Wat mag en wat verboden is

Wie brengt er geen souvenirtje mee van zijn vakantie? Enkele flessen wijn, een kunstwerk, kleding,... Maar wat mag u over de grens brengen? En hoeveel?

Wat en hoeveel u op het einde van uw vakantie in uw koffer mag proppen, hangt in de eerste plaats af van het land waar u op vakantie bent. Blijft u binnen de grenzen van de Europese Unie, dan valt het nogal mee. Maar gaat u het wat verder zoeken, dan gelden heel andere û lees: veel strengere û regels.

Lidstaten van de Europese Unie

Alle goederen die u in een lidstaat van de EU (*) hebt aangekocht, mogen vrij van belastingen ons land binnen. Hoeveelheid en waarde spelen geen rol. Het moet wel gaan om goederen die u hebt aangekocht onder de voorwaarden van de binnenlandse markt in een lidstaat van de EU, d.w.z. dat alle belastingen moeten betaald zijn in het land van aankoop. Het moeten ook goederen voor persoonlijk gebruik zijn (met uitzondering van voertuigen). Dit betekent dat de goederen niet voor commerciële doeleinden mogen dienen. Voor goederen die onderworpen zijn aan accijnsrechten in België – dat zijn alcohol en tabak – gelden nog wel beperkingen. Voor deze goederen werkt de douane met richthoeveelheden. Blijft u onder deze hoeveelheid dan is er geen probleem. Overschrijdt u ze dan moet u Belgische accijnsrechten en btw betalen, tenzij u kunt aantonen dat deze goederen toch enkel voor persoonlijk gebruik zijn (bijv. als u kunt aantonen dat de 120 flessen wijn die u meebrengt dienen voor uw huwelijksfeest). U betaalt deze belasting op de hoeveelheid die u te veel mee hebt, niet op het volledige pakket.

Voor alcohol en tabak gelden volgende richthoeveelheden:

l 800 sigaretten, 400 cigarillo’s, 200 sigaren, 1 kilo rooktabak

l 110 liter bier, 90 liter wijn (waarvan max. 60 liter mousserende), 20 liter ’tussenproducten’ (zoals port, Pineau de Charentes,...), 10 liter sterkedrank.

EEN VOORBEELD: U brengt 1000 sigaretten mee uit Spanje. Dat zijn er 200 meer dan toegestaan. U betaalt Belgische accijnzen en btw op 200 sigaretten, ook al hebt u in Spanje belasting betaald.

(*) Sinds 1 mei 2004 telt de EU 25 landen: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Malta, Cyprus.

LET OP: Zo eenvoudig als hierboven beschreven, kan het natuurlijk niet zijn. Sommige gebieden behoren immers tot het grondgebied van de Europese Unie, maar toch niet tot het douanegebied (invoerrechten), het btw-gebied of het accijnsgebied van diezelfde Unie. Zo behoren de Canarische eilanden (grondgebied Spanje) wel tot de douane-unie (als u invoert uit de Canarische eilanden betaalt u dus geen invoerrechten), maar niet tot het btw- of het accijnsgebied van de Europese Unie. Gelijkaardige voorbeelden zijn Jersey, Martinique, Guadeloupe,...

Andere Europese gebieden behoren noch tot het douanegebied, noch tot het btw- of accijnsgebied. Bijvoorbeeld de Faeröereilanden, Groenland, Melilla. De administratie beperkt de vrijstellingen bij invoer uit die gebieden. In dat geval krijgt u alleen maar een vrijstelling die de administratie verleent aan reizigers van buiten de EU (zie verder: Landen die geen lid zijn van de EU). Als u producten meebrengt uit één van deze gebieden, zijn de voorwaarden dus strenger.

VOORBEELD: U gaat vissen op de Faeröereilanden en brengt 1000 sigaretten mee. Hoewel dit Europees grondgebied is, valt u onder de regels voor de niet-EU-landen. U mag dus maar 200 sigaretten meebrengen (zie hieronder) en overschrijdt de toegestane hoeveelheid dus met 800 stuks. Op die 800 sigaretten betaalt u Belgische accijnzen, btw én invoerrechten. Brengt u dezelfde hoeveelheid sigaretten mee uit de Canarische eilanden, dan betaalt u enkel accijnzen en btw, geen invoerrechten.

WEETJE U moet de goederen ook echt bij u hebben. De vrijstelling van accijnzen en btw geldt dus niet als u in Frankrijk 50 flessen wijn koopt en die later per vrachtwagen laat leveren.

