Wat u moet invullen en... wat vooral niet

Het zit netjes bij de boorddocumenten van uw wagen en u hoopt het nooit nodig te hebben. Maar is dat toch eens het geval, dan kunt u maar beter weten wat u op het aanrijdingsformulier moet invullen en – vooral -... wat u beter niet kunt vermelden!

Regel één bij een aanrijding: besteed voldoende aandacht aan het correct invullen van het aanrijdingsformulier. Dit is geen formaliteit waar u zich zo vlug mogelijk vanaf maakt. Aan de hand van dit document zal uw verzekeringsmaatschappij namelijk een schaderegeling uitwerken. En dan kan elk detail belangrijk zijn.

Het Europees aanrijdingsformulier is een ‘boekje’ met 2 exemplaren. Bij een aanrijding tussen twee wagens gebruikt u het best één boekje, van welke partij heeft geen belang. Beide partijen (A en B) vullen ter plaatse de voorkant van het formulier in en zetten er hun handtekening onder. Eens het formulier ingevuld en ondertekend is door beide partijen mag er eenzijdig niets meer worden veranderd. De achterzijde (aangifte van ongeval voor uw verzekeringsmaatschappij) kunt u rustig thuis invullen op uw exemplaartje van het formulier. Hierbij een woordje uitleg over de belangrijkste rubrieken en hoe u ze het best kunt invullen.

VAK 5 – Getuigen

Er wordt in de regel minder geloof gehecht aan getuigen die niet op het aanrijdingsformulier vermeld werden. U hebt er dus alle belang bij dit vak zo volledig mogelijk in te vullen en onmiddellijk na de aanrijding de namen en de adressen van alle getuigen te verzamelen.

VAK 6 + 7 – Verzekeringnemer en voertuig

Hier vult u de gegevens in van de persoon op wiens naam de verzekeringspolis is afgesloten en van het voertuig. Vergeet het telefoonnummer en (als daar ruimte voor voorzien is) het e-mailadres niet.

VAK 8 – Verzekeringsmaatschappij

Hier vult u de naam en het polisnummer in van de maatschappij die het voertuig waarmee u rijdt dekt plus de naam van de tussenpersoon. De vraag “Is schade aan het voertuig verzekerd” of “Is de schade aan het voertuig verzekerd in het contract” slaat op uw eigen schade. Bent u niet gedekt voor eigen schade (hebt u dus geen omniumverzekering afgesloten), dan kruist u het neen-vakje aan.

VAK 9 – Bestuurder

Hier vult u de gegevens in van de persoon die de wagen bestuurde op het ogenblik van de aanrijding. U vindt ze op het rijbewijs.

VAK 10 en 11 – Schade

In deze vakken duidt u aan waar uw voertuig het eerst geraakt werd en noteert u de zichtbare schade.

VAK 12 – Toedracht

Dit vak (wit gekleurd) bevat de gemeenschappelijke verklaringen van u en de tegenpartij. Concreet betekent dit dat u zich akkoord verklaart met al wat in dit witte gedeelte geschreven is, tenminste als u onderaan uw handtekening plaatst (zie ook vak 15). Let dus zeer goed op wanneer u dit witte gedeelte invult.

Kruis in deze kolom de vakjes aan die zo goed mogelijk overeenstemmen met de ware toedracht van het ongeval. Vergeet niet dat dit een gezamenlijke aangifte is, zowel van u als van de tegenpartij. Zij is dus van uitzonderlijk belang. Vergeet ook niet onderaan dit vak het aantal kruisjes te vermelden. Zo vermijdt u dat er na de ondertekening nog aan de verklaring geknoeid wordt door bijkomende kruisjes te plaatsen.

VAK 13 + 14 – Situatieschets en opmerkingen

Vul dit vak zo nauwkeurig mogelijk in. Maak een duidelijke schets en duid de richting aan waarin de voertuigen reden. Duid aan waar de auto’s elkaar geraakt hebben, niet waar ze zich na de aanrijding bevinden! Vergeet niet de verkeersborden en de straatnamen te vermelden. Als u het niet eens bent met de situatieschets, plaatst u uw handtekening beter niet (zie verder vak 15, handtekening bestuurders).

