Vriend en goed doel niet langer een duo

Vanaf 1 juli 2021 zal je in Vlaanderen voordeliger kunnen nalaten aan een goede vriend en ook aan een goed doel. Maar het duolegaat, dat beiden tegelijk gelukkig maakt, blijft enkel in Brussel en Wallonië overeind.

Laat je iets na aan een goede vriend, dan betaalt die daar vandaag tot 55% belasting op in Vlaanderen. Zelfs op de laagste schijf tot 35.000 euro betaalt die vriend nog altijd 25%. Daar komt vanaf 1 juli 2021 verandering in, want vanaf dan zal je een vriend een erfenis kunnen nalaten. Tot 15.000 euro betaalt die vriend dan hetzelfde tarief als je erfgenamen in rechte lijn op hun eerste schijf: met name 3%. Dat is een korting van maximaal 3.300 euro. Want boven 15.000 euro kan de erfbelasting wel nog tot 55% oplopen. En je mag uiteraard niet vergeten om een testament te maken waarin je je vriend begunstigt.

LOUTER ALTRUÏSTISCH in vlaanderen

Verder wil de Vlaamse regering het tarief voor schenkingen en legaten aan goede doelen tot 0% herleiden. Maar die gift moet voortaan om altruïstische redenen gebeuren en niet om louter fiscale redenen. Iets wat volgens de Vlaamse regering te vaak het geval is bij de huidige duolegaten. Via deze combinatietechniek kan je nalaten aan het goede doel én tegelijk aan een verre erfgenaam of vriend – die daar normaal veel erfbelasting op betaalt – waardoor hij/zij netto veel meer overhoudt. Het goede doel betaalt bij een duolegaat immers de erfbelasting van de verre erfgenaam of vriend aan het gewone tarief, maar betaalt een gunsttarief op het eigen deel. Het is in deze constructie uiteraard de bedoeling dat het goede doel er ook voldoende aan overhoudt, maar als het duolegaat goed is uitgebalanceerd, maakt het zowel het goede doel als de verre erfgenaam of vriend gelukkig.

Die techniek gaat dus vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen op de schop, waardoor voor overlijdens na die datum alle fiscale voordelen van het duolegaat zullen vervallen, ook al dateert het testament van voor die datum. Hou daar rekening mee: heb je al een duolegaat opgenomen in je testament, laat dat dan door je notaris herbekijken.

WEL NOG een duo IN BRUSSEL EN WALLONIË

Woon je in Brussel of Wallonië dan kan je nog perfect de techniek van het duolegaat blijven toepassen. In Vlaanderen heeft dit enkel zin wanneer de erflater zeker voor 1 juli 2021 komt te overlijden.

Ook in Brussel en Wallonië moet je bij een duolegaat in elk geval een testament maken. Dat mag een eigenhandig geschreven testament zijn, maar omdat een duolegaat opstellen niet zo eenvoudig is, raadpleeg je toch best een specialist – jurist, notaris, vermogensplanner.

Cijfers maken alles duidelijk

Je woont in Brussel en je wil 250.000 euro nalaten aan je neef. Zonder duolegaat moet je neef in de hoofdstad 140.000 euro successierechten betalen op die 250.000 euro en houdt hij zelf maar 110.000 euro over.

Maar als jij een testament met een duolegaat maakt, worden zowel je neef als een goed doel daar beter van. Dat gaat dan zo:

Via het duolegaat laat je 150.000 euro (van de 250.000 euro) na aan je neef. Die betaalt daar geen successierechten op, want die worden betaald door het goede doel dat je hebt gekozen.

Tegelijk laat je 100.000 euro (van de 250.000 euro) na aan een goed doel met zetel in Brussel. Het goede doel betaalt de successierechten van je neef, namelijk 72.500 euro op 150.000 euro, plus een verlaagd tarief van 7% op het eigen deel van 100.000 euro, namelijk 7.000 euro.

In totaal betaalt het goede doel 79.500 euro successierechten en houdt het dus zelf netto 20.500 euro over (100.000 euro min 79.500 euro). Terwijl je neef in deze constructie niets betaalt en dus de volle 150.000 euro overhoudt, of 40.000 euro meer dan zonder duolegaat.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content