Wat nu?

De zomer bulkt van de evenementen. In juli trekt de Tour de France dagelijks duizenden mensen aan. Pure pret voor wie ervan houdt. Maar soms loopt het fout en gebeurt er een ongeval. Wat dan?

Wat als u tijdens de Ronde of een andere wielerkoers een renner ten val brengt? En wat als een renner u aanrijdt en schade toebrengt? In beide gevallen beschikt u maar beter over een familiale verzekering.

Een renner valt door uw fout

Als u naar een wielerwedstrijd gaat kijken, mag u de veiligheid van de renners niet in gevaar brengen. Wie al te enthousiast supportert en op de weg staat te springen (zoals we soms op tv zien) kan een ongeval veroorzaken. Wanneer u op dat moment een renner ten val brengt, zult u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Het Burgerlijk Wetboek (het fameuze artikel 1382) is duidelijk: “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

De familiale brengt soelaas

Ongeveer 85% van de gezinnen in ons land beschikt gelukkig over een familiale verzekering. Zij dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de gezinsleden en beschermt hen tegen de (soms onbetaalbare) financiële gevolgen van hun fouten. Dus, wie tijdens de passage van de renners in de Ronde van Frankrijk – maar evengoed tijdens een Vlaamse kermiskoers – een stommiteit begaat, kan voor de vergoeding van de schade terugvallen op zijn familiale verzekering. Dit financiële vangnet mag natuurlijk geen vrijgeleide zijn voor roekeloos gedrag.

Opzet niet gedekt

De familiale verzekering komt niet in alle gevallen tussenbeide. Wie met opzet een renner ten val brengt, zal alle schade uit eigen zak moeten betalen. Bovendien blijft het veroorzaken van een valpartij zelden zonder strafrechtelijk gevolg: als de renner of zijn ploeg klacht indient, riskeert de onvoorzichtige toeschouwer een boete en een veroordeling (bijvoorbeeld wegens het overtreden van het verkeersreglement of het niet naleven van specifieke veiligheidsmaatregelen in het kader van een wielerwedstrijd).

WEETJE. Wielrenners beschikken in ons land onder meer over een ‘bijzondere tegenverzekering’, een soort rechtsbijstand om hun belangen te verdedigen. En uiteraard over een ongevallenverzekering die zal optreden als er niemand aansprakelijk is voor het ongeval.

Een renner rijdt een toeschouwer aan

Wielrenners die deelnemen aan wedstrijden zijn verplicht verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Die komt tussenbeide voor alle schade die het slachtoffer heeft geleden. En dat is maar goed ook, want als een renner met 40 tot 60 km per uur het voetpad kiest en daar tegen een persoon aan knalt, zijn de letsels meestal ernstig. Een blijvende invaliditeit betekent torenhoge kosten die moeten vergoed worden door de renner die schuld treft. Vanzelfsprekend onderzoeken de betrokken verzekeraars grondig alle feiten en omstandigheden en sturen zij eventueel experts ter plaatse alvorens een oordeel te vellen over de aansprakelijkheid.

Een slachtoffer kan pas een schadevergoeding eisen wanneer de volgende drie elementen van toepassing zijn:

er moet schade zijn

er moet een fout gemaakt zijn door een derde. De maatstaf voor de beoordeling van die fout is het gedrag van een normaal voorzichtige persoon in vergelijkbare omstandigheden.

er moet een oorzakelijk verband zijn tussen beide.

TIP. Als u het luik rechtsbijstand in uw contract hebt opgenomen, kunt u uw familiale verzekeraar contacteren om er over te waken dat alle schade correct wordt vergoed.

U wordt slachtoffer tijdens een evenement

U kunt ook slachtoffer worden van een ongeval tijdens uw bezoek aan een van de ontelbare andere zomerse evenementen.

Wanneer niemand schuld heeft aan het ongeval, kunt u toch een beroep doen op bepaalde verzekeringen:

de hospitalisatieverzekering, waarvan sommige werknemers genieten via hun werkgever. Anderen hebben

die zelf afgesloten, via een privé-verzekeraar of via hun ziekenfonds (informeer of u ook in het buitenland gedekt bent).

n de individuele ongevallenverzekering die u voor uzelf of voor gans uw gezin kunt afsluiten. Deze verzekering, die vaak forfaitaire vergoedingen uitkeert in functie van de ernst van de letsels, is echter minder goed ingeburgerd.

Wanneer de organisator van een evenement schuld heeft aan de schade die u hebt opgelopen, moet zijn aansprakelijkheidsverzekering – of hijzelf wanneer er geen verzekering is – de schade vergoeden.

Organisatoren van evenementen verzekeren bijna altijd hun burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Vaak eist de overheid die de toelating moet geven voor het evenement, dat er een dergelijke verzekering is. Deze BA verzekering dekt de aansprakelijkheid van het organisatiecomité of de betrokken vereniging en hun medewerkers. En dit zowel tijdens het evenement, als tijdens de opbouw en afbraak van het feestgebeuren.

Pierre Bontinck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content