondheid

n Wet op medische fouten

(N) 234/84

n Langdurig ziek (A) 237/86,

(V) 238/96

n Groepsverzekering en ziekte

(V) 242/98

n Klachtendienst Riziv (N) 242/100

n Chronisch zieken (N) 243/96

n Medische fouten (N) 244/71

Groepsverzekering

n Belasting (A) 235/70, (V) 238/98

n Groepsverzekering in Frankrijk

(A) 241/85

n Groepsverzekering en ziekte

(V) 242/98

Huur

n Verbouwingen door huurder

(A) 234/73

n Contract één jaar (V) 234/81

n Contract korte duur (V) 235/77

n Kwaliteitsnormen woninghuur

(N) 236/71

n Huurder overlijdt (V) 236/85

n Huurcontract via internet

(N) 238/83

n (Ver)huur garage of huis

(A) 239/88

n Verzoening vrederechter

(A) 241/84

n Belasting huurinkomsten

(V) 243/95

n Naar vrederechter (V) 244/87

n Huurwaarborg (N) 244/88

Justitie

n Verliezer proces betaalt

(A) 234/74

n Wapenwet (N) 235/68

n Betwiste wetten (N) 235/78

n Verzoening bij vrederechter

(A) 241/82

n Rechtsbijstand (N) 242/100

n Kosten halveren (N) 244/88

Pensioen

n Internetgids pensioen (N) 234/67

n Vakantiegeld (V) 234/80

n Minimum zelfstandigen en IGO

(N) 234/84

n Gemiddeld wettelijk pensioen

(N) 235/63

n Berekening pensioen (V) 237/91

n Verhogingen (N) 237/92,

(N) 240/90, (N) 241/75

n Brochure toekomstige

gepensioneerde (N) 238/77

n Pensioensparen (D) 238/84

n Vragen en antwoorden (D) 240/76

n Bijverdienen (N) 240/80,

(N) 242/85, (D) 243/82

n Pensioen uitstellen (A) 240/82

n Solidariteitsbijdrage (N) 241/75,

(N) 243/81

n Opzegvergoeding (V) 241/89

n Pensioen aan huis (N) 242/85

n Pensioen als gescheiden echtgenoot (V) 243/94

n Pensioenfondsen en crisis

(D) 244/72

Reizen

n Schengenruimte (N) 235/78,

n Vliegticket (N) 240/75

n Problemen met reisorganisatie

(A) 240/86

Samenwonen

n Vergoedingen (V) 241/88

n Successierechten (V) 241/90

Schenken

n Cadeau of schenking (A) 238/94,

(V) 242/99

n Buitenlandse notaris (V) 239/91

n Handgift (V) 243/94

Sociaal recht

n Dienstencheques (N) 235/78,

(N) 237/92, (N) 238/ 100

n Langdurig ziek (A) 237/86,

(V) 238/96

n Mindervaliden en samenwonen

(N) 237/92

n Gids sociale zekerheid (N) 239/92

n Zorgverzekering (N) 240/90

n Klachtendienst Riziv (N) 242/100

Successie

n Zorgkinderen Brussel (N) 236/71

n Gesplitste aankoop (N) 236/86,

(A) 242/97, (V) 243/95

n Cadeau of schenking (A) 238/94

n Gids successieplanning (N) 244/71

n Waarde aandelen (V) 244/86

n Dossier testamenten (D) 236/72

n Vragen testament (A) 243/90

Vastgoed

n Verbouwingen door huurder

(A) 234/68

n Renovatiepremie Brussel

(N) 235/78

n Problemen met aannemer

(A) 235/78

n Mede-eigendom en verzekeringen

(A) 237/89

n Naakte eigenaar (A) 239/84

n Elektrische installatie (N) 242/85

n Bewoner uit huis zetten

(V) 242/98

n Vastgoedcertificaat (N) 243/96

Verzekeringen

n Aansprakelijkheid Bob (A) 234/78,

(N) 236/71, (N) 243/96

n Woning en diefstal (D) 235/64

n BA Max (N) 235/78

n Zoon leren rijden (V) 236/85

n Mede-eigendom en verzekeringen

(A) 237/89

n Hospitalisatieverzekering

(V) 237/90, (N) 237/77

n Gewaarborgd wonen (N) 237/92,

(N) 239/92, (N) 242/100

n Familiale (D) 239/78

n Woonverzekering (V) 240/89

n Onterven en levensverzekering

(A) 241/86

n Lijfrente (V) 241/89

n Verblijf in buitenland (N) 241/90

n Schuldsaldoverzekering (D) 242/86

n Kunst (A) 244/81

n Franchise (V) 244/87

n Carpooling (N) 244/88

Werk

n Loonindexering (N) 234/84

n Informatie in KMO (N) 234/84

n Groepsverzekering (A) 235/70

n Tijdskrediet (V) 235/77,

(V) 238/ 96

n Anciënniteitspremie (N) 238/83

n Groene bedrijfswagen (N) 238/100

n Verlof zonder wedde (V) 240/88

n Studentenjob (V) 240/88

n Opzegvergoeding (V) 241/89

n Klein verlet (A) 242/95

n Werkbonus (N) 242/100

n Werkloosheidsvallen (N) 243/96

n Maaltijdcheque (N) 244/88

Zelfstandigen

n Einde activiteit (A) 236/82

n Statuut (N) 236/86

n Werkloosheidsuitkeringen

(N) 237/92

n Bijstand kleine ondernemingen (N) 238/100

n Meer kinderbijslag (N) 239/92

n Steun aan jonge generatie (N) 240/90

n Minimumpensioen (N) 241/75

n Vennootschap (V) 241/88 n

Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content