Landen die geen lid zijn van de EU

Wanneer u vanuit een niet-EU-lidstaat de Unie binnenkomt û zowel langs de weg als per trein, per boot of met het vliegtuig û moet u rekening houden met mogelijke grenscontroles. U moet aangifte doen van alle artikelen die buiten de EU aangekocht zijn. Volgende maximumhoeveelheden zijn van toepassing:

l tabak: 200 sigaretten, 100 cigarillo’s, 50 sigaren of 250 gr rooktabak

l drank: 2 liter niet-mousserende wijn en 1 liter sterkedrank of 2 liter tussenproducten (tot 22°), ofwel 2 liter mousserende wijn.

l reukwaren: 50 gr parfum en 250 ml eau de toilette

l koffie: 500 gr of 200 gr extract

l thee: 100 gr of 40 gr extract

l andere ‘gewone’ artikelen (juwelen, kleding, schoenen,...): tot een gezamenlijke maximumwaarde van 175 euro.

LET OP: De toegestane hoeveelheid geldt per categorie. Als u bijvoorbeeld maar 25 gr parfum meebrengt, hebt u nog de helft van uw vrijstelling voor reukwaren te goed. Dan mag u nog 125 ml eau de toilette binnenbrengen.

Als u de hoeveelheid van een bepaalde categorie overschrijdt, moet u invoerrechten en btw betalen op de hoeveelheid boven de toegestane grens. Voor de andere (‘gewone’) goederen betaalt u belasting op de totale waarde van het artikel als u de toegestane waarde van a 175 overschrijdt! Het bedrag van de invoerrechten hangt af van het soort product en van het land waar u het product gekocht hebt.

WEETJE De vrijstelling voor tabak en alcohol geldt slechts voor reizigers vanaf 17 jaar en die voor koffie en afgeleide producten daarvan voor reizigers vanaf 15 jaar.

Algemene beperkingen

Het invoeren van sommige voorwerpen en producten is onderworpen aan een aantal beperkingen en is in sommige gevallen zelfs helemaal verboden. Deze regels gelden zowel voor wie binnen de EU reist als voor wie van buiten de Unie komt.

l Plant- en diersoorten

Bepaalde levende dieren mag u niet binnenbrengen (olifanten, bepaalde reptielen,...) maar ook sommige delen van dieren (schelpen, krokodillentanden, schildpadschilden) mag u niet zomaar in uw bagage stoppen. Verder zijn sommige voorwerpen die van dieren gemaakt zijn (bijv. ivoren beeldjes) niet toegelaten. Andere (zelfs exotische) dieren mag u wel invoeren, op voorwaarde dat u over een certificaat beschikt.

Zijn verder nog verboden: alle vlees- en charcuteriesoorten, sommige plant- en bloemsoorten en bepaalde groenten en fruit.

Vragen over beschermde planten, dieren en voedingswaren kunt u stellen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,% 02 210 51 36, 02 210 51 41 of 02 210 51 42.

Ook bij de organisatie TRAFFIC-WWF kunt u terecht met vragen over de invoer van exotische dieren en planten % 02 343 82 58.

l Vuurwapens en munitie

Of u een wapen koopt voor jacht of visvangst, of als souvenir, in elk geval moet u de beperkingen die opgelegd zijn door de douane naleven. Het is ook mogelijk dat u een vergunning nodig hebt. Informeer hiernaar bij voorkeur voor uw vertrek bij de douaneautoriteiten (zie infokader).

l Namaakartikelen

In sommige landen worden massaal namaakartikelen aangeboden. Het is belangrijk dat u weet dat het verboden is deze producten in te voeren. Doorgaans zijn namaakgoederen producten die een merk of logo dragen zonder de toestemming van de eigenaar, of imitaties of reproducties van voorwerpen met een handelsmerk. U herkent ze meestal aan de lage prijzen en de minderwaardige productkwaliteit en afwerking. Het gaat vooral om kleding, parfums, alcoholische dranken, sigaren, kaviaar, ganzenlever, geneesmiddelen, cd’s, software en videospelletjes. U bent dus verplicht hierop te letten. En de douane heeft het recht namaakproducten of vervalste goederen in beslag te nemen.

l Voorwerpen van culturele of religieuze waarde

Waardevolle antiquiteiten, religieuze voorwerpen of kunstwerken mogen enkel ingevoerd worden mits uitdrukkelijke toestemming.

l Drugs

De in- en uitvoer van drugs is verboden. Houd dus uw bagage goed in het oog zodat er niets kan worden ingestopt zonder dat u het merkt! n

A Annemie Goddefroy en Jocelyne Minet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content