WEETJE U bent geen handige tekenaar? Geen nood, weldra zult u bij het maken van de situatieschets geholpen kunnen worden door een handig instrumentje: de ‘CarDrawHelp’. Dit is een mal in hard plastic met gleufjes die u op uw formulier legt en waardoor u perfect straten, kruispunten, auto’s enz. kunt tekenen (zie foto). Vraag ernaar bij uw verzekeringsmakelaar. Info: www.cardrawhelp.be

VAK 15 û Handtekening bestuurders

Een aanrijdingsformulier moet door beide partijen ondertekend worden. Het is zelfs niet geldig wanneer het niet door beide partijen ondertekend is! Enkel als u het niet eens bent met de situatieschets, plaatst u uw handtekening beter niet. In dit geval is het aangewezen dat elke partij eenzijdig haar exemplaar van het aangifteformulier invult met vermelding in het vak van de tegenpartij dat deze weigerde deze verklaring te ondertekenen. Hierdoor zijn er dan twee afzonderlijke, maar eenzijdige verklaringen. Roep in dat geval ook de politie bij het ongeval. Voor zover de verzekeringsmaatschappijen het niet eens raken, zal de rechtbank dan de knoop doorhakken.

5 gouden regels

1. Blijf niet in uw voertuig zitten en maak de rijweg vrij wanneer het verkeer wordt gehinderd. Markeer als u de voertuigen dient te verplaatsen wel de vier hoeken van het voertuig, bijvoorbeeld met krijt op het wegdek. Zorg er daarom voor dat er altijd een krijtje in uw handschoenenkastje ligt.

2. Verwittig onmiddellijk de hulpdiensten en politie als er gewonden zijn. Zelfs als er geen gewonden zijn, is het aangeraden de politie te verwittigen indien:

er ernstige betwisting is tussen u en de andere bestuurder

de andere bestuurder geen boorddocumenten kan voorleggen

u vermoedt dat de tegenpartij dronken is

er schade aan uw voertuig is en de tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt.

Let op: aan de politie vertelt u enkel de feiten. U zegt beter niet dat u volgens uw mening in fout was! Een dergelijk oordeel komt enkel toe aan uw verzekeraar. Wanneer u zelf fout bekent, kan uw verzekeraar zich op dit punt niet meer verdedigen tegenover de tegenpartij. De kans wordt dan groter dat hij het uitbetaalde bedrag van u terugeist.

3. Ook al komt de politie ter plaatse, vul altijd het gemeenschappelijke aanrijdingsformulier in. De schade kan op het eerste zicht miniem lijken, maar later toch groter blijken. Het proces-verbaal en het gemeenschappelijke aanrijdingsformulier hebben gelijke waarde. Het aanrijdingsformulier heeft namelijk een belangrijke waarde als verklaring van beide partijen voordat zij met hun advocaat hebben kunnen overleggen om hun versie eventueel bij te schaven. Indien de versies van beide partijen afwijkend zijn, dan primeert het proces-verbaal.

4. Vergeet niet volgende instanties te verwittigen:

uw ziekenfonds als er medische kosten vergoed moeten worden die hun oorsprong vinden in het verkeersongeval. Uw ziekenfonds kan immers de kosten verhalen bij de tegenpartij als die in fout blijkt te zijn.

uw werkgever als u vreest arbeidsongeschikt te zijn of te laat op uw werkplaats aan te komen. Indien het ongeval zich heeft voorgedaan op weg naar of van het werk zal uw werkgever ook de wetsverzekeraar (dit is de verzekering arbeidsongevallen) inschakelen om uw loonverlies en overige letsels te vergoeden.

5. U bent verplicht elk schadegeval zo vlug mogelijk aan uw verzekeraar mee te delen en in elk geval binnen de acht dagen. Gebruik hiervoor steeds het aanrijdingsformulier want hier worden alle elementen van het schadegeval samengevat in één document. n

Elfri De Neve, advocaat

